Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Дослідження комунікативних технологій в діяльності керівника адміністративної служби

Предмет: 
Тип роботи: 
Магістерська робота
К-сть сторінок: 
84
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Магістерська робота
Дослідження комунікативних технологій в діяльності керівника адміністративної служби
 
ЗМІСТ
 
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ СЛУЖБИ
1.1. Основні поняття дослідження
1.2. Cтан дослідження проблеми комунікативних технологій в діяльності керівника адміністративної служби
1.3. Підходи, принципи та методи дослідження
РОЗДІЛ 2. КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ СЛУЖБИ ЯК ПРЕДМЕТ ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ
2.1. Сутність та зміст комунікативних технологій
2.2. Основні етапи та особливості впровадження комунікативних технологій в діяльності керівника адміністративної служби
2.3. Критерії оцінки ефективності використання комунікативних технологій керівником адміністративної служби
РОЗДІЛ 3. ПРАКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ СЛУЖБИ
3.1. Аналіз змісту та організації впровадження комунікативних технологій в діяльність керівника ТОВ «ПосулляАгро»
3.2. Рекомендації щодо оптимізації змісту та організації впровадження комунікативних технологій в діяльності керівників адміністративних служб ТОВ «ПосулляАгро»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
 ВСТУП
 
Сучасне суспільство по праву називають інформаційним, і цьому є підтвердження. Комп’ютери поетапно впроваджуються в усі сфери нашого життя. Не виключення і процес освіти, у якому із приходом інформаційних технологій відбуваються революційні зміни.
Випереджальний розвиток технологічної підсистеми світового господарства знизив оптимальні розміри підприємств у багатьох галузях і забезпечив підприємства малого та середнього бізнесу технікою, адекватною їх розмірам, що призвело до збільшення частки цих суб’єктів навіть у тих галузях, у яких традиційно домінували великі підприємства.
Використання в своїй діяльності суб’єктами малого та середнього бізнесу сучасних інформаційних технологій, зокрема Інтернету, надає їм чимало переваг. По-перше, виникає можливість значно знизити виробничі та операційні витрати; по-друге, розширити клієнтську базу; по-третє, помітно скоротити цикл виробництва та продажу.
Вагомий внесок у дослідження окремих аспектів управління малим та середнім бізнесом зробили І. Акімова, Ю. Аніскін, З. Варналій, В. Воротін, Л. Воротіна, В. Кравець, А. Крутик, Л. Мартинюк, С. Соболь. Однак використання інформаційних технологій, зокрема Інтернету, у діяльності та управлінні досліджується за трьома основними напрямами їх застосування: по-перше, для спрощення процессу комунікацій як у межах, так і поза межами компанії; по-друге, для пошуку інформації; по-третє для здійснення фінансових трансакцій та електронної торгівлі.
Метою дослідження є узагальнення можливих напрямів застосування Інтернету як однієї з найдоступніших інформаційних технологій у діяльності підприємств малого та середнього бізнесу.
За даними експертів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), підприємства все більше і більше використовують Інтернет у своїй діяльності, наздоганяючи в цьому процесі великі підприємства[1]. Хоча підприємства бізнесу зазвичай адаптують нові технології повільніше, ніж великі підприємства, Інтернет-технології вони засвоюють значно швидше.
Підприємства застосовують Інтернет у своїй діяльності поступово. Першим кроком є використання Інтернету як засобу комунікацій та отримання інформації. На другому етапі вони використовують Інтернет як засіб організації операцій купівлі-продажу. І, нарешті, на третьому етапі Інтернет використовується для здійснення фінансових трансакцій. Простежуються дві паралельні тенденції: з одного боку, зростає кількість підприємств, що створюються для роботи на винятково електронних ринках; з іншого- зростає і кількість тих підприємств, що “мігрують” до галузі електронної торгівлі.
Актуальність теми. Змінюються умови господарювання, невпинні інноваційні процеси в техніці та технологіях, але незмінними залишаються вимоги до менеджерів усіх рівнів – їх знання та навички особистої роботи повинні відповідати вимогам часу. Ефективність діяльності організації визначається багатьма складовими. Однією з таких складових, безумовно, є вміння керівників організовувати свою працю.
Дуже важливо, щоб керівник, як ключова фігура в діяльності будь-якої організації, вмів раціонально організовувати роботу не тільки своїх підлеглих, але й особисту.
Серед національних пріоритетів державної політики інформатизації визначено створення інфраструктури, інформаційних ресурсів (ІР), нових інформаційних технологій (НІТ), інформаційних систем (ІС), автоматизованих баз даних (АБД) і використання засобів ІКТ з метою забезпечення вільного доступу до ресурсів комп’ютерних мереж, які детермінують зміст і структуру, вибір форм, методів, засобів і технологій управління підприємством. Однак, невирішеною в теорії та практиці залишається проблема неадекватності випереджального розвитку ІР, НІТ, ІС управлінського призначення та їх повільним впровадженням у практику управління підприємствами різних форм власності через недостатню готовність переважної більшості керівників до здійснення інформаційної діяльності.
Мета даного дослідження полягає в визначенні основ теорії і практики досконалої організації праці керівників будь-якого рангу, які обіймають і лінійні, і функціональні посади, при використанні комунікативних технологій.
Об’єкт дослідження – менеджмент організацій.
Предмет дослідження – комунікативні технології в діяльності керівника адміністративної служби
Завдання роботи:
  • уточнити основні понять дослідження: «комунікативні технології», «адміністративна служба»;
  • дослідити стан розробки комунікативних технологій в діяльності керівника адміністративної служби;
  • з’ясувати підходи, принципи та методи дослідження;
  • розкрити сутність та зміст комунікативних технологій;
  • розглянути основні етапи та особливості впровадження комунікативних технологій в діяльності керівника адміністративної служби;
  • з’ясувати критерії оцінки ефективності використання комунікативних технологій керівником адміністративної служби;
  • проаналізувати впровадження комунікативних технологій;
  • зформулювати рекомендації щодо оптимізації змісту та організації впровадження комунікативних технологій в діяльності керівників адміністративних служб.
Основна гіпотеза полягає у тому, що комунікативні технології впливають на покращення стану управління керівниками адміністративної служби підприємств.
Допоміжні гіпотези:
  • використання комунікативних технологій в діяльності керівника адміністративної служби може піднести розвиток підприємства на новий рівень;
  • використання комунікативних технологій дають можливість спрощенню обміну інформації
Фото Капча