Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Екологічні проблеми смт Квасилів

Предмет: 
Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
5
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Екологічні проблеми смт Квасилів
 
Внаслідок особливостей розміщення смт Квасилів відносно великих промислових підприємств, на території селища склалася несприятлива екологічна ситуація, основні компоненти якої включають:
1) загальне погіршення стану атмосферного повітря;
2) катастрофічні зміни хімічного складу вод річки Устя.
 
НЕГАТИВНІ ЗМІНИ В АТМОСФЕРНОМУ ПОВІТРІ
 
Ні для кого не секрет, що найбільшим, і, мабуть, єдиним значним забруднювачем повітря біля смт Квасилів є колишній цементно-шиферний комбінат, а нині – відкрите акціонерне товариство «Волинь».
Підприємство займається виробництвом різних марок цементу, шиферу тощо.
Характер виробництва зумовлює наступні характеристики забруднення атмосферного повітря:
а) основною забруднюючою речовиною являється пил різних фракцій (розміру) ;
б) супутніми речовинами, що викидаються у повітря, є сірчистий ангідрид, окис вуглецю, оксиди азоту, вуглеводні, леткі органічні сполуки та деякі інші;
в) температура викидів досить висока, тому спостерігається явище температурної інверсії;
г) крім викидів пилу та супутніх речовин через труби, відбувається пилове забруднення довкілля у вантажних відділах.
Щодо викидів пилових фрагментів, конкретніша інформація наведена у таблиці 1.
 
Таблиця 1
Викиди у атмосферу різних видів пилу
 
Кількісна характеристика викидів супутніх речовин наведена у таблиці 2.
 
Таблиця 2
Викиди у атмосферу супутніх речовин
 
Явище температурної інверсії, що часто спостерігається над Квасиловом, полягає у тому, що, у холодну пору року, внаслідок значних об’ємів теплих викидів з труб ВАТ «Волинь» у атмосферному шарі утворюється наступний синтез: зверху і знизу, біля землі, повітря холодне, а у вузькому проміжку тепле. Це призводить до погіршення конвекції повітря, і біля землі формується важке, насичене забруднюючими речовинами, повітря.
Вантажні відділи вносять свою частку у забруднення атмосферного повітря, оскільки продукують значні об’єми пилу, який розноситься на невеликі відстані, поте осідає на деревах і будівлях, приносячи свій негативний вплив.
 
ЗАБРУДНЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД Р. УСТЯ
 
Забруднення вод поділяється на кілька видів, на яких я зупинюся детальніше.
Фізичне (механічне) забруднення пов’язане з надмірним надходженням у водостоки та водойми механічних частинок ґрунту (інтенсивне розорювання водозборів, порушення водоохоронних зон, прямі скиди дренажних вод тощо зумовлюють підвищення мутності води і прискорення процесів замулення), а також скидами відпрацьованих вод з підвищеною температурою.
Теплове забруднення зумовлює зниження розчинності кисню у воді, а відтак призводить до загибелі риби. З ним пов’язаний посилений розвиток одноклітинних водоростей («цвітіння» води) з наступним загниванням відмерлих організмів. Також теплове забруднення активізує токсичність численних хімічних забруднювачів, зокрема важких металів та інших сполук.
Біологічне забруднення створюється мікроорганізмами, серед яких чимало хвороботворних, а також органічними речовинами, що мають здатність до бродіння. Основними забруднювачами поверхневих вод у цій категорії виступають побутові стоки (фекалії, харчові відходи тощо), стічні води підприємств харчової промисловості, а у сільській місцевості – стоки тваринницьких комплексів. Біологічне забруднення води може стати джерелом епідемій холери, черевного тифу, паратифу та інших кишкових захворювань, а часто призводить до утворення різних вірусних інфекцій (гепатит тощо).
Підприємство ВАТ «Волинь» забруднює воду річки різними забруднюючими речовинами. Склад цього забруднення і його кількісні показники наведено у таблиці 3.
 
Таблиця 3
Склад і кількісні показники скидів ВАТ «Волинь» у р. Устя
 
На сьогодні біля Квасилова склалася напружена екологічна ситуація, обумовлена інтенсивним забрудненням підземних вод та річки Устя нафтопродуктами. Перші ознаки забруднення підземного водоносного горизонту та р. Устя нафтопродуктами були виявлені жителями с. Корнин в 1994 р. Дослідженнями було встановлено, що забруднення відбувається дизельним пальним високої якості, однак джерело забруднення виявити не вдалося.
Для недопущення забруднення довкілля, на вимогу держуправління, на р. Устя було споруджено нафтовловлювач, який функціонує до цього часу.
Деякий час забруднення як вод, так і атмосферного повітря падало, і пояснювалося це тим, що у всій країні тривав економічний спад. Проте з часом, коли ВАТ «Волинь» знову почало нарощувати свої потужності, об’єми викидів і скидів знову почали дедалі більше зростати.
Отже, як підсумок, скажу, що основним забруднювачем довкілля смт Квасилів є ВАТ «Волинь», і звичайно, потрібно впроваджувати різноманітні заходи для компенсування цього впливу. Не можна сказати, що саме підприємство нічого для цього не робить. Протягом 2000 року було впроваджено новий електрофільтр у цеху випалу і рукавний фільтр високої ефективності у цеху помолу, на млині № 1. Будемо надіятися, що такі починання триватимуть і надалі.
 
Список використаних джерел:
 
1. Білявський Г. О., Фурдуй Р. С. Основи екологічних знань. К. : Либідь, 1995. – 180 с.
2. Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Рівненській області за 2001 р. – Рівне. – 2002 р.
3. Злобін Ю. А. Основи екології: Підручник. – К. : Лібра, 1988.
4. Статистична звітна форма № 2ТП «Повітря» ВАТ «Волинь» станом на 11. 01. 2000 р.
Фото Капча