Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Дослідження росту однорічних сіянців дуба звичайного, вирощених у контейнерах з різним складом субстрату

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
9
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ДОСЛІДЖЕННЯ РОСТУ ОДНОРІЧНИХ СІЯНЦІВ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО, ВИРОЩЕНИХ У КОНТЕЙНЕРАХ З РІЗНИМ СКЛАДОМ СУБСТРАТУ
 
О. І. Лялін
 
Досліджено та описано значення основних біометричних показників однорічних сіянців дуба звичайного, вирощених у контейнерах з різним складом субстрату. Проаналізовано вплив складових субстрату контейнера на діаметр та висоту сіянців, протяжність стовбурів та коріння, їх співвідношення. Дослідження виконано у ДП «Чу- гуєво-Бабчанське ЛГ» Харківського ОУЛМГ. Встановлено, що в однорічному віці висота та діаметр сіянців дуба достовірно перевищує контроль і має найвище значення у дослідних варіантах зі складом субстрату торф: грунт – 1: 1 та грунт: перегній: тирса – 4: 4: 2.
Ключові слова: дуб звичайний, субстрат, контейнер, сіянці із закритою кореневою системою, діаметр кореневої шийки, висота, довжина кореневої системи.
Вступ. Підвищення лісистості України вимагає проведення робіт з лісорозведення на площі 429, 5 тис. га та з лісовідновлення на площі 231, 2 тис. га. Це передбачено заходами з виконання Державної цільової програми «Ліси України» на 2010-2015 рр. [4]. З метою виконання лісокультурних робіт необхідне їх забезпечення певною кількістю сіянців головних лісоутворювальних порід високої якості. Саме сіянці із закритою кореневою системою мають незаперечні переваги над сіянцями, вирощеними з відкритою кореневою системою. Вони полягають у зменшенні травмування рослин під час транспортування та пересаджування в культуру, відсутності потреби тимчасового прикопування на лісо- культурній площі, у можливості подовження періоду створення лісових культур, дозованого внесення добрив та ін. [2, 3, 5, 8-11].
Мета дослідження – вивчення впливу складу субстрату контейнера на висоту і діаметр сіянців дуба звичайного (Оиетот гоЬиг Ь.) у процесі їх росту.
Методи дослідження: біометричні – для оцінювання ефективності технологічних прийомів вирощування сіянців із закритою кореневою системою та математико-статистичні – для аналізу експериментальних даних [6].
Результати дослідження. Дослідження проведено на території базисного розсадника Кочетоцького лісництва ДП «Чугуєво-Бабчанське ЛГ» Харківського ОУЛМГ. Під час вирощування сіянців дуба звичайного у контейнерах нами випробувано три двокомпонентні варіанти субстрату Торф: ґрунт та чотири варіанти трикомпонентних субстратів Ґрунт: перегній: тирса. Жолуді дуба зібрані з дотриманням вимог загальноприйнятої технології заготівлі лісонасінної сировини у місцевих середньовікових насадженнях дуба звичайного ІІ класу бонітету. Відповідно до існуючих вимог селекційної оцінки лісових насаджень вони належали до категорії « нормальні» [7].
Жолуді до висіву у контейнери зберігали у льодниках. Безпосередньо перед висіванням жолуді було відсортовано та відкалібровано. Особливу увагу приділено варіанту базового компоненту субстрату [1]. Як базовий компонент для контролю та виготовлення субстратів використано темно-сірий середньо- суглинковий опідзолений лісовий ґрунт на лесах (табл. 1).
 
Табл. 1. Фізичні та обмінні властивості темно-сірого середньосуглинкового опідзоленоголісового_ґрунтуналесах
 
 
За результатами проведених вимірів встановлено, що висота надземної частини дубків становила від 9, 0 до 13, 3 см у різних варіантах досліду, а з використанням ґрунту як субстрату (контроль) – 11, 1 см (табл. 2). У варіантах з використанням 34, 50 і 64% торфу у субстраті цей показник перевищував контроль на 8, 9; 19, 2 і 8%, проте різниці є достовірними тільки для варіанта з однаковим вмістом торфу та ґрунту (Р < 0, 001). У решті варіантів значення показника недостовірно (Р > 0, 1) поступалося контролю.
Довжина кореневої системи сіянців дуба становила в контролі (ґрунт) см. У варіантах з використанням 34, 50 і 66% торфу у субстраті цей показник становив 41, 6; 46, 0 і 34, 8 см. Достовірним (Р < 0, 05) було перевершення контролю тільки у варіанті з однаковим вмістом торфу та ґрунту в субстраті, в якому довжина кореневої системи становила 46 см, перевершуючи контроль на 30, 7% (див. табл. 2). В усіх варіантах з використанням суміші ґрунту, перегною й тирси довжина кореневої системи контейнеризованих сіянців дуба звичайного достовірно не відрізнялася від контролю. Найбільше значення показника (43, 7 см) одержано у варіанті використання однакових частин компонентів суміші. Загальна довжина сіянців дуба була найменшою з використанням ґрунту як субстрату і становила 46, 4 см (див. табл. 2). У варіантах з використанням торфу довжина рослин була вищою, ніж у контролі, на 15, 8; 27, 9 і 0, 9% за частки торфу в субстраті 34, 50 і 66% відповідно. Різниця з контролем достовірна при Р < 0, 05 тільки у варіанті з однаковим вмістом торфу та ґрунту.
У варіантах з використанням перегною й тирси загальна висота рослин становила 50, 1-52, 7 см, причому була найбільшою (52, 7 см) за однакового вмісту ґрунту, перегною й тирси, перевершуючи контроль на 13, 6% (перевищення недостовірно навіть при Р > 0, 1). У решті варіантів із перегноєм і тирсою в субстраті перевершення контролю не є достовірним. За співвідношенням довжини коріння та надземної частини в усіх варіантах вирощування садивного матеріалу дуба із закритою кореневою системою одержано задовільні результати (рис).
 
 Рис. Співвідношення довжини коріння та стовбурців однорічних контейнеризованих сіянців дуба звичайного
 
Значення цього показника становить 3, 2 раза в контролі. У варіантах з використанням суміші Тф: Г – 1: 1 і 1: 2 це співвідношення сягало 3, 5 і 3, 4 раза відповідно, а у суміші з
Фото Капча