Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

English for food technologists: Навчальний посібник з англійської мови для студентів факультету харчових технологій. / Суми, 2008 рік, 315

Предмет: 
Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
315
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ
 
АНГЛІЙСЬКА МОВА
для студентів-технологів
 
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ХАРЧОВИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
 
Суми 2008
 
УДК 811.111(075.8)
ББК 81.2 АНГЛ-923
Автор-упорядник: Байдак Л.І.
English for food technologists: Навчальний посібник з англійської мови для студентів факультету харчових технологій. / Суми, 2008 рік, 315
Даний навчальний посібник розрахований на студентів факультету харчових технологій. Посібник складається з чотирнадцяти розділів, кожен з яких включає тексти, об‘єднані загальною фаховою темою, та систему мовних та мовленнєвих вправ. Тексти дібрані таким чином, щоб не лише виробити уміння читати та перекладати літературу зі свого майбутнього фаху, а й орієнтуватися у цій літературі й видобувати з неї необхідну фахову інформацію. Система граматичних вправ сприятиме відпрацюванню та засвоєнню граматичних структур.
У кінці посібника вміщено англо-український словник.
Р е ц е н з е н т и:
к. філол. наук, доцент Кобжев О.М.
ст. викладач кафедри ін. мов СумДУ Марченко Д.О.
Відповідальний за випуск: зав. кафедрою ін. мов,
к. філол. наук, доцент Кобжев О.М.
Рекомендовано методичною радою ННIТВМ як навчальний посібник для студентів факультету харчових технологій (протокол №9 від 15.05.2008)
Сумський національний аграрний университет, 2008
 
CONTENTS
 
Unit 1 OUR FOOD
Food and its sources
There are many kinds of food
Food around the world
Food of the future
GRAMMAR Present forms
 
Unit 2 NUTRIENTS IN FOOD
Constituents of food
Junk food
Dietary habits
GRAMMAR Past forms
 
Unit 3 FOOD PROCESSING
Food preparation, cooking and manufacture
Global pizza
Growing number of Americans don‟t have time or know how to cook
GRAMMAR Future forms
 
Unit 4 MILK
Milk and its composition
Milk processing
The different dairy products
GRAMMAR Passive voice
 
Unit 5 MEAT
Types of meat
Meat composition and nutritional value
Pork
Cooking meat
GRAMMAR Modal verbs
 
Unit 6 FISH
Fish: a nutritious family food
How to cook fish
Which fish are most nutritious?
 
Buying fish
GRAMMAR Infinitive
 
Unit 7 EGGS
Eggs as food
Eggs characteristics
Egg trivia
GRAMMAR Infinitive constructions
 
Unit 8 FRUIT AND VEGETABLES
Fruit and vegetables
Processing of fruit and vegetables
Soybeans
Vegetables in the diet
GRAMMAR Gerund
 
Unit 9 CEREALS
Cereals
Flour
Bread
Pasta
GRAMMAR Infinitive or gerund?
 
Unit 10 BEVERAGES
Alcoholic beverages
Types of alcoholic beverages
The story of Coca-Cola
Tea: black, green or oolong
Fruit juices
GRAMMAR Participles
 
Unit 11 BRITISH FOOD
Eating in England
Meals and mealtimes in Britain
British food
GRAMMAR Participial constructions
 
Unit 12 UKRAINIAN CUISINE
Overview of the Ukrainian cuisine history
Ukrainian traditional food
 
Some traditional dishes of the Ukrainian cuisine
GRAMMAR Reported speech
 
Unit 13 BALANCED DIET
Balanced diet
Quick steps to a balanced diet
Cooking horoscope
GRAMMAR Conditional sentences
 
Unit 14 FOOD INDUSTRY
Food industry
The UK food and drink industry
Overview of food sector in Ukraine
GRAMMAR Revision. Grammar tests
 
TEXTS FOR ADDITIONAL READING
APPENDIX 1 Summary of Tenses
 
APPENDIX 2 Irregular Verbs
 
APPENDIX 3 Uncountable Nouns
 
ENGLISH-UKRAINIAN DICTIONARY
Фото Капча