Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Евакуація людей із приміщень і будівель

Тип роботи: 
Практична робота
К-сть сторінок: 
4
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ПРАКТИЧНА РОБОТА 3
 
Тема: Евакуація людей із приміщень і будівель
Мета: навчитися визначати відповідність заходів евакуації людей із приміщень встановленим нормам пожежної безпеки та розраховувати терміни евакуації.
Завдання. Розрахувати можливий час евакуації з приміщень і проаналізувати відповідність заходів пожежної безпеки евакуації людей встановленим пожежним нормам. Розрахунок виконати згідно із заданими варіантами вихідних даних (див. табл. Д4).
Визначити: Щільність людського потоку в загальному проході.
Відповідність значення максимально допустимої відстані найвіддаленішого робочого місця до евакуаційного виходу встановленим нормам.
Мінімальну ширину евакуаційного виходу.
Розрахунковий час евакуації людей із приміщення.
Звітність. Звіт про виконану роботу подати за такою формою.
Умова та завдання.
Вихідні дані для виконання завдання за варіантом (див. табл. Д4).
Виклад виконання роботи з необхідними обґрунтуваннями та розрахунками.
Висновки.
 
МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ РОБОТИ
 
Приклад.
Механічний цех, який за вибухопожежною та пожежною небезпекою належить до категорії Г, розташований в одноповерховій будівлі зі ступенем вогнетривкості IIIA. Один центральний поздовжній проїзд шириною 6, 0 м та поперечних проходів шириною 1, 5 м поділяють цех на 8 ділянок. З обох боків проїзду встановлено ворота з дверима для проходу людей, які в умовах вимушеної евакуації відіграють роль евакуаційних виходів. У найчисленнішій зміні працює 1000 працівників.
Визначити відповідність заходів евакуації людей із приміщення механічного цеху встановленим нормам пожежної безпеки та розрахувати можливий час евакуації.
 
Вихідні дані:
 
кількість працівників у найчисленнішій зміні – 1000;
довжина цеху а = 160 м; ширина цеху b = 80 м; висота цеху h = 4, 5 м.
Кількість працівників, які можуть опинитися в цеху у службових справах, становить 13% загальної кількості працівників.
 
Розв'язання
 
Визначаємо загальну кількість працівників, які можуть перебувати в цеху:
 
1000 + 0, 13 × 1000 = 1130.
 
Оскільки проходи поділяють цех на дві половини з майже однаковою кількістю працівників, приймаємо, що на один евакуаційний вихід припадає 565 працівників.
Найвіддаленішими від евакуаційних виходів є робочі місця, умовно позначені на рис. 1 точками А, В, С, D. Відстані від цих робочих місць до евакуаційних виходів однакові й становлять 90 м (30 + 60).
 
Рис. 1. Загальний схематичний план цеху
 
4. Перевіримо, чи відповідає це значення нормативним даним, регламентованим СНиП 2. 09. 02-85. Для цього визначимо щільність людського потоку в загальному проході Z. Оскільки на один прохід припадає 565 працівників, а його площа від найвіддаленіших робочих місць
 
S = 60 × 6 + 30 × 1, 5 = 405 м2, щільність людського потоку становитиме
 
Z= =1 працівник/м². 
 
Визначимо необхідну ширину евакуаційного виходу, якщо відомо, що нормована кількість працівників на 1 м ширини такого виходу становить 180, а на кожний вихід припадає 565 працівників: В = 565/180 = 3, 1 м; це відповідає вимозі, тому що ширина воріт, яка дорівнює ширині проїзду, становить 6 м.
Визначимо розрахунковий час евакуації з механічного цеху  , урахувавши, що найбільший він буде для працівників най- віддаленіших робочих місць. Оскільки на ділянках II та III працює відповідно 95 та 115 працівників, а на ділянках VI та VII – відповідно 130 та 140 працівників, то розрахунок виконуємо для робочих місць С та D, попередньо прийнявши, що через прохід 5 виходитиме половина працівників ділянок VI та VII (інші працівники цих ділянок виходитимуть через проходи 4 та 6). Таким чином,
 
tевак. розр. = t1 + t2,
 
де t1, t2 – час евакуації працівників ділянок відповідно VI, VII проходом 5 і III-VI проїздом до виходу, хв.
Визначимо щільність людського потоку у проході 5 (D1) та проїзді цеху (D2) за формулою (4) :
 
D2 =  
 
За одержаними значеннями визначаємо швидкість людського потоку у проході (V1 = 40 м/хв) та проїзді цеху (v2 = 47 м/хв).
 
Таким чином, розрахунковий час евакуації працівників із механічного цеху становить близько 2 хв, необхідний же час евакуації при заданих умовах не обмежується.
Фото Капча