Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Драматургія масових театралізованих заходів

Предмет: 
Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
139
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Вступ 
Додаток до вступу, або Чи можна навчитись сценарній справі? 
Розділ 1. Сценарій масового театралізованого видовища як характерний різновид драматургії в цілому та об’єкт вивчення
1.1. Дещо про термінологію 
1.2. Чи є сценарій масового театралізованого заходу літературним твором? 
1.3. До питання про виникнення драматургії масових театралізованих видовищ 
1.4. Слово в сценарії 
1.5. Дія в сценарії 
1.6. Режисерське бачення сценарію 
1.7. Імпровізація як важливий елемент сценарію
Розділ 2. Сценарій театралізованого масового видовища та театральна п’єса: риси схожості та відмінності 
2.1. Риси схожості сценарію та п’єси 
2.2. Риси відмінності сценарію та п’єси 
Розділ 3. Різновиди сценаріїв театралізованих масових видовищСценарії оригінальні та компілятивні 
3.1. Сценарії тематичні та сюжетні 
3.2. Сценарії художні та документальні 
3.3. Сценарії перелічувальні та описові 
3.4. Сценарії типові, або каркасні 
Розділ 4. Найголовніші етапи роботи над сценарієи иасового театралізованого заходу 
4.1. Складання сценарного плану 
4.2. Збирання сценарного матеріалу 
4.3. Створення творчої заявки на сценарій 
4.4. Створення чорнетки сценарію 
4.5. Створення остаточного (чистового) варіанту сценарію
Розділ 5. Методика створення сценарного плану 
5.1. Схема сценарного плану 
5.2. Позиції схеми сценарного плану 
5.3. Тема сценарію 
5.4. Ідея сценарію 
5.5. Основні епізоди сценарію 
5.6. Теми основних епізодів 
5.7. Композиція сценарію 
5.8. Дійові особи сценарію 
5.9. Конфлікт сценарію 
5.10. Художній образ сценарію (сценарний хід) 
5.11. Жанр сценарію
5.12. Засоби театралізації сценарію 
5.13. Єдина (наскрізна) дія сценарію 
5.14. «Прив’язка» сценарію або його орієнтація на конкретну   аудиторію 
5.15. Графік монтажу сценарного матеріалу 
5.16. Назва сценарію 
Розділ 6. Обсяг та хронометраж сценарію масового театралізованого заходу
6.1. Розрахунок обсягу сценарію 
6.2. Розрахунок тривалості майбутнього масового театралізованого заходу 
Розділ 7. Попередня інформація про масовий театралізований захід
7.1. Афіша та її характерні особливості 
7.2. Запрошення та його характерні особливості 
7.3. Програма та її характерні особливості 
Розділ 8. Найтиповіші помилки сценаристів – початківців
Деякі висновки та спостереження по дорозі до Коринфу, або Роздуми на закінчення 
Додатки: 1. Творча заявка
2. Творча заявка
3. Контрольне завдання 
4. Титульний аркуш
Малий тлумачний словник театрально-драматургічної термінології 
Список літератури
 
ВСТУП
Ця книга є однією з перших спроб реалізації давнього задуму про учбовий посібник для сценаристів-початківців. Теоретичні положення, методичні вказівки та рекомендації, що пропонуються увазі читачів, розроблені на допомогу студентам, які вивчають курс «Сценарна майстерність» та опановують практичні навички у царині драматургічної творчості. Цей учбовий посібник створений на базі програми курсу, яка була складена викладачами кафедри мистецтвознавства ХДАК, а також програм, які використовуються у навчальному процесі фахівцями деяких інших вузів культури та мистецтв.
Вивчення найважливіших теоретичних положень сценарної творчості та одержання вкрай необхідних майбутнім фахівцям культури практичних навичок дещо ускладнюється через відсутність спеціальних підручників та іншої учбово-методичної літератури. А в існуючих працях з питань сценарної майстерності зафіксовані різноманітні погляди фахівців на роль, форму та значення драматургії масових театралізованих видовищ. Все це, безумовно, не сприяє справі формування наукових критериїв та встановленню загальноприйнятих поглядів на проблеми сценарної творчості, які доводиться повсякденно вирішувати сценаристам, а також формуванню комплексу необхідної професійної термінології.
Термінологічна невивченість та нерозробленість призводить до плутанини навіть у назві явища, що вивчається. Ще недавно був дуже поширений відомий термін клубна драматургія, але навряд чи існує якась окрема, особлива драматургія у стінах палаців культури та клубів, установ та вузів, драматургія, якій притаманні неповторні, специфічні риси та якості, що не мають ніякого  відношення до загальних уяв про драматургію. Вся драматургія, як рід літературної творчості, відповідає загальним правилам та вимогам. Не є виключенням і драматургія масових театралізованих видовищ, хоча деякі фахівці наполягають на назві клубна драматургія, а деякі пропонують дещо іншу назву –  драматургія театралізованих вистав.
Викладачі, які ведуть цей курс, не ставлять собі за мету підготовку професійних сценаристів. Це, мабуть, і неможливо, бо якщо людина не має літературних здібностей, вона не буде добро писати оригінальні сценарії, але поразумітись в літературній справі вона може. Повсякденна сценарна практика доводить, що досить часто виникає потреба у професійному підході до сценарної творчості, до методики виконання сценарних творів та їх аналізу, а також у необхідних знаннях з теорії драматургії. Тому головним завданням цього навчального курсу є надання студентам необхідної інформації та виховання в них важливих практичних навичок, виховання грамотних фахівців сценарної справи, які у змозі створити літературний сценарій театралізованного масового видовища та грамотно проаналізувати работу колег, дати потрібні рекомендації.
Курс «Сценарна майстерність» входить до блоку навчальних дисциплін усіх специалізацій, які потребують знання засобів створення драматургічної бази театралізованих масових видовищ з врахуванням великого досвіду, що накопичений майстрами сценарної справи.
Структура курсу перевірена багаторічною практикою викладання, а методика її не має аналогів серед методик, що використовуються в учбових України та СНД.
 
ДОДАТОК ДО ВСТУПУ,
АБО
ЧИ МОЖНА НАВЧИТИСЬ СЦЕНАРНІЙ СПРАВІ ?
 
Фото Капча