Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Електронний підручник з використання інформаційних технологій у різних галузях у вигляді презентації або реклами

Предмет: 
Тип роботи: 
Презентація
К-сть сторінок: 
43
Мова: 
Українська
Ціна: 
240 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА
1. Програмні рішення, які використовуються у сучасному будівництві
1.1. Програмний комплекс "Ліра"
1.2. Інтегрована система аналізу конструкцій "SCAD"
1.3. Програмний комплекс "Мономах"
2. AutoCAD та ArchiCAD як професійні програми будівельного проектування
2.1. Система автоматизованого проектування "AutoCAD"
2.2. Система автоматизованого проектування "ArchiCAD"
3. Супутні програмні комплекси та компоненти
4. Використання інформаційних технологій у інших галузях
4.1. Комп’ютерна графіка
4.2. Медицина
4.3. Радіоелектроніка
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ТЕСТОВІ ЗАПИТАННЯ

 

Вступ: 

Тема моєї дипломної роботи – «Створення електронного підручника «Використання інформаційних технологій у різних галузях» у вигляді презентації або реклами». Для більш широкого розгляду можливостей інформаційних технологій у певній галузі як приклад було обрано будівництво.

Актуальність теми такої роботи визначається постійним зростанням ролі інформаційних технологій у професії будівельника, без яких останнім часом не обходиться практично жодне будівництво. Так, на етапі проектування зовнішнього вигляду використовуються програмні комплекси 3D Home Architect Deluxe та Ultimate HomeDream, для складання загального і планового інженерних креслень – програми AutoCAD та ArchiCAD, а для розрахунків стійкості, електротехнічних та інших компонентів використовуються програмні комплекси «ЛІРА», «МОНОМАХ», «SCAD», «ЭПОС» тощо.

Метою виконання дипломної роботи було створення електронного підручника, який може використовуватися для навчання основам роботи з більшістю програм, які використовуються у будівельній справі, у формі, прийнятній для застосування у комп’ютерному класі або вдома.

У процесі виконання роботи вимагалося виконати наступні завдання щодо складу підручника:

 • універсальність застосовуваного програмного забезпечення;
 • зручність системи управління підручнком;
 • лаконічне розкриття матеріалу в основній формі та широке – у допоміжних;
 • наявність комплексу тестових запитань для самоперевірки.

Джерельною базою виконання роботи стали інформаційні портали, вказані у списку використаних джерел, а також праці В. А. Баженова, А. К. Старикова та  В. В. Чуденкова.

 

Список використаних джерел: 
 1. AutoCAD: учебник для студентов вузов / под. ред. Игнатьева А. Е. и др. – СПб: Мекка, 2005 г.
 2. Баженов В. А., Зайчук В. О., Лизунов П. П., Весняков В.В., Алексеев А. П. Информационные технологии в технологическом процессе проектирования. – М.: МГУ, 2005.
 3. Игнатьев А. Е. Секреты AutoCAD. – СПб: Донжон, 2004.
 4. Инструмент профессионального менеджера: хитрости работы с MS PowerPoint. – М.: Агата, 2004.
 5. Самковский Г. В. Иллюстрированный электронный учебник по ArchiCAD. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2004.
 6. Серебрянникова О. И. Повышение качества строений с использованием информационно-интеллектуальной среды//Информационные технологии в строительстве, №1-2. – 2006.
 7. Стариков А. К. Электронное моделирование в практике проектирования и строительства//Ноу-хау, № 2, 2004.
 8. Фоменко В. М. Правила составления презентаций // CHIP. - № 6. – 2000.
 9. Чуденков В. В. Использование продуктов компании «ЛИРА» для обустройства автоматизированного рабочего места проектировщика//Информационные технологии в строительстве, №1-2. – 2006.
 10. Шишов О. В. Інформаційні технології в будівництві. – К.: Арка, 2003.
10982
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.