Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Досвід проведення державної підсумкової атестації з фізичної культури в Костопільському обласному ліцеї-інтернаті спортивного профілю

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
6
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Лазарчук Георгій Степанович,
заступник директора зі спортивної роботи
Костопільського обласного ліцею-інтернату спортивного профілю
 
Досвід проведення державної підсумкової атестації з фізичної культури в Костопільському обласному ліцеї-інтернаті спортивного профілю
 
У листі Міністерства освіти і науки України від 30. 01. 09 р. N 1/9-73 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2008/2009 навчальному році» вперше було передбачено проведення державної підсумкової атестації з фізичної культури в 11 класі (за вибором учнів). Державна підсумкова атестація з фізичної культури має на меті виявлення рівня фізичної підготовки випускників, перевірку знань випускників щодо фізкультурно-спортивної діяльності та вмінь використовувати їх для збереження та вдосконалення свого здоров′я.
Державна підсумкова атестація з фізичної культури у 2011-2012 навчальному році мала на меті перевірити відповідність знань, умінь і навичок одинадцятикласників програмовим вимогам і оцінити рівень навчальних досягнень учнів за курс загальної середньої освіти. Вона проводилася за завданнями з посібника «Збірник завдань для проведення державної підсумкової атестації з фізичної культури. 11 клас» (авт. – О. В. Тимошенко та ін. – К. : Центр навчально-методичної літератури, 2012).
Державна підсумкова атестація складається з трьох частин: тестові завдання з теоретико-методичних основ фізичної культури (у письмовій формі), практичні завдання інструктивно-оздоровчого спрямування та залікові вправи. До першої частини атестації в збірнику розміщено 10 варіантів атестаційних робіт для рівня стандарту та 5 варіантів атестаційних робіт для профільного рівня. Кожен варіант складається з 36 тестових завдань з вибором однієї правильної відповіді. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. Максимальна кількість балів – 36, що відповідає 12 балам (за 12-бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень учнів (див. таблицю 1)).
 
Таблиця 1
 
Навчальні заклади мають передбачити для проведення державної підсумкової атестації не менше десяти варіантів для рівня стандарту та п’яти варіантів – для профільного рівня.
Варіант практичної частини інструктивно-оздоровчого спрямування та залікових вправ для кожного з учнів здійснюється шляхом випадкового вибору учнями білетів, що складаються із двох завдань (практична частина інструктивно-оздоровчого спрямування, залікова вправа), які добирає вчитель зі згаданого збірника – для юнаків та дівчат окремо.
Практичні іспити дозволяють оцінити уміння учнів в організації й проведенні самостійних та групових занять різного спрямування, фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі дня, рухливих ігор та їхні навчальні досягнення в обраному виді рухової діяльності.
Загальна оцінка за державну підсумкову атестацію є середнім арифметичним суми трьох випробувань: тестових завдань з теоретико-методичних основ фізичної культури, практичних завдань інструктивно-оздоровчого спрямування та залікових вправ.
На виконання тестових завдань відводиться 45 хвилин, практичних завдань – 90 хвилин. Загальна тривалість атестації не повинна перевищувати 3 академічні години. Державна підсумкова атестація з фізичної культури проводиться в один день.
До складання підсумкових випробувань з фізичної культури допускаються учні основної медичної групи, які не мають протипоказань щодо виконання фізичних вправ, передбачених завданнями атестації. Списки учнів, які здають зазначене випробування, завіряються лікарем медичної установи, який обслуговує навчальний заклад.
Кожен учень, який проходить державну підсумкову атестацію у письмовій формі, отримує варіант роботи із вищезазначених посібників, бланк відповідей, підготовлені навчальним закладом, та зошит (аркуші) для виконання роботи зі штампом навчального закладу.
Костопільський обласний ліцей-інтернат спортивного профілю був створений у 2001році розпорядженням облдержадміністрації.
До власної спортивної бази ліцею належать такі споруди (див. табл. 2) :
 
Таблиця 2
 
Також, ліцей орендує спортивну базу в Костопільській ДЮСШ (комунальна власність Костопільської районної ради) :
Футбол (юнаки, дівчата) : футбольні поля – 90 х 70, 70 х 50, 45 х 45 (у метрах).
Волейбол: спортивний зал ДЮСШ (36 х 18 м.).
Легка атлетика:
- стадіон ДЮСШ:
- бігові доріжки – 6 шт. на 100 м. ;
- бігові доріжки – 4 шт. на 400м. ;
- ями для стрибків у довжину – 2 шт. ;
- сектор для штовхання ядра – 1 шт. ;
- сектор для метання молота – 1 шт. ;
- сектор для метання диска – 1 шт..
В осінньо-зимовий період ліцей орендує:
- футбольно-легкоатлетичний манеж (розміром 42 х 18) з ямою для стрибків у довжину;
- тренажерний зал – 1;
- роздягальні – 2;
- гардероб – 1;
- душові – 2;
- сауна – 1.
Із часу заснування Костопільського обласного ліцею-інтернату спортивного профілю культивуються такі види спорту:
-боротьба греко-римська;
-футбол (дівчата та юнаки) ;
- волейбол (дівчата) ;
- легка атлетика (юнаки та дівчата).
У Костопільському обласному ліцеї-інтернаті спортивного профілю, починаючи з 2001 року, займалась така кількість юних спортсменів (див. табл. 3) :
 
Таблиця 3
 
З кожним роком збільшується кількість учнів, які приїжджають на навчання з інших районів та областей. Це добре ілюструє подана нижче таблиця (див. табл. 4) :
 
Таблиця 4
Контингент учнів
 
Державна підсумкова атестація з фізичної культури проводиться з 2009-2010 навчального року.
Результати Державної підсумкової атестації з фізичної культури учнів Костопільського обласного ліцею-інтернату спортивного профілю у 2011- 2012 навчальному році (див. табл. 5) :
 
Таблиця 5
 
Проблем із проведенням ДПА з фізичної культури за ці роки не виникало. Відношення учнів до ДПА з фізичної культури позитивне. Під час підготовки до здачі іспиту використовуємо комп’ютерну оболонку Assist2.
Здача ДПА з фізичної культури допомагає під час вступної кампанії у вищі навчальні заклади. В цілому, потрібно відзначити високий рівень підготовки наших учнів. Наводжу результати вступної кампанії випускників минулих років (див. табл. 6) :
 
Фото Капча