Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Електронний посібник «Чарівний комп’ютер»

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
4
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Панасюк Ірина Леонідівна,
музичний керівник Мирогощанського 
дошкільного навчального закладу Дубенського району
 
Електронний посібник «Чарівний комп’ютер»
 
Сприйняття музики є провідним видом діяльності на музичному занятті в дошкільному навчальному закладі. І виконавство, і творчість дітей базуються на яскравих музичних враженнях. Відомості про музику теж спираються на «живе її звучання». Розвинуте сприйняття збагачує всі музичні прояви дітей. Водночас і всі види музичної діяльності можуть слугувати засобами його розвитку. Треба розвинути в дітях усе краще, що закладено від природи, на основі різноманітних природних задатків розвинути загальні й спеціальні музичні здібності, схильності до певних видів музичної діяльності.
Будь-якому виду музичної діяльності передує сприйняття музики – слухання та усвідомлення її емоційного змісту. Діти знаходять спільні й відмінні ознаки в характері частин, фраз, навіть окремих інтонацій твору. Необхідно привчати дітей під час сприйняття музики неодмінно шукати опору в предметних образах. Корисно, щоб діти розрізняли настрої, виражені в музиці, співпереживали почуттям. При цьому важливий емоційний досвід – здатність співпереживати тим почуттям, які виражені у творі.
Сприймаючи музику, діти розрізняють її настрій, її зміну, елементи зображувальності, найяскравіші засоби музичної виразності, жанрові особливості твору в тісному зв'язку емоцій і мислення. Сприйняття музики – це активний процес, що потребує від дитини зосередження, уваги, сприяє розвитку її уяви, волі.
Дошкільники мають невеликий досвід уявлень про існуючі в реальному житті почуття людини. Музика, що передає всю гаму почуттів та їх відтінків, може розширити ці уявлення. Крім морального аспекту, музичне виховання має важливе значення для формування в дітей естетичних культурних почуттів. Звертаючись до культурної музичної спадщини, дитина пізнає еталони краси, переймає цінний досвід поколінь.
Багаторазове сприйняття творів мистецтва поступово орієнтує людину у виявлення важливих для неї думок, почуттів, настроїв, виражених у художніх образах, у значущому для неї змісті.
Слухаючи з дітьми музику, важливо не залишати їх пасивними. Великий вплив на засвоєння дітьми музичного досвіду має спілкування. Те, що є цінним для людського оточення, набуває цінності і для самої дитини.
Багато зарубіжних і вітчизняних композиторів-класиків писали музику спеціально для дітей. Із творів дитячої класики треба вже у ранньому та молодшому віці ширше використовувати альбоми фортепіанних п'єс для дітей. Можна слухати фрагменти симфонічних творів, написаних для дітей (наприклад, сюїта для оркестру «Дитячі ігри» Ж. Бізе, симфонічна казка «Петя і вовк» С. Прокоф'єва, «Дитячий альбом» П. Чайковського, зоологічна фантазія «Карнавал тварин» К. Сен-Санса та ін.).
Улюблені твори важливо слухати дітям у різному віці, повертатися до них неодноразово. При такому підході діти глибше розуміють мову музики, відкривають для себе у творі новий смисл. Тому розподіл репертуару за віком має доволі умовний характер. Набуваючи з віком деяких навичок музичної діяльності, діти можуть активно, творчо осмислити зміст музики, свої улюблені твори.
Дитині потрібно накопичувати музичні враження (через сприйняття музики). Вона повинна розрізняти зміну характеру, уміти співвідносити музичні образи з життєвими явищами, орієнтуватися у засобах музичної виразності, які створюють образ (акценти, регістр, динаміка, темп, мелодійні інтонації), виділяти найяскравіші з них.
Часто виникає дилема: як краще подати твір для слухання – у виконанні музичного керівника, аудіо- чи відеозаписі?
Якщо музичний керівник сам виконує музичний твір, його гра має бути яскравою, темпераментною і виразною. Лише так можна викликати емоційний відгук дітей на музику, а отже, досягти бажаного педагогічного ефекту від слухання. Прослуховування музичного твору в аудіозаписі має свої переваги, але запис повинен бути якісним – це дасть дітям змогу осягнути усю розмаїтість музичних звуків, інструментальних тембрів. А за допомогою відеотехніки можна поєднати слухання музики та перегляд відеофрагментів оперних і балетних вистав, мультфільмів, відеоілюстрацій до музичних творів тощо. Це значно розширить уявлення дітей про музичні жанри, сценічне виконання творів.
Найефективніший спосіб сприйняття інформації – і слухати, і бачити одночасно – використання на музичному занятті комп’ютера. В основі використання комп'ютера у дитячому садку – метод ефективної організації середовища й педагогічного процесу.
Заняття музичного мистецтва проходять у новій, цікавій для дітей формі. Використання комп’ютера сприяє реалізації завдань Базової програми «Я у світі» та Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». У ході таких занять розвивається пам'ять, увага й спостережливість. У дошкільників формується інтерес до музики, передумови теоретично-аналітичного мислення. На музичному занятті з використанням комп’ютера у дошкільників формуються передумови мотиваційної, інтелектуальної готовності до життя в інформаційному суспільстві.
Під час проведення таких занять чергуються розумове, емоційне та фізичне навантаження, створюється позитивна атмосфера, що дозволяє дітям легко, з особливим інтересом засвоювати необхідні знання, сприймати та виконувати музичні твори, виконувати елементарні музичні вправи та рухи під музику.
Створення музичним керівником мультимедійної презентації дає змогу поєднати в одне ціле фотоілюстрації, малюнки, відео- та аудіоінформацію.
Інформація, подана на слайдах зі звуковим фоном, допомагає задіяти і слухові, і зорові аналізатори дітей, а отже, комплексно скерувати їхню увагу на вивчення або повторення матеріалу. Окрім того, значно динамічнішим стає саме заняття, на якому поряд із традиційними формами роботи можна влаштувати віртуальні екскурсії, ігри тощо.
Завчасно підготувавши презентацію, музичний керівник у потрібний момент увімкне необхідну інформацію лише одним натисканням клавіші.
Мультимедійні презентації можна створювати і для дитячих святкових ранків і розваг. Вони замінять показ багатьох ілюстративних матеріалів.
На музичних заняттях можна використовувати тематичні мультимедійні презентації із завантаженими звуковими та відеофайлами.
Фото Капча