Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Екологічна безпека природокористування

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
15
Мова: 
Українська
Ціна: 
65 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
  1. Поняття екологічної безпеки водокористування
  2. Визначення нормативів екологічної безпеки водокористування в Україні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Вода відіграє важливу роль у природі. Вона входить до складу всіх організмів біосфери, в тому числі і до складу тіла людини, впливає на клімат планети, виступає середовищем існування для певних організмів тощо. Від забезпеченості водою залежить життя усіх живих організмів. Крім цього, вода як один із найважливіших факторів забезпечує господарську та промислову діяльність людини та часто виступає як ресурс або засіб виробництва.

Основний вплив водокористування на природне середовище зумовлюється нераціональним використанням водних ресурсів і скидом забруднюючих речовин у водні об’єкти. Вирішення проблем збереження природних ресурсів вимагають сьогодні здійснення комплексу наукових, організаційних, еконо-мічних, технологічних та інших заходів, спрямованих на охорону та збереження водних ресурсів.

Для вод господарсько-питного і культурно-побутового призначення для нормування їх якості встановлюються норамтиви екологічної безпеки водокристування шкідливих речовин з врахуванням трьох лімітуючих ознак (показників) шкідливості: органолептичного, санітарного або загальносанітарного та санітарно-токсикологічного.

Для вод рибогосподарського призначення - врахуванням п'яти лімітуючих ознак (показників) шкідливості: органолептичного, санітарного або загальносанітарного, санітарно- токсикологічного, токсикологічного та рибогосподарського.

Незважаючи на впровадження низки природоохоронних заходів, на сучасних підприємствах, рівень навантаження на природне середовище, за рахунок нераціонального використання природних ресурсів, залишається досить високим.

 

Список використаних джерел: 
  1. Водний кодекс України від 06.06.1995 № 213/95-ВР, редакція від 19.01.2012: [електронний ресурс]. - режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 213/95-вр
  2. Бедрій Я.І., Білінський Б.О., Івах Р.М., Козяр М.М. Промислова екологія. – К.: Кондор, 2010. – 374 с.
  3. Водні ресурси на рубежі ХХІ ст.: проблеми раціонального використання, охорони та відтворення / За редакцією академіка УЕАН, д.е.н., професора М.А. Хвесика. - К.: РВПС України НАН України, 2005. – 564 с.
  4. Дорогунцов С.І., Хвесик М.А., Головинський І.Л. та інші. Водне господарство України: сучасний стан та перспективи розвитку. – К.: РВПС України НАН України, 2002. – 56 с.
  5. Продуктивність водоресурсних джерел України: теорія і практика / Під заг. ред. чл.-кор. НАН України, д.е.н., проф. Б.М. Данилишина. - К., 2007. - 412 с.
4617
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).