Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Дослідження характерологічних тенденцій

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
6
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Визначення характеру
Акцентуація характеру
Додаток
Література
 
Характер, як і темперамент, виявляє залежність від фізіологічних особливостей людини і, насамперед, від типу нервової системи. Особливості темпераменту можуть проявлятися, або сприяти розвитку певних сторін характеру. Характер – це завжди життєве надбання особистості, яке залучається до системи суспільних стосунків, до спільної діяльності і спілкування з іншими людьми, і з допомогою цього набуває людина своєї індивідуальності.
Про характер варто говорити, насамперед, на підставі вчинків людей, в яких повною мірою відображається людська сутність. Система звичних дій і вчинків – фундамент характеру людини. Від аналізу вчинків до синтезу в їх характері, у психологічному статусі особистості і від зрозумілого характеру до вже передбачуваних і очікуваних учинків – така діалектика його спостережень.
Сутність поняття “ характер ”.
Характер – це індивідуальне поєднання суттєвих властивостей особистості, що проявляють ставлення людини до навколишнього світу і виражається у її поведінці, вчинках. Характер – ставлення закріплене у звичних формах поведінки. Фізіологічна основа характеру – сплав рис типу нервової системи і складних устійливих систем тимчасових зв’язків, напрацьованих у результаті життєвого досвіду і виховання.
Риси характеру – індивідуальні звичні форми поведінки людини в яких реалізується її ставлення до навколишньої дійсності., у психології риси характеру прийнято поділяти на дві основні групи: першу складають ті риси, в яких виражена спрямованість особистості; другу – вольові якості.
Число рис характеру перевищує тисячу найменувань. Якщо кількісна вираженість тієї чи іншої риси досягає межових величин і виражається крайньою мірою норми, виникає так звана акцентуація характеру.
Акцентуація характеру.
Акцентуація характеру – надмірне посилення окремих рис характеру, що проявляється у вибірковій вразливості особистості стосовно до певного роду психогенних впливів (важких переживань, нервопсихічних навантажень і т. п.) за позитивної і не завищеної устійливості до інших. Акцентуації характеру, що оформлюється до підліткового віку можуть стати сприятливим ґрунтом для розвитку гострих ефективних реакцій, неврозів, патологічних порушень поведінки.
Акцентуація характеру являє собою крайні варіанти норми як результат підсилення його окремих рис. Незважаючи на рідкість частих типів і перевагу змішаних форм, розрізняють наступні типи акцентуації характеру:
астенічний – тривожність, швидка втомлюваність, схильність до депресії;
сентизований – (боязливий) тип – сором’язливість, тенденція відчувати почуття неповноцінності;
шизоїд ний – відгородженість, замкненість, труднощі у встановлені контактів, емоційна холодність, що проявляється у відсутності співчуття; параноїчний (застрягаючий) підвищена роздратованість, стійкість негативних ефектів. Хвороблива образливість, підозрюваність, підвищене честолюбство;
епілептоїдний – недостатня керованість, імпульсивність поведінки, нетерпимість, конфліктність, в’язкість мислення, надмірна обґрунтованість мови, педантичність;
демонстративний тип – виражена тенденція до витіснення несприятливих для суб’єкта фактів та подій, до брехливості, фантазуванню, манірності, що використовується для привернення до себе уваги, характеризується відсутністю докорів сумління, авантюрністю.
гіпертимний – постійно піднесений настрій, жадоба діяльності з тенденцією до розпилення, не доведення справи до кінця, підвищена балакучість, “ перескакування думок ”;
дистимний – надзвичайна серйозність, відповідальність, зосередженість на сумних і терпеливих сторонах життя, схильний до депресій, недостатня активність;
екстравертивний (нестійкий) тип – схильність легко піддаватися впливу навколишніх, постійний пошук нових вражень, компаній, вміння легко встановлювати контакти, проте, поверхового характеру.
Екстраверсій ний тип характеризується зверненістю особистості до навколишнього світу, об’єкти якого притягують до себе інтереси суб’єкта, що у певному розумінні веде до відчуженості суб’єкта від самого себе, до приниження особистісної значущості явищ його суб’єктивного світу.
Екстравертам властиві імпульсивність, ініціативність, гнучкість поведінки, комунікабельність, соціальна адаптованість.
Інтроверт ний тип характеризують фіксація інтересів особистості на явища власного внутрішнього світу, яким вона надає вищої цінності, не комунікабельність, замкнутість, соціальна пасивність, схильність до самоаналізу, ускладнення соціальної адаптації.
У сучасній вітчизняній психології прояви екстраверсії – інтроверсії вивчаються, як властивості темпераменту, тобто як динамічні характеристики психічних процесів, як передумови розвитку специфічних особистісних і характерологічних якостей.
 
Який ваш характер?
Дайте відповідь “ Так ” чи “ Ні ” на такі запитання:
Поважаєте Ви дружбу?
Притягує Вас щось нове?
Ви надаєте перевагу старому одягу перед новим?
Прикидаєтесь Ви задоволеним без усякої на те причини?
Чи змінювали Ви в дитинстві понад три рази професію, яку збиралися вибрати?
Втрачаєте Ви впевненість у собі, коли Вам треба вирішити важке завдання?
Колекціонуєте Ви щось?
Часто Ви змінюєте свої плани в останню мить?
Запишіть собі по одному балу, якщо Ви відповіли “ Так ” на запитання 1, 3, 7 і стільки ж за відповіді “ Ні ” на запитання 2, 4, 5, 6 і 8. Потім підрахуйте набрані бали.
Вище 6 балів. Ви врівноважена людина; батькам, учителям, друзям гріх скаржитися на Вас, у Вас легкий, гарний характер.
Від 3 до 6 балів. Ваш характер не назвеш легким, Ваш гарний настрій вельми легко може перетворитися на поганий. А це не може не відбитися на роботі, сімейному житті, дружніх стосунках. Не забувайте, що лише виявляючи наполегливість, Ви будете процвітати у житті.
Менше 3 балів. Чому ви не вірите у своєї сили? Треба більше довіряти людям і пошукати собі друзів серед тих, хто Вас оточує.
 
Література
 
Цимбалюк І. М., Яницька О. Ю. Загальна психологія. К., “ Професіонал ”, 2005 р.
Цимбалюк І. М. Психологія, Рівне, “ Принт-Хауз ”, 2003р.
Цимбалюк І. М., Іванюта О. В. Практична психологія: діагностика, корекція, тренінг. Рівне, 2005р.
Фото Капча