Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Дизартрія

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
18
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
1. Поняття та види дизартрії
2. Основні напрямки корекції дизартрії
3. Методика логопедичної роботи при дизартрії
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

За останнє десятиріччя в Україні склалася демографічна ситуація, для якої характерно зменшення кількості народжуваності здорових, фізично зрілих дітей. Рівень проявів відхилень у психофізичному розвитку дітей різноманітний: від неявно виражених до яскраво виражених випадків, що призводить, як наслідок, мовленнєвих порушень дитини, які у свою чергу відображаються на її інтелектуальній діяльності та впливають особистісний розвиток дитини в цілому.

Статистичні дані вказують на тенденцію зростання кількості дітей дошкільного та молодшого шкільне віку з дизартричними розладами, що пов'язано не тільки з реаліями сучасного життя як наслідки несприятливе екологічного, демографічного, економічного та соціально-побутового характеру, але й з недостатньо ефективне корекційною логопедичною роботою, яка, на наш погляд, перш за все пов'язана з відсутністю направленої на диференційну діагностику та корекцію дизартрії.

Масштабність та складність зазначеної проблеми обґрунтовує необхідність здійснення комплексного медико-психолого-педагогічного дослідження мовленнєвого та психічного розвитку дітей з дизартрією на якісно новому рівні, використовуючи диференційну діагностику та корекцію порушень мовлення у дітей старшого  дошкільного віку з різними формами дизартрії.

Безперечна значущість мовлення для формування та розвитку комунікативної діяльності як передумови успішного навчання у школі, а також недостатня розробленість проблеми діагностики та корекції порушень мовлення при різних формах дизартрії у дітей старшого дошкільного віку обґрунтовує тему дослідження як актуальною.

 

Список використаних джерел: 
  1. Краузе Е.Н. Логопедия / Е.Краузе. - Спб.: КОРОНА-принт, 2006. - 208 с.
  2. Справочник логопеда / под ред. М.А.Поваляевой. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. - 448 с.
  3. Логопедия: учеб. для студ. дефектол. фак. педвузов / [под ред. Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской]. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 1999. – С. 156-197.
  4. Соботович Е.Ф. Недостатки звукопроизношения у детей дошкольного возраста и методы их преодоления / Е.Ф. Соботович // Педагогические пути устранения речевых нарушений. – Л.: Изд-во Лен. гос. пед. ин-та им. А.И. Герцена, 1976. – 167с.
  5. Токарева О.А. Дизартрии / О.А. Токарева // Расстройства речи у детей и подростков. – М.: Медицина, 1969. – С.114-155.
6486
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).