Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Дуально-родова та фратріально-племінна організація

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
11
Мова: 
Українська
Ціна: 
55 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
1. Передумови виникнення дуально-родової та фратріально-племінної організації сімейних стосунків
2. Система організації дуально-родових та фратріальних стосунків
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 

Вступ: 

Науковий інтерес до вивчення феномену сімейної орагнізації існує здавна, що пов’язано, насамперед, з радикальними перетвореннями суспільної системи в цілому, світогляду людини, економічними та глобальними перетвореннями. В результаті виникли різні типи сімей з їх життєвими циклами, ідеологіями, сформувався інститут шлюбу. Велика кількість вчених намагалася осмислити існування інституту сім’ї ще в середині ХІХ ст. Про це свідчать дослідження соціологів та антропологів Л. Моргана, Ф. Енгельса, М. Ковалевського, Б. Малиновського, П. Сорокіна та ін.

Сім’я та шлюб є історично-конкретною системою взаємовідносин, яка формувалась на основі міжособистісних інтересів подружжя, батьків, дітей та родичів, які були пов’язані спільністю побуту, взаємною моральною відповідальністю та взаємодопомогою. З часом сім’я змінюється, пристосовується до змінюваних суспільних відносин, хоч і є одним з найбільш стійких суспільних інститутів.

Досліджуючи публікації з проблеми сім’ї, можна зробити висновок, що соціально-філософському осмисленню генезису і типології шлюбу та сім’ї, особливо на ранніх етапах їх розвитку, приділяється мало уваги.

Певні перешкоди у вивченні цього питання існують в тому, що на сьогодні й історія самого інституту сімейних стосунків вивчена недостатньо. До прикладу, досі не вирішене питання відправної форми шлюбних стосунків. Етноісторичні реконструкції, до яких дійшли етнографи, передбачають дві взаємоспростовуючі форми такого шлюбу. За однією з них, первинною формою таких взаємин був груповий шлюб, на зміну якому прийшов індивідуальний з найрізноманітнішими перехідними формами. За іншою версією шлюб був індивідуальним від самого початку, але допускав окремі відхилення від загальних правил у зв’язку з особливостями умов побуту.

Аналіз літературних дає можливість встановити, що первинними формами сімейно-шлюбних відносин були дуально-родові та фратріально-племінні організації.

Список використаних джерел: 
  1. Каріков С. А. Філософія. Розділи: філософська антропологія, соціальна філософія, філософія культури: навч. посіб. / С. А. Каріков; Нац. ун-т цив. захисту України. - Х., 2011. - 128 с.
  2. Леві-Строс К.  Структурна антропологія / К. Леві-Строс; Пер. з фр.: З. Борисюк. - 2-ге вид. - К.: Основи, 2000. - 391 с.
  3. Лукашевич М. П. Соціологія сім'ї: теорія і практика: навч. посіб. / М. П. Лукашевич; Ін-т підготов. кадрів Держ. служби зайнятості України. - К. : ІПК ДСЗУ, 2012. - 186 с.
  4. Сегеда С. П. Антропологія: навч. посіб. для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закл. / С. П. Сегеда. - К.: Либідь, 2001. - 335 с.
  5. Семчук Ю. В. Становлення структурального методу К.Леві-Строса / Ю. В. Семчук // Мультиверсум. Філософ. альм. - 2001. - Вип. 22. - С. 90-99.
  6. Юрій М. Ф. Антропологія: навч. посіб. / М. Ф. Юрій. - К. : Дакор, 2008. - 421 с.
476
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).