Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Фактори особистісного росту клієнта у психолого-педагогічному консультуванні

Предмет: 
Тип роботи: 
Індивідуальне завдання
К-сть сторінок: 
25
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Аналіз підходів до трактування поняття «особистісний ріст»
2. Фактори особистісного росту клієнта
2.1. Інтраперсональні фактори особистісного росту клієнта
2.2. Інтерперсональні фактори особистісного росту
2.3. Локус контролю
3. Тренінги особистісного росту клієнта
3.1. Поняття і особливості тренінгів особистісного росту
3.2. Роль особистості тренера у забезпеченні успішності тренінгу особистісного зростання
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Найважливішими характеристиками зрілої особистості є цілеспрямованість, самостійність, динамічність, цілісність, конструктивність та індивідуальність, однак ступінь їх актуалізації залежить від певних умов – насамперед, саме від того, які в особистості складуться взаємини з іншими факторами особистісного розвитку. Причому актуалізуюче творче начало визнається в першу чергу за організмом, внутрішнім світом, у якому закладений потужний потенціал, "головна рушійна сила життя" і розвитку людини - прагнення до особистісного росту, до розкриття здібностей і посилення можливостей, більшої ефективності, зрілості і конструктивності, яку К. Роджерсом назвав "тенденцією до актуалізації". І тому для особистості вихідними і визначальними відносиами є саме її стосунки зі своїм внутрішнім світом, самим собою, тобто, власне особистісне зростання. 

На сьогодні постійно зростає інтерес до застосування для розвитку особистісного росту активних групових методів впливу, у тому числі і психологічному тренінгу. За останні 10-15 років психологічний тренінг став однією з найпоширеніших форм психологічної практики, при цьому найчастіше різні форми психологічного тренінгу у повсякденній свідомості протиставляються теоретичному, академічному знанню.

Останнім часом особливу затребуваність набувають дослідження, у яких ведеться пошук закономірностей динаміки особистості учасників у процесі психологічного тренінгу особистісного росту. Пошук базових механізмів, факторів і критеріїв особистісного росту клієнта у процесі консультування важливий не тільки для психологічної практики, але й для розвитку і поглиблення теоретичних уявлень. На сьогодні серед практикуючих фахівців переважає підхід, при якому тренер встановлює монологічні відносини з членами групи, і скоріше самопроявляється, ніж дає проявити себе учасникам, при цьому різко обмежується можливість учасників впливати на вибір методів і тривалості впливу, на сценарії зустрічей. Однак без опори на особистість самого учасника, без постійного відстеження його внутрішніх трансформацій не можна розраховувати на повноцінний ефект психологічного впливу. Таким чином, при спробах виділити фактори успішності в проведенні тренінгових занять з розвитку особистісного росту постає питання про те, що відіграє першорядну роль: "правильна" теорія, інструментарій чи особиста майстерність і підготовленість тренера, що визначає актуальність проблеми визначення факторів особистісного росту клієнта у процесі психолого-педагогічного консультування.

 

Список використаних джерел: 
 1. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. - СПб.: Питер, 2003. - 256 с.
 2. Алешина Ю.Е. Специфика психологического консультирования //Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. Журнал. - 1994. - №1. - С.22-33.
 3. Бельская Е.Г. Основы психологического консультирования и психотерапии. Учебное пособие. - Обнинск: ИАТЭ, 1998. - 80 с.
 4. Битянова Н.Р. Проблема саморазвития личности в психологии: Аналитический обзор. - М.: Флинта, 1998. - 48 с.
 5. Битянова Н.Р. Психология личностного роста.- М: Международная педагогическая академия, 1995. - 64 с.
 6. Братченко С. Л., Миронова М. Р. Личностный рост и его критерии // Психологические проблемы самореализации личности: Сб. / Под ред. А.А.Крылова, Л.А.Коростелевой. - СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 1997. - С.3-14.
 7. Бубнова С.С. Система профессионально важных качеств и индивидуальные способы деятельности консультанта / Психологическая наука и обществевнная практика. - М.: Наука, 1983. – 250 с.
 8. Вахнянская И. Теории личности и личностного роста в современной психологии. – Ижевск, 1998. - 320 с.
 9. Зайцева Т.В. Теория психологического тренинга: психологический тренинг как инструментальное действие. - СПб.: Речь, 2002. - 80 с.
 10. Кочюнас Р.-А. Б. Основы психологического консультирования /Пер. с лит. - М.: Академический проект, 1999. - 239 с.
 11. Лидерс А.Г. Особенности позиции практического психолога по отношению к клиенту // Журнал практического психолога. - 1998. - №9. - С. 102-105.
 12. Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг: Методы моделирования и анализа ситуации в социально-психологическом тренинге. - М.: Совершенство, 1998. - 207 с.
 13. Немиринский О.В. Личностный рост в терапевтической группе. - М.: Смысл, 1999. - 112 с.
 14. Прутченков А.С. Тренинг личностного роста: Методические разработки занятий социально-психологического тренинга. - М., 1993. - 47 с.
 15. Степанов С. Личностный рост: издержки цивилизации // Первое сентября. - 2001. - №30. – С. 16-18.
 16. Тренинг личностного роста как элемент досугового вечера для молодежи / Сост. Михеева С.А. - Казань, 1999. - 36 с.
 17. Тренинг развития жизненных целей: Программа психологического содействия успешной адаптации / Под ред. Е.Г. Трошиной. - СПб.: Речь, 2002. - 216 с.
 18. Уварова Г.В. Тренинг личностного роста: Практикум. - Ставрополь, СГУ, 1997. - 60 с.
 19. Хорни К. Невроз и личностный рост. Борьба за самореализацию. - М.: изд-во Б&К, 2000. - 316 с.
 20. Шевцова И. Тренинг личностного роста. - СПб.: Речь, 2003. - 144 с.
 21. Юдина Е.В. Соотношение личностных качеств практического психолога и эффективности диагностической деятельности. – М.: МГПУ, 2001. - 138 с.
3690
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).