Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Диференціація доходів в Україні

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
20
Мова: 
Українська
Ціна: 
70 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
1. Поняття і принципи диференціації доходів населення
2. Фактори і показники диференціації доходів
3. Особливості розподілу доходів в Україні на сучасному етапі розвитку ринку
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Доходи учасників ринкової економіки розподіляються за факторами виробництва (земля, праця, капітал, здібності до підприємництва). У ринковій економіці вважається нормальним і припустимим будь-який доход, який отримується в результаті участі у вільній конкуренції на ринках товарів і послуг, капіталів і робочої сили. Тут визначаються і високі доходи тих, хто має успіхи у підприємницькій діяльності, і низькі доходи тих, хто зазнав у ній невдачі. 

Основними каналами доходів населення є: трудові доходи робітників (заробітна плата, премія і т.д.); доходи від підприємництва (прибуток); доходи від власності (рента, відсотки і т.д.); доходи від індивідуальної трудової діяльності; інші надходження (спадщина, аліменти, гонорар) [1, c. 290].

Диференціація доходів складається під впливом різноманітних факторів, які пов'язані з особистими досягненнями або незалежні від них, що мають економічну, демографічну, політичну природу.

В Україні склалася суттєва територіальна диференціація у рівнях особистих грошових доходів населення. Найвищими є грошові доходи домогосподарств у великих містах. Вони на 40% вищі, ніж у середньому на домогосподарство. Грошові доходи домогосподарств у малих містах майже такі, як і в середньому по всіх домогосподарствах, а в сільській місцевості вони на 50% нижчі від середнього показника.

Надмірно високий рівень диференціації грошових доходів окремих соціальних груп населення. За оцінкою експертів, 25% найбідніших сімей України одержує 8%, а 5% із найзаможніших - 30% усіх доходів. Загалом 47,1% населення України мали середньодушові грошові доходи на місяць нижчі від межі малозабезпеченості, а у сільській місцевості - навіть 65,3% [8, c. 143].

У процесі формування чистих грошових доходів населення діє надто високий рівень оподаткування, внаслідок чого населення втрачає майже 20% валових грошових доходів.

Список використаних джерел: 
  1. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія. – К.: Ніка-Центр; Ельга, 2000. – 528 с.
  2. Бєляєв О.О., Бебело А.С. Політична економія: Навч.посіб. – К.: Вид-во КНЕУ, 2001. – 328 с.
  3. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань: Навч.посіб. – К.: Вища школа, 1998. – 543 с.
  4. Дзюбик С., Ривак О. Основи економічної теорії. – К.: Основи, 1994. – 336 с.
  5. Економіка: теоретичні основи. Підручник / За ред. доц. В.М. Ковальчука – Тернопіль: Астон, 1997. – 152 с.
  6. Климко Г.Н., Нестеренко В.П. Основи економічної теорії: політекономічний аспект. – К.: Вища школа, 1994. – 560 с.
  7. Мочерний С.В. Економічна теорія: Посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.: Видавничий центр “Академія”, 1999. – 592 с.
  8. Статистичний щорічник України за 2007 р. – К.: Техніка, 2008. – 668 с.
  9. http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2008/1208/286_doc.zip. Доходи та витрати населення України за січень–жовтень 2008 року. Державний комітет статистики.
1903
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).