Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Екологічні проблеми Одеської області та шляхи їх вирішення

Предмет: 
Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
90
Мова: 
Українська
Ціна: 
600 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Місце Одеської області в загальному адміністративно-територіальному районуванні України. Особливості природних умов
1.1. Географічне положення області
1.2. Геологічна будова та геоморфологія
1.3. Абіотичні компоненти природного середовища
1.4. Грунтовий покрив
2. Рослинний світ 
2.1. Характеристика флори 
2.2. Практичне використання видів рослин 
3. Аналіз антропогенного навантаження на екосистеми 
3.1. Основні екологічні проблеми області 
3.2. Загальна освоєність території області 
3.3. Антропогенний вплив на ґрунти та земельні ресурси 
3.4. Накопичення відходів в області 
3.5. Радіоактивне забруднення 
3.6. Рекреаційне навантаження 
3.7. Коефіцієнт екологічної стійкості ландшафту (КЕСЛ) 
4. Раритетні види флори. Природно-заповідний фонд 
4.1. Раритетні види рослин та їх угруповання 
4.2. Об’єкти природно-заповідного фонду 
5. Загальна оцінка стану охорони рослинного світу та шляхи його покращення 
5.1. Загальна оцінка екологічної ситуації в Одеській області 
5.2. Оцінка навколишнього середовища та запропоновані заходи щодо його поліпшення 
5.3. Шляхи покращення збереження видів рослин 
ВИСНОВКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Флора і фауна є невід'ємними компонентами довкілля, від стану яких залежить розвиток галузей господарства та екологічна рівновага регіону.

Біологічне різноманіття є національним багатством України, яке забезпечує екосистемні та біосферні функції живих організмів, їх угруповань та формує середовище життєдіяльності людини. 

На жаль, сьогодні біологічне різноманіття втрачається під час забудов, розорювання землі, меліорації, спорудження водосховищ, створення мереж транспортної інфраструктури та здійснення інших видів господарської  діяльності. Екологічно небезпечною територією стала і Одеська область. Скорочуються території, зайняті природною рослинністю, що  призводить до виникнення  загрози втрати  гено-  та ценофонду. 

Тим часом, біологічне різноманіття, як результат багатовікової еволюції, повинно бути передано прийдешнім поколінням у максимально збереженому стані. Підрахунки показують, що для збереження хоча б 50 % видів живих істот потрібно залишити не займаною не менше 10 % території. А більшість заповідників України за площею порівняно невеликі. Важливою їх особливістю є і те, що вони невеликими острівцями вкраплені в зони інтенсивної господарської діяльності людини і ці суміжні землі негативно впливають на природний комплекс заповідників, змінюють стан біогеоценозів. Тому дуже важливо зберегти останні природні території, які вбереглись від людського споживацького втручання.

Метою роботи є вивчення абіотичних та біотичних компонентів навколишнього природного середовища Одеської області. Визначення антропогенного впливу на екосистеми та показників середовища на розвиток та охорону рослинного світу. А також розробка заходів по відновленню біорізноманіття рослинного світу.

 

Список використаних джерел: 
  1. Атлас почв Украинской ССР. За ред. Н.К. Крупського, Н.І. Полупана. – К., Урожай, 1979, 159с.
  2. Геоботанічне районування Української РСР. За ред. А. І. Барбарича. - К., Наукова думка, 1977, 303 с.
  3. Географічна енциклопедія України: В 3 т. - К., Укр. рад. енцикл., 1990.
  4. Зеленая книга Украинской ССР: Редкие, исчезающие и типичные, нуждающиеся в охране растительные сообщества. Под. ред. Ю. Р. Шеляг-Сосонко. - К., Наукова думка, 1987, 212 с.
  5. Природа України та її охорона. За ред. Вольтовського Б. І. - К., Політвидав України, 1975, 302 с.
  6. Природа Украинской ССР: Ландшафты и физико-географическое районирование. А. М. Маринич и др. - К., Наукова думка, 1985, 222 с.
  7. Природа Украинской ССР: Растительный мир. Т. Л. Андриенко и др. - К., Наукова думка, 1985, 208 с.
  8. Червона Книга України. Рослинний світ. — К.: Українська енциклопедія, 1996. — 214 с.
  9. Екологічний паспорт Одеської області за 2010 р.
  10. Звіт про стан навколишнього природного середовища в Одеській області у 2009 році.
4625
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).