Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Дослідження основних причин сімейних конфліктів

Предмет: 
Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
137
Мова: 
Українська
Ціна: 
800 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичне вивчення проблеми розв’язання подружніх конфліктів
1.1. Сімейні конфлікти та їх характеристика
1.2. Основні причини виникнення конфліктів
2. Об’єктивні фактори формування конфліктних ситуацій
2.1. Поява у сім’ї дітей як характерна причина виникнення конфліктів
2.2. Вплив фактору тривалості подружнього життя на виникнення конфліктних ситуацій 
3. Експериментальне дослідження вивчення причин сімейних конфліктів
3.1. Результати вивчення основних причин конфліктів у родині
3.1.1. Результати вивчення уявлень особистості про свою конфліктність
3.1.2. Результати вивчення рівня конфліктності подружжя
3.1.3. Результати вивчення задоволеності шлюбом
3.1.4. Результати вивчення сімейних цінностей
3.1.5. Результати батьківських відносин
3.1.6. Результати конфліктності на проективних методиках „Дім-дерево-людина” і „Моя сім’я”
3.1.7. Результати вивчення способів вирішення конфліктних ситуацій
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження визначається вже тим, що на основі статистичних досліджень встановлено, що в Україні внаслідок виникнення сімейних конфліктів розриває шлюб протягом двох років кожна четверта подружня пара, а крім того, проблеми конфліктів у сім’ї притаманні і близькі всім без винятку. Ця проблема постійно стоїть на порядку денному у більшості подружніх пар, хоча й причини її виникнення часто дуже різні. Від таких конфліктів часто страждають не лише чоловік з дружиною, а й їх найближче оточення – діти та батьки.

Проблеми виникнення та вирішення конфліктів у сім’ї – давно і часто згадувана тема, оскільки що не день життя привносить у наш побут нові турботи і потреби. На основі неоднозначності сприйняття сімейних проблем чоловіком та дружиною виникає значна кількість конфліктних ситуацій, які мають однозначно негативний вплив на подальше подружнє життя. Саме темою даної дипломної роботи і є вивчення основних причин сімейних конфліктів.

Метою роботи є встановлення і вивченння характерних особливостей та причин сімейних конфліктів.

Об’єктом дослідження слід визначити міжособистісні стосунки подружжя та їх вплив на формуванння психологічного мікроклімату в сім’ї, а предметом – власне причини появи сімейних конфліктів. 

Завданням дипломної роботи стало дослідження основних причин конфліктів в сім’ї, зокрема:

 • вивчити за допомогою тесту “ Чи конфліктна ви особистість?” достатню поінформованість подружньої пари один про одного;
 • визначити рівень конфліктності кожного з досліджуваних;
 • дослідити подружні пари на задоволеність шлюбом;
 • визначити уявлення подружжя про значення в сімейному житті сексуальних відносин, особистісної близькості чоловіка і дружини, батьківських обов'язків, професійних інтересів кожного, розподілу господарсько-побутових обов’язків, моральної й емоційної підтримки, зовнішньої привабливості партнерів;
 • вивчити батьківські відносини подружжя;
 • вивчити вплив рівня конфліктності на розвиток і виховання дітей;
 • вивчити способи вирішення конфліктних ситуацій у досліджуваних пар.

Відповідно до мети і завдань дослідження висунуто наступну гіпотезу:

 1. Недостатня інформованість один про одного приводить до конфліктів.
 2. Особисте нерозуміння є основною із причин сімейних конфліктів.
 3. Різні погляди і стереотипи поведінки є важливими у виникненні конфліктів, а також уявлення подружжя про значення в сімейному житті сексуальних відносин, батьківських обов'язків, моральної й емоційної підтримки і т.д.

У процесі роботи були використані наступні методи дослідження: тести та методики: тест “ Чи конфліктна ви особистість?”, тест на рівень конфліктності, методика “Задоволеність шлюбом”, тест батьківських відносин, методика “Рольові очікування і вимоги в шлюбі”, тест Томаса; проективні методики: “Будинок – дерево – людина”, “Моя сім’я”.

Базою дослідження стало вісім подружніх пар:

 1. Заїкіни Тетяна і Сергій. Сімейний стаж: 17 років. Двоє дітей (16 років і 12 років).
 2. Антонови Наталя і Генадій. Сімейний стаж: 13 років. Двоє дітей (12 років і 8 років).
 3. Скоблик Валентина і Віктор. Сімейний стаж: 18 р. Двоє дітей (16 років і 12 років).
 4. Ященко Оксана і Володимир. Сімейний стаж: 6 років. Один син (4 роки).
 5. Реутові Світлана й Андрій. Сімейний стаж: 5 років. Один син (3 роки).
 6. Садошенко Світлана й Анатолій. Сімейний стаж: 8 років. Один син (6 років).
 7. Щур Анжела і Микола. Сімейний стаж: 7 років. Одна дочка (5 років).
 8. Дешеві Наталя й Олександр. Сімейний стаж: 7 років. Одна дочка (5 років).

Практичне значення дослідження полягає у встановленні основних причин виникнення сімейних конфліктів сучасного подружжя за допомогою тестів та проективних методик, а на основі цього визначення шляхів і засобів їх подолання.

Джерельна база дослідження – наукові праці відомих психологів та соціологів, зокрема, С. Геника “Усе починається з родини”, В. Чехової “Супружеский конфликт: кто виноват?” та Е. Берна “Игры, в которые играют люди. Люди , которые играют в игры”. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Авдеева К. Цена потери: Семейная история//Семья. - 1994. - 20-26 июня.
 2. Алексєєнко Т. Ф. Готовність батьків до виховання дитини//Педагогіка і психологія.
 3. Андреева Г. М. Социальная психология. - М.: Аспект Пресс, 1996.
 4. Андреева Г. М. Спілкування і оптимізація спільної діяльності .- М.: МГУ, 1987р.
 5. Асментьева Й. Семья в системе стартовых жизненных целей старшекласников //Социологические исследования. - 1995. - № 6. - С. 130-141.
 6. Астафуров Е. Не балуй петушком//Свет. - 1997. - № 2. 
 7. Афанасьева Т. М., Дюжева О. А., Камай В. Й. От Я до Мы: Азбука семейной жизни.
 8. Багатоженство//Дзеркало тижня. - 2000. - № 16.
 9. Белатов С. А. Девять правил ссоры семьи // АИФ. Україна . – 2000. - № 7 
 10. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди , которые играют в игры / Пер. с англ.  – 2-е изд.– М.: ООО „ Попудри” , 2000 г.
 11. Богословский В.В., Ковалёва А. Г., Степанова А.А.: Общая психология. – М.: Наука, 1981.
 12. Бодалев А. А, Столин В. В. Общая психодиагностика. - М., 1990.
 13. Бурлачук Л. Ф., Коростылева Л. А. Психологические особенности лиц, испытывающих затруднения при вступлении в брак/Психологический журнал. - 1995. -№3.-С.137-145.
 14. Бызова В. М., Нагаев В. В. Психолого-педагогические основьі подготовки молодежи к семейной жизни. - Сыктывкар, 1983.
 15. Витек К. Проблемы супружеского благополучия . – М.: Прогресс, 1988 г.
 16. Вишневский А. Современная семья: Идеология и политика//Свободная мысль. - 1993. - № 11.
 17. Геник C. Людина , сім'я , Україна // Л., 2000р.
 18. Геник C. Усе починається з родини // Л., 2000р.
 19. Герасимів А. Як зберегти любов чоловіка // Християнка . – 1999. - №7/8.
 20. Говорун Т. В., Шарган О. М. Батькам про статеве виховання дітей. - К.: Рад. школа, 1990.-155с.
 21. Головаха Е. Й., Панина Н. В. Психология человеческого взаимопонимания. - К.: Политиздат Украины, 1989.
 22. Готтман Дж. Р. Конфликт: Причины и пути решения. – М.: Ореол, 2002 г.
 23. Грязневич В. Отец и дети//Звезда. - 1993.
 24. Дако П. Нове мистецтво жити / Переклад з французької, 1995 р.
 25. Дармодехин С. В. Проблемы семьи и семейной политики//Социально-политический журнал. - 1994. - № 9-10.
 26. Дульская О. Стриляйте девушки ... глазами // АИФ, Здоровье. – 1999 г.
 27. Каган В. Е. Воспитателю о сексологии. - М.: Педагогика, 1991. - 254 с.
 28. Каган В. Е. Подготовка девушки к супружеству. - М.: Сов. спорт, 1992. - 79 с.
 29. Как наказывать детей и взрослых//Деловая жизнь. - 1996. - № 3.
 30. Карнеги Дейл. Семь правил для того, чтобы сделать вашу семейную жизнь счастливее. - 1993.
 31. Катина Л. Надежды маленький оркестрик // Света . 1996. - № 10.
 32. Киричук О.В., Роменець В.А.: Основи психології. – К.: Генеза, 1997.
 33. Ковалев С. В. Психология семейных отношений. - М.: Педагогика, 1987. - 159 с.
 34. Ковен К., Киндер М. Супружеская дружба//Семья и школа. - 1995. - № 12. 
 35. Колесов Д. В. Беседы о половом воспитании. - М.: Педагогика, 1986. - 160 с.
 36. Кривенко М. Жінка від Арістотеля до Павліва//Пост-Поступ. - 1995. - 24 лютого-1 березня.
 37. Курильски-Ожван Ш. Русская культурная модель и эволюция нормативного регулирования семьи//Общ. науки и современность. - 1995. - № 5.
 38. Леви К. Психология семейных отношений. – М.: Интер, 2001 г.
 39. Левкович В. П., Зуськова О. 3. Методика диагностики супружеских отношений//Вопросы психологии. - 1987. - №4.
 40. Максименко С. Д. Психологія в соціологічній та психологічній практиці: Методологія. Методи. Програми. Процедури.: Навч. посібник. - К.: Наук, думка, 1999.
 41. Максименко С. Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія: Навч. посібник. - К.: МАУП, 2000. - 256 с.
 42. Маршинова М. Почему мы развелись. - 1984.
 43. Молода сім'я України 90-х. - К.: Вид-во А. Л. Д., 1996. - 104 с.
 44. Молодь України у дзеркалі соціології/Український ін-т соціальних досліджень. - К Б. й., 2001.-210с.
 45. Навайтис   Г.   А.   Семья   в   психологической   консультации.   -   М.:   Московски психолого-социальньш ин-т; Воронеж: Издательство НПО «МОДЗК», 1999. - 224 с.
 46. Немов Р.С. Психология. кн.1. – М., 1994.
 47. Нерівний шлюб//Дзеркало тижня. - 2000. - 23 вересня.
 48. Нойберт Р. Новая книга о супружестве. М., 1998.
 49. Обозов Н. М. Психологія між особистісних відносин. – К.: Либідь, 1990 р.
 50. Охота І. Природні пристрасті, або Рушниця, яка впольовує жінок: [Про стосунки між чоловіком і жінкою]//Політика і культура. - 2000. - № 32.
 51. Павлов В. Секс у нашому житті: За результатами опитувань серед читачів «ПіКу»//Політика і культура. - 1999. - № 24.
 52. Петровский А.В. Психология о каждом из нас и каждому из нас о психологии. - М.: Российский государственный гуманитарный университет, 1996 г.
 53. Прутченков А. С., Райзберт Б. А. Социально зрелая семья: Деловая игра//Социально-политический журнал. - 1993. - № 9-10.
 54. Психологія/вид. 3, стереотипне/за ред. Члена-коресподента АПН України Ю. Л. Трофімова.- Київ: Либідь, 2001 р.
 55. Радить доктор Спок//Наука і суспільство. - 1995. - № 7-8.
 56. Рінінська М. Сімейні чвари // Сім'я. - 2000. - № 9.
 57. Рождественская М. Тисяча способів вивести чоловіка (жінку) з себе // Сім'я. - 2000.- № 9.
 58. Розин В. М. Беседы о любви и семейных взаимоотношениях // Социально-политический журнал. - 1993. - № 4.
 59. Рудесташ К. Групповая психотерапия. Психокоррекция: теория й практика. - М. Прогресе, 1990.
 60. Савельичева В. Л. Жінка зробить чоловіка щасливим , якщо почує його „хочу”//Світи. – 1993.- № 3.
 61. Сатир В. Как строить себя и свою семью / Перевод с английского . М.: Педагогика . 1992 г. 
 62. Ситник О. Сім’я: і злагода, й любов//Урядовий кур’єр. - 1997. - 6 вересня. 
 63. Суходольський Г. В. Основи психологічної теорії діяльності. - Л.: Видавництво ЛГУ , 1988 р.
 64. Сыменко В.А. Супружеские конфликты . – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Мысль, 1989 г.
 65. Труш Г. Полюби мене ... через шлюбне агенство//Політика і культура. - 2000. - № 15.
 66. Херсонский  Б.   Г.,  Дворяк  С.   В.   Психология   й  психопрофилактика  семейных конфликтов. - К.: Здоровья, 1991. - 192 с.
 67. Ходаков Н. М. Молодым супругам. - Москва.: Медицина, 1991.
 68. Чепурко В. Самотня жінка бажає познайомитися//Виховання. - 1997. - № 3
 69. Чехова В. Настоящая жена // Семья . 1999. - № 40.
 70. Чехова В. Супружеский конфликт: кто виноват? – М.: СПб, 1996 г.
 71. Що є любов?: Чи легковажно вивчати ... кохання?//Світ про Україну. - 1993. - 28 квітня.
 72. Юнда Й. Ф. Гармония й дисгармонии в супружестве. - М.: Знание, 1983. - 95 с.
 73. Юнда Й. Ф. Поговорим откровенно. - М.: Знание, 1985. - 96 с.
 74. Юнда Й. Ф., Юнда Л. Й. Сексологические основы семейной жизни. - К.: Здоровья, 1993.-208с.
 75. Юнда Й. Ф., Юнда Л. Й. Социально-психологические основы семейной жизни. - К.: Вища школа, 1990. - 238 с.
3462
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).