Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Документи, що забезпечують мобільність студентів в умовах євроінтеграції

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
11
Мова: 
Українська
Оцінка: 
А. Дем'янчук,
О. Яницька,
Г. Красильникова,
С. Кравченко
 
Документи, що забезпечують мобільність студентів в умовах євроінтеграції
 
Анотація
З метою запровадження документації, необхідної для функціонування ECTS, пропонуємо практичне використання документів (розроблених робочою групою МОН України), що забезпечують мобільність студентів в умовах Євроі-нтеграції.
 
Аннотация
С целью внедрения документации, необходимой для функционирования ECTS, предлагаем практическое использование документов (разработанных рабочей группой МОН Украины), которые обеспечивают мобильность студентов в условиях Евроинтеграции.
 
Annotation
With the aim of introducing documentation that in necessary for ESTS functioning we suggest practical usage of the documents (worked out by the working group of Ministry of Education and Science of Ukraine), that provide students' mobility in the conditions of Eurointegration.
 
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука було включено до педагогічного експеримента, наказ №812 від 20 жовтня, до робочої групи Міністерства освіти і науки України щодо впровадження КМСОНП, а також до робочої групи Міністерства освіти і науки України із супроводу Болонського процесу в Україні.
На виконання розпорядження Міністерства освіти і науки України від 4 квітня 2007 р. №63 щодо підготовки матеріалів із впровадження положень Болонського процесу у вищій освіті України Міжнародний економіко-гуманітарний університет очолив робочу групу Міністерства освіти і науки щодо розробки та апробації форм навчальної документації у світлі вимог європейської кредитно-трансферної системи (ECTS).
З метою впровадження форм документів, необхідних для функціонування ECTS, розроблено документи, що забезпечують мобільність студентів вищих навчальних закладів.
Аплікаційна форма студента (Додаток 1)
Аплікаційна форма студента (Student Application Form) призначена для подання до закордонного навчального закладу. Заповнюється студентом після уважного ознайомлення з «Інформаційним пакетом» обраного закордонного закладу, програмою навчання, яку він обирає у закордонному вищому навчальному закладі, після консультації зі своїм координатором ECTS від факультету, університету.
У загальній частині вказується навчальний рік, впродовж якого студент має намір навчатися у закордонному вищому навчальному закладі, напрям навчання та міститься фотографія студента.
У частині «Базовий навчальний заклад» зазначаються назва та повна адреса місцевого вищого начального закладу, прізвище, ім'я, телефон, факс та e-mail координаторів факультету та вищого навчального закладу.
У частині «Особові дані студента» студент, що подає заяву, вказує: прізвище, ім'я (імена), дату народження, фактичну адресу проживання, термін дійсності фактичної адреси, постійну адресу (якщо інша) та телефон, факс, електронну адресу.
Студент також може, за бажанням, включити до «Аплікаційної форми» другий чи третій навчальні заклади на вибір, якщо його заява до першого закладу не буде прийнята. У такому разі студент, за згоди координатора, повинен буде підготувати угоду про навчання для кожного навчального закладу, до якого він подає заяву.
У частині «Список навчальних закладів, що отримають цю аплікаційну форму» зазначаються: навчальний заклад, країна, початок та закінчення терміну навчання, тривалість перебування (у місяцях), кількість запланованих кредитів ECTS, дублюється прізвище, ім'я студента, назва базового навчального закладу, країна та причина бажання навчатися за кордоном.
У розділі «Знання мов» студент зазначає рідну мову, мову навчання у навчальному закладі, який приймає студента, які мови вивчає чи знає студент та рівень володіння ними.
Розділ «Досвід роботи за напрямом навчання» заповнюється у разі, якщо студент мав відповідний досвід роботи. Зазначається тип роботи, фірма чи організація, у якій працював студент, термін роботи та країна.
У частині «Попередня вища освіта і курс навчання на даному етапі» зазначаються диплом, ступінь, для отримання якого студент навчається, кількість років вищої освіти до виїзду за кордон, подаються дані про те, чи навчався вже студент за кордоном, якщо так, назва країни і навчального закладу та терміни. Результати попередніх поточних курсів навчання містяться у Витягу із індивідуального навчального плану студента, який має додаватись до аплікаційної форми. Деталі, невідомі на час подання заяви, можуть додаватись пізніше.
У аплікаційній формі студент зазначає, чи бажає він звертатись за грантом мобільності для отримання додаткових коштів на термін навчання за кордоном.
Розділ «Навчальний заклад, що приймає студента», заповнюється закладом, до якого надіслана аплікаційна форма на підтвердження її отримання та відповіді про прийняття (неприйняття) студента на навчання.
Аплікаційна форма заповнюється чорним кольором для зручності копіювання, надсилання факсом чи електронною поштою. Складається англійською мовою або мовою навчального закладу, що приймає.
Академічна довідка про перелік навчальних дисциплін, вивчених студентом під час навчання за ОПП підготовки (Додаток 2)
«Академічна довідка» за формою ECTS (Transcript of Records) використовується для задокументування виконання студентом навчального навантаження упродовж певного періоду навчання шляхом зазначення переліку вивчених навчальних дисциплін, набраних кредитів, оцінок за вітчизняною шкалою оцінювання та шкалою ECTS. Таким чином, довідка відображає як кількість виконаної навчальної роботи, так і якість засвоєння матеріалу.
«Академічна довідка» використовується студентами у двох випадках: при виїзді на навчання (опис видається базовим навчальним закладом). Підписані копії «Академічної довідки» повинні бути представлені всім залученим сторонам: базовому навчальному закладу, закордонному начальному закладу і студентові.
«Академічна довідка» студенту, який вирушає навчатися за програмою ECTS, готується деканатом базового навчального закладу і повинен містити повний перелік всіх навчальних дисциплін та оцінок з попередньо вивчених навчальних дисциплін. «Академічна довідка» повинна додаватися до «Аплікаційної форми студента», яка надсилається до закладу, в якому студент має намір проходити навчання.
Окремі пункти, що не можуть бути заповненими в момент підготовки заяви (наприклад, оцінки поточного навчального року), можуть заповнюватися пізніше.
Наявність «Академічної довідки» до того, як студент вирушає за кордон, полегшує його залучення до закордонної програми. Це допомагає координаторам ECTS закордонного навчального закладу визначити, чи відповідний рівень всіх дисциплін у програмі навчання, яка запропонована в «Аплікаційній формі студента», та чи всі передумови були дійсно виконані.
Після завершення програми навчання за кордоном студент отримує іншу «Академічну довідку» (за такою ж формою), що видається закордонним навчальним закладом та містить опис навчальних здобутків студента впродовж навчання за кордоном.
«Академічна довідка» забезпечує стандартизований формат опису всіх видів навчальної діяльності, виконаних студентом. Вона є важливим інструментом для академічного визнання результатів навчання. Заповнюється секретарем (методистом) деканату, завіряється підписом ректора (проректора) ВНЗ та скріплюється печаткою. Навчальні заклади повинні надавати особливу увагу підготовці академічного та адміністративного персоналу для роботи з «Академічними довідками».
Тристоронній договір між студентом, вітчизняним і закордонним вищими навчальним закладами (Додаток 3)
Призначений для гарантування повного академічного визнання всіх дисциплін, які студент вивчив за кордоном, базовим вітчизняним вищим навчальним закладом.
Тристоронній договір (Learning Agreement) складається, коли три залучені сторони – студент, базовий навчальний заклад і закордонний навчальний заклад домовилися про програму навчання студента за кордоном. «Тристоронній договір» додається до «Аплікаційної форми студента». Ця угода, що описує програму навчання за кордоном, повинна бути підписана до того, як студент виїде до місця навчання.
Студент погоджується виконувати програму навчання в закордонному навчальному закладі як невід'ємну частину його (її) програми вищої освіти.
Базовий вітчизняний вищий навчальний заклад гарантує студенту те, що він повністю визнає (зарахує) дисципліни, що перераховуються в угоді.
Закордонний вищий навчальний заклад гарантує студенту те, що він повністю визнає (зарахує) дисципліни, що перераховуються в угоді.
Закордонний вищий навчальний заклад підтверджує те, що програма навчання є прийнятною і не суперечить його правилам. Копію підписаного «Тристороннього договору» потрібно надати всім залученим сторонам: базовому вітчизняному навчальному закладу і студентові.
Тристоронній договір заповнюється під керівництвом координатора ECTS від факультету, підписується студентом, координатором та завіряється координатором ECTS вищого навчального закладу.
Студенти можуть змінити узгоджену програму навчання після прибуття до закордонного навчального закладу з ряду причин: розходження в розкладі, невідповідність вибраної навчальної дисципліни (рівень чи зміст). Тому форма угоди дозволяє змінювати попередньо узгоджену програму навчання.
Згоду всіх сторін про зміни потрібно одержати для того, щоб гарантувати повне академічне визнання всіх дисциплін, які вивчаються за кордоном. Важливо, щоб студент знав, що остаточно вибрані дисципліни і програми навчання повинні бути схвалені як закордонним, так і базовим вітчизняним навчальними закладами для того. Щоб вони були повністю визнані. Зміни до початково узгодженої програми навчання відображаються на зворотному боці угоди про навчання і підписуються студентом і координаторами як базового вітчизняного, так і закордонного навчального закладів.
Зміни до початково узгодженої програми навчання потрібно здійснити у відносно короткий термін після приїзду студента до закордонного навчального закладу. Копію нового «Тристороннього договору» потрібно представити студенту і координаторам обох вищих навчальних закладів.
Тристоронній договір укладається українською та англійською мовами (або мовою закордонного навчального закладу).
Фото Капча