Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Допомога на дітей, які перебувають під опікою або піклуванням

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
7
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, призначається особам, визначеним в установленому порядку опікунами чи піклувальниками дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення їх батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування (крім випадку перебування дитини на повному державному утриманні).
Якщо дитина, яка перебуває на повному державному утриманні, під час літніх канікул перебуває вдома з опікуном чи піклувальником, зазначена допомога призначається за повні місяці перебування дитини вдома на підставі довідки навчального закладу про те, що дитина в цей час не перебувала на повному державному утриманні.
Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням і є вихованцями дитячих навчальних закладів, що фінансуються не за рахунок бюджетних коштів, призначається на загальних підставах.
Така допомога призначається, якщо середньомісячний розмір одержуваних на дитину аліментів і пенсії за попередні шість календарних місяців не перевищує прожиткового мінімуму, встановленого для дитини відповідного віку.
Для її одержання органу праці та соціального захисту населення подаються такі документи:
заява опікуна чи піклувальника про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінпраці;
копія рішення про встановлення опіки чи піклування;
копія свідоцтва про народження дитини;
довідка з місця проживання заявника про склад сім’ї (для дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням і є вихованцями дитячих навчальних закладів, що фінансуються не за рахунок бюджетних коштів, – видана органом реєстрації довідка, у якій зазначаються статус дитячого навчального закладу і за які кошти він фінансується, а також підтверджується факт перебування у ньому дітей) ;
довідка про місячні розміри аліментів і пенсії, що одержує на дитину опікун чи піклувальник (у разі одержання дитиною пенсії довідку видають органи праці та соціального захисту населення).
Якщо опікун чи піклувальник проживає за місцем проживання дитини, яка перебуває під його опікою чи піклуванням, подається довідка, видана органом праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації опікуна чи піклувальника про те, що він не перебуває на обліку як одержувач допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, і не одержує зазначеної допомоги.
Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, призначається на шість місяців. Питання про продовження виплати допомоги вирішується на підставі заяви та довідки про місячні розміри аліментів і пенсії, що одержує опікун чи піклувальник на дитину. Зазначена допомога призначається з місяця, в якому була подана заява з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця до моменту досягнення дитиною 18-річного віку включно.
Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, призначається та виплачується органами праці та соціального захисту населення за місцем проживання опікуна чи піклувальника або дитини.
За останні роки спостерігається систематична робота державних органів у напрямку збільшення розмірів допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням. Так, У 2005 році значно підвищився рівень соціальних гарантій населення з боку держави, наприклад, збільшено майже в 12 разів розмір одноразової допомоги при народженні дитини, у 4-5 разів – розміри допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, а також одиноким матерям, вдовам, вдівцям та усиновителям, більш ніж удвічі – обсяги державної соціальної допомоги інвалідам із дитинства та дітям-інвалідам.
З 1 січня 2006 року змінився механізм призначення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Зазначена допомога надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше нiж 90 гривень. Тобто максимальний розмір такої допомоги з 1 січня становить – 241, 5 грн., з 1 квітня – 248 грн., а з 1 жовтня становитиме 252, 5 грн. Поступово зростають розміри допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, виплати одиноким матерям, вдовам та вдівцям із дітьми. Також підвищуються диференційовані рівні прожиткового мінімуму для членів малозабезпечених сімей.
На сьогодні існує порядок механізму призначення і виплати державної соціальної допомоги (далі – соціальна допомога) на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою (піклуванням) і проживають у сім'ях опікунів (піклувальників)  (далі – діти).
Соціальна допомога призначається і виплачується з 1 квітня 2007 р. у грошовій формі опікунам (піклувальникам) на кожну дитину управліннями праці та соціального захисту населення держадміністрацій, структурними підрозділами з питань праці і соціального захисту населення виконавчих органів міських рад за місцем проживання (перебування) дітей (далі – уповноважені органи).
Служби у справах дітей готують документи, необхідні для призначення соціальної допомоги, і передають їх уповноваженим органам. Документи зберігаються протягом п'яти років після припинення виплати соціальної допомоги.
Уповноважені органи призначають соціальну допомогу за заявою встановленого зразка, що подається опікуном (піклувальником) на підставі:
рішення райдержадміністрації, виконавчого органу міської ради про встановлення опіки (піклування) ;
довідок про розмір аліментів, що видаються органом державної виконавчої служби; з місця навчання дитини про розмір стипендії;
про розмір пенсії, державної допомоги, що виплачується дитині;
інших документів, необхідних для вирішення питання щодо призначення і виплати соціальної допомоги.
У разі несплати батьками аліментів уповноважений орган призначає соціальну допомогу без урахування розміру аліментів.
Призначення соціальної допомоги здійснюється з місяця надходження заяви про її призначення до досягнення дитиною 18-річного віку, а у разі навчання за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації – до його закінчення, але не довше ніж до досягнення 23-річного віку.
Уповноважений орган подає щомісяця службам у справах дітей інформацію про призначення і виплату соціальної допомоги чи припинення її виплати у порядку, встановленому Мінсім'ямолодьспортом за погодженням з Мінпраці.
Розмір соціальної допомоги до досягнення дітьми 18-річного віку становить два прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку, а для осіб віком від 18 до 23 років, що навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації, – два прожиткових мінімуми для працездатних осіб.
Якщо дитині виплачуються призначені в установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія, державна допомога, розмір соціальної допомоги визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги за попередній повний місяць, що діють на день надходження заяви про призначення соціальної допомоги.
У разі затвердження нового розміру прожиткового мінімуму розмір соціальної допомоги перераховується без додаткового звернення опікуна (піклувальника).
Соціальна допомога виплачується щомісяця до 20 числа опікуну (піклувальнику) на підставі платіжних документів, що готуються уповноваженим органом, через визначену в установленому порядку банківську установу шляхом перерахування на особовий рахунок опікуна (піклувальника) в такій установі за його вибором або через державне підприємство поштового зв'язку за місцем проживання дитини.
Витрати, пов'язані з виплатою соціальної допомоги банківською установою і державним підприємством поштового зв'язку, здійснюються уповноваженим органом за рахунок бюджетних коштів. Бюджетні кошти, передбачені для виплати соціальної допомоги, передаються в установленому порядку як субвенція до бюджету областей. Перерахування субвенції здійснюється згідно з Порядком обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженим Державним казначейством.
Облдержадміністрації здійснюють розподіл субвенції між бюджетами районів, міст обласного значення на підставі розрахункових даних про витрати, пов'язані з виплатою соціальної допомоги, поданих службами у справах дітей облдержадміністрацій. Головне управління Державного казначейства в областях перераховує щомісяця на підставі платіжних документів, що готуються Київською облдержадміністрацією, відповідні кошти на рахунки районних бюджетів, бюджетів міст обласного значення, відкриті в органах Державного казначейства. Райдержадміністрації та виконавчі органи міських рад перераховують отримані субвенції на рахунки уповноважених органів, відкриті в органах Державного казначейства, за відповідними кодами бюджетної класифікації.
На підставі платіжних документів, що готуються уповноваженим органом, орган Державного казначейства перераховує кошти на особовий рахунок опікуна (піклувальника) в банківській установі за його вибором або через державне підприємство поштового зв'язку за місцем проживання дитини. Складання та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.
Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням призначається у розмірі прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку: до 6 років: з 1 січня 2007 р. – 434 грн. ; з 1 квітня 2007 р. – 442 грн. ; з 1 жовтня 2007 р. -450 грн. ; від 6 до 18 років: з 1 січня 2007 р. – 558 грн. ; з 1 квітня 2007 р. – 568 грн. ; з 1 жовтня 2007 р. – 579 грн.
 
Список використаних джерел
 
Закон України “Про державну допомогу сім'ям з дітьми” від 21 листопада 1992 року № 2811-XII зі змінами і доповненнями від 09. 07. 2007 / Відомості ВРУ. – № 8. – 2007. – С. 16. 19.
Кілюшко А. А. Коментар до законодавства України про соціальну допомогу // Юрист. – 2007. – № 11. – С. 32-36.
Постанова кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 189 “Про порядок призначення допомоги дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою (піклуванням) і проживають у сім'ях опікунів (піклувальників) ”. – Урядовий кур’єр. – 2006. – 04. 03. – С. 2.
Фото Капча