Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Дослідження теми Святого Духа в діях апостолів

Тип роботи: 
Магістерська робота
К-сть сторінок: 
62
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Святий Дух в діях апостолів
1.1. Святий Дух та Його діяння
1.2. Дар Святого Духа обіцяний Богом
1.3. Святий Дух в день П’ятидесятниці
1.4. Присутність Святого Духа в полум’яних проповідях апостола Петра
2. Свідоцтво Святого Духа і церкви в Єрусалимі, Юдеї, Самарії і до краю землі 
2.1. Праця Святого Духа у Першоапостольській Церкві в Єрусалимі
2.2. Праця Святого Духа у місіонерських подорожах апостола Павла
2.2.1. Перша місіонерська подорож апостола Павла
2.2.2. Собор в Єрусалимі
2.2.3. Направлення Святого Духа
2.3. Друга місіонерська подорож апостолів
2.3.1. Місія Святого Духа в Афінах
2.3.2. У Коринті
2.4. Третя місіонерська подорож апостола Павла
2.5. Місія Святого Духа у спасінні людей
2.5.1. Головна робота Святого Духа
2.5.2. Святий Дух збагачує віруючих Божими дарами
2.6. Сповнення Святим Духом і перебування в Ньому
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Діяння Святого Духа – постійно актуальна тема для різносторонніх досліджень. Ця актуальність визначається насамперед тим, що з кожним днем як і пастирі, так і паства потребують все ближчого і детальнішого ознайомлення з одним із найважливіших питань – поняттям і роллю Святого Духа, значенням його діянь.

Відповідно до книги Діянь Апостолів у день старозавітного свята Седмиць - свята П'ятидесятниці - на апостолів уперше зійшов Святий Дух, що стало для учнів Христових знаком сповнення біблійного пророцтва і настання нової ери спасіння. Подібно тому, як іудейська П'ятидесятниця (дарування пророку Мойсею Закону на горі Синай) являє собою завершення великодньої історії, так християнська П'ятидесятниця є кульмінацією євангельських великодніх подій, оскільки в цей день Ісус Христос послав Святого Духа Своїм послідовникам. Як дарування Закону на горі Синай поклало початок іудейської релігії, так даруванням Святого Духа почалося поширення християнської звістки "до краю землі". Сходженням Святого Духа в день П'ятидесятниці завершується виконання задуму Божого про людину, створену по образу Божому, і призначену бути живим храмом Святого Духа.

Святий Дух оживляє увсь всесвіт, всю світобудову, Він присутній у кожній людській душі, в Ангелах, тваринах, у кожній квітці і кожній травинці. Не випадково у свято П'ятидесятниці навіть природа вдягається зеленими гілками і квітами - адже саме Святий Дух дає життя природі, саме завдяки Йому був створений увесь світ, саме Святим Духом все живе і рухається. Завдяки Святому Духу щороку закінчується зима і починається весна, коли природа воскресає до нового життя.

Святий Дух все Собою наповнює і все оживотворяє. Святим Духом будь-хто душу живить і чистотою піднімається, світліє триєдністю священнотайно, Він наповнює і серця людські. Для Святого Духа немає ніяких перешкод. Ми не знаємо, звідки Він приходить і куди йде, коли і чому Він приходить і йде, але ми знаємо, що Святий Дух з нами і що Він оживотворяє все наше життя, перетворює його, змінює, робить іншим.

Господь через Духа Святого перетворює життя людини, так наповнює Він її новим змістом, так у людській немочі дає можливість проявитися силі Божій.

"Сила Моя совершается в немощи", - сказав Христос апостолу Павлу. "Мы немощны, но по благодати Святого Духа мы сильны", - говорить апостол Павло. За євангельськими мірками ми немічні, ми не відповідаємо тому моральному і духовному ідеалу, який написаний для нас Господом у Євангелії. По-людськи ми не здатні втілити в життя заповіді Божі, але за допомогою Святого Духа це для нас стає можливо. Святий Дух - це Той, Хто приходить до нас і перетворює нас, дає нам сили на проповідь, зі слабких і немічних людей перетворює нас на апостолів, на носіїв благовістя Христова.

Тому ми і звертаємося з молитвою до Святого Духа протягом усього року і всього періоду життя, бо знаємо, що Святий Дух, Який є присутнім усюди, все наповнюючи Собою, може і нашу омертвілу душу воскресити до нового життя, і наше охололе серце запалити любов'ю; Він здатний і нам дарувати духовну весну, Він може і нас перетворити на апостолів, у носіїв слова Божия, у провісників Євангелія.

Мета виконання дослідження – вивчення і розуміння поняття і ролі Святого Духа, місця цього поняття у духовному світі людини, аналіз Його діянь у світлі книги Діянь Святого Духа.

Об’єкт дослідження магістерського роботи – діяння Святого Духа в Діях Апостолів.

Предмет дослідження – Святий Дух як іпостась Святої Трійці і як спосіб пізнання Бога і Сина Його Ісуса Христа.

Відповідно до визначених об’єкта, предмета і поставленої мети дослідження визначимо наступні його завдання:

 • визначити поняття Святого Духа та Його діянь;
 • проаналізувати значення Дару Святого Духа обіцяного Богом;
 • висвітлити роль сходження Святого Духу в день П’ятидесятниці;
 • окреслити і проаналізувати присутність Святого Духа в полум’яних проповідях апостола Петра;
 • дослідити працю Святого Духа у Першоапостольській Церкві в Єрусалимі та місіонерських подорожах апостола Павла та інших апостолів;
 • визначити місію Святого Духа у спасінні людей;
 • дослідити явище сповнення Святим Духом і перебування в Ньому.

Методологічну основу виконання дослідження склали методи аналітичної групи, зокрема, конкретно-історичний, порівняльний та синхронно-описовий, оскільки дослідження базувалося на літературних джерелах, Біблії першоджерела та їх власному осмисленні.

Джерельною базою виконання дослідження стали праці як вітчизняних, так і закордонних авторів. Зокрема, слід відзначити праці Ф. Смольчука "Святий Дух і Біблія", Б. Брема "Святой Дух", які звертаються до первинних витоків трактування поняття Святого Духа, філософськи осмислюють багатоаспектність його ролі у житті Церкви і віруючих. У дослідженнях Д. Беспалова "Дары Святого Духа", О. Хаависто "Исполнение Духом Святым",  а також Р. Паксона "Жизнь в Духе" та В. Победоносцева "О Духе Святом и дарах духовных" грунтовно визначено значення Святого Духа для духовного піднесення як пастирів, так і мирян, окреслено місце дарів Святого Духа в системі Його надбань. Окремо слід згадати праці У. Барклі "Толкование к Деяниям Святых Апостолов", Р. Брандта та З. Бікета "Святой Дух и молитва. Библейская теология молитвы", Д. Вудата, К. МакГі "Деяния Святого Духа", В. Н. Кузнецової "Путешествуя с Апостолами. Деяния Апостолов с коментариями", у яких подаються обгрунтовані з різних точок зору коментарі і висновки щодо досліджуваної тематики, чітко прослідковується звертання до першоджерел та їх сучасне переосмислення.

Структура дипломної роботи побудована наступним чином: вступ, два поширені розділи, поділені на підрозділи і пункти, висновки, додатки та список використаних джерел.

 

Список використаних джерел: 
 1. Барчук І. Хрещення по вірі. – Чікаго – Вінніпег: Дорога правди, 1962. – 119 с.
 2. Біблія з коментарями для повного життя. – Missouri, USA: Life Pubishers International, 1997.
 3. Біблія. Переклад проф. І. Огієнка. - Українське біблійне товариство, 2004.
 4. Боєчко В. Правда про харизму. – Ужгород: Закарпаття, 2002. – 303 с.
 5. Геллей Г. Г. Біблійний довідник Геллея. – Торонто, Канада: Всесвітня християнська місія, 1985. – 856 с.
 6. Смольчук Ф. Святий Дух і Біблія. – Торонто, Канада: Еванджел Байбел Транслейторс енд Міністріс, 1992. – 109 с.
 7. Баркли У. Толкование к Деяниям Святых Апостолов. – Всемирный Союз Бабтистов, 1979. – 216 с.
 8. Беспалов Д. Дары Святого Духа. – Торонто, Канада, 1992. – 154 с.
 9. Большой Библейский словарь/Под ред. У. Эуэлла и Ф. Камфорта. – Санкт-Петербург: Библия для всех, 2005. – 1510 с.
 10. Брайт Б. Жизнь которой нет равных. – М.: Молодая гвардия, 1993. – 111 с.
 11. Брандт Р., Бикет З. Святой Дух и молитва. Библейская теология молитвы. – Спрингфилд, Миссури, США: Лайф Паблишерс Интернешнл, 2000. – 507 с.
 12. Брант Л. Р. Духовные дары. – Belgium (Brussels): МЗИ, 1992. – 199 с.
 13. Брэм Б. Святой Дух. – Чикаго, 1998. – 271 с.
 14. Вокер, Джетер Л. Вам помогающий Друг – Irving, Texas, USA: МЗИ, 1995. – 144 с.
 15. Вуд Д., МакГи К. Деяния Святого Духа. – М.: Глобал, 2003. – 303 с.
 16. Гилберто да Сильва А. Жизнь с избытком. – Irving, Texas, USA: МЗИ, 1992. – 330 с.
 17. Йонги Чо Д. Дух Святой – мой главный партнер. – Минск, 1994. – 160 с.
 18. Кузнецова В. Н. Путешествуя с Апостолами. Деяния Апостолов с коментариями. – М.: Первая Образцовая типография, 2002. – 255 с.
 19. Медина М. …Путь еще превосходнейший. – New York, 1991. – 184 с.
 20. Нельсон П. К. Библейские истины. – Минск: ООО Белпринт, 1997. – 128 с.
 21. Паксон Р. Жизнь в Духе. – К.: ЕХБ Украины, 1993. – 526 с.
 22. Пинк А. Утешение для христиан. – London, England: Metropolitan Tabernacle, 1997. – 84 c.
 23. Победоносцев В. О Духе Святом и дарах духовных. – К.: ЕХБ, 1995. – 44 с.
 24. Р. О. Рождение свыше. Крещение Духом. Духовные дары. – Dillenburg, Germany: GBV. – 68 c.
 25. Райнгольд У. Духовные дары в учении и практике. – Postfach: AVC. – 150 c.
 26. Робертс Л., Кульман К. Духовная биография чудотворной силы Божьей. – Львов: Тимофей, 1997. – 158 с.
 27. Смольчук Ф. Из Америки в СССР и обратно. Краткая история пятидесятнического движения среди словянских иммигрантов в Северной Америке и других частях мира. – К.: Феникс, 2006. – 144 с.
 28. Сперджен Ч. Г. Возрождение через крещение? – Одесса: Христианское просвещение. ММП Компас, 1993. – 24 с.
 29. Уилсон Н. С., Тейлор Л. К. Сборник Библейских таблиц и карт. – Санкт-Петербург: Библия для всех, 2004. – 607 с.
 30. Фаррад В. Утешитель, Учитель и Наставник. – Irving, Texas, USA: ICI University, 1994. – 316 c.
 31. Фоорхоеве Х. К. Что ты медлишь? Крестись! – GBV, благая весть. – 43 с.
 32. Хаависто О. Исполнение Духом Святым (брошюра).
 33. Харинк К. Харизматическое движение в свете Священного Писания. – Одесса: Христианское просвещение, 1996. – 115 с.
 34. Харчлаа П. Толкование Четырех Евангелий и книги Деяний Апостолов. – THE BIBLE KNOWLEDGE COMMENTARY, РЕИ и СМИ, 1990. – 454 с.
 35. Хортон С. Что Библия говорит о Святом Духе. – Спрингфилд, Миссури, США: Life Pubishers International, 2002. – 327 с.
 36. Цопфи Я. …На всякую плоть. История и задачи пятидесятнического движения. – Augsburg, ФРГ: Jaspis Druck. – 184 c.
 37. Шлинк Б. Невеста Иисуса Христа. – Darmstadt-Eberstadt, 2003. – 63 c.38.
 38. Шлинк Б. Скрытая ценность в страдании. – Darmstadt-Eberstadt, 2003. – 108 c.
 39. NOWY TESTAMENT. Nowy przeklad z ilustracjami. – Warshawa: Rrytyjskie i Zagranichne Towarystwo Biblijne, 1989.
3207
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).