Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Етіологія, патогенез та клінічні прояви шийного остеохондрозу

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
43
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Етіологія шийного остеохондрозу
1.1. Інфекційна теорія
1.2. Ревматоїдна теорія
1.3. Аутоімунна теорія
1.4. Травматична теорія
1.5. Аномалії розвитку хребта і статичні порушення
1.6. М'язова теорія
1.7. Ендокринна й обмінна теорії
1.8. Теорія спадковості
2. Патогенез остеохондрозу шийного відділу хребта
3. Клінічні прояви остеохондрозу шийного відділу хребта
3.1. Рефлекторні синдроми
3.2. Корінцеві синдроми
3.3. Кардіалгічний синдром
4. Консервативне лікування і профілактика шийного остеохондрозу
4.1. Консервативне лікування
4.2. Профілактика шийного остеохондрозу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Проблемі появи, перебігу і лікування остеохондрозу шийного відділу хреба приділялося багато уваги ще з 20-х років ХХ століття, проте постійні пошуки вчених та лікарів щоразу вказували на нові прояви хвороби та недоліки у її лікуванні.

На сьогодні питання виникнення та профілактики цієї масової хвороби залишається надзвичайно гострим і не до кінця вивченим, у чому і полягає новизна та актуальність теми курсової роботи. Так, зважаючи на поширення серед населення “сидячих” видів роботи та конвейєрного виробництва, при яких одні й ті ж м’язи залишаються напруженими або незадіяними, часто призводить до виникнення явища остеохондрозу шийного відділу хребта.

Метою курсової роботи стало всебічне вивчення проблеми етіології, патогенезу та клінічних проявів вищезгаданої хвороби, опрацювання науково-методичної літератури за вказаною тематикою та узагальнення сучасних здобутків у нехірургічному лікуванні та профілактиці шийного остеохондрозу.

Предметом дослідження при цьому визначено явища, які сприяють виникненню захворювання, основні моменти його перебігу та больові прояви, необхідні при кваліфікованій діагностиці, а об’єктом – власне остеохондроз шийного відділу хребта як часто фіксоване на сьогодні явище.

Основними літературними джерелами при виконанні курсової роботи стали праці Л. Мухи, Г. Юмашева, Я. Попелянського, М. Фурмана, Т. Дворака та інших відомих лікарів-практиків.

Практичне значення роботи слід визначити наступним чином: можливість використання узагальнених матеріалів для подальшої роботи над визначеною темою у більш вузькій спеціалізації, наприклад, неоперативному лікуванні шийного остеохондрозу, чітке визначення основних теорій походження та моментів перебігу хвороби тощо.

 

Список використаних джерел: 
 1. Акопян В. Х. О возможной роли врождённых аномалий в клинике травмы шейного отдела позвоночника. – М.: Наука, 1975 г.
 2. Ващенко Е. А., Лиманский Ю. П. О некоторых нейрофизиологических механизмах болевого корешкового синдрома//Физиологический журнал, т. 30, № 2, 1989 г.
 3. Вейн А. М., Власов Н. А. Патогенез вегетативных нарушений при остеохондрозе позвоночника. – Казань: Б. и., 1987 г.
 4. Жарков П. Л. Остеохондроз и другие дистрофические изменения позвоночника у взрослых и детей. – М.: Медицина, 1994 г.
 5. Касьян Н. А. Мануальная терапия при остеохондрозе позвоночника. – М.: Медицина, 1987 г.
 6. Лечение и реабилитация больных с неврологическими проявлениями шейного остеохондроза: методические рекомендации/Дробинский А. Д., Клименко А. В., Келлер О. Н. и др. – Запорожье: Б. и., 1988 г.
 7. Лукачер Г. Я. Неврологические проявления остеохондроза позвоночника. – М.: Медицина, 1984 г.
 8. Машковский М. Д. Лекарственные средства при консервативном лечении остеохондроза. – М.: Медицина, 1993 г.
 9. Муха Л. А. Клинические проявления остеохондроз шеи . – М.: Медицина, 1998 г.
 10. Муха Л. А., Муха С. Л. Остеохондроз шейного отдела позвоночника. – М.: Здоровье, 1997 г.
 11. Муха Л. А., Муха С. Л. Профилактика остеохондроз шейного отдела позвоночника. – М.: Медицина, 1996 г.
 12. Осна А. И. Патогенетические основы клинических проявлений остеохондроза позвоночника//Остеохондроз позвоночника: в 2-х ч. – Новокузнецк, 1991 г.
 13. Попелянский Я. Ю. Шейный остеохондроз. – М.: Медицина, 1976 г.
 14. Рефлескотерапия синдромов остеохондрозов позвоночника. – Л.: ГОЛИУВ, 1990 г.
 15. Теоретические основы реабилитации при остеохондрозе позвоночника/Коган О. Г., Шмидт И. Р., Толстокоров А. А. и др. – Новосибирск: Наука, 1987 г.
 16. Шанько Г. Г., Окунева С. И. Клинические проявления остеохондроза у детей и подростков.- Минск: Наука и техника, 1990 г.
 17. Юмашев Г. С, Фурман М. Е. Остеохондрозы позвоночника. – М.: Медицина, 1985 г.
 18. Юмашев Г. С., Силин Л. Л. Повреждения тел позвонков, межпозвонковых дисков и связок. – Ташкент: Медицина, 1981.
10432
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).