Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Фактори особистісного зростання консультанта у психолого-педагогічному консультуванні

Предмет: 
Тип роботи: 
Індивідуальне завдання
К-сть сторінок: 
21
Мова: 
Українська
Ціна: 
60 грн
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
 1. Професійні і особистісні якості консультантів як предмет психо-логічних досліджень
 2. Особистісні якості психолога-консультанта
 3. Вплив факторів професійної діяльності на розвиток особистісних якостей консультанта
 4. Методики дослідження професійних і особистісних якостей консультантів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Ступінь і швидкість змін у сучасному суспільстві приводять до того, що людина поглинається масою, широким загалом, і це загрожує її основній цінності як індивідуума. Більшість людей у цей час переживають розгубленість, страх, ускладнення в адаптації до нових, швидко змінних умов життя. Багато людей переживають почуття безвихідності, викликане нестабільністю, незахищеністю і невпевненістю у завтрашньому дні. У результаті велика кількість людей потребує допомоги психологічних і психотерапевтичних служб.

Саме тому вивчення особистісних якостей психолога-консультанта набуває особливої актуальності і визначається стрімким розвитком психологічного консультування, яке набагато випереджає його наукове осмислення. У цих умовах гостро постає проблема аналізу факторві ефективної діяльності психологічних консультантів, оскільки за період існування консультаційних психологічних послуг зібрано великий матеріал по наданню консультативної допомоги, одак цей матеріал стосується здебільшого об’єкта психологічного впливу, тобто клієнта, а у процесі консультуванні існує й інший суб'єкт спілкування - консультант, стан якого не менш важливий, ніж власне клієнт, оскільки від консультанта залежить, буде встановлено контакт, чи ні, чи проявиться позитивний ефект від консультацій. З цієї точки зору з’являється необхідність вивчення факторів професійного і особистісного зростання якостей психологічних консультантів у психолого-педагогічному консультуванні.

Крім того, актуальність проблеми таких досліджень виникла в руслі психологічного консультування у зв'язку з підготовкою і підвищенням кваліфікації консультантів служб психологічної допомоги. 

Нагальна потреба детального дослідження професійних і особистісних якостей консультантів визначає вибір мети, об'єкта й предмета дослідження.

Мета індивідуальної роботи - виявити й описати фактори професійного і особистісного зростання консультанта, які сприяють формуванню необхідних якостей для його ефективної роботі.

У вітчизняній і закордонній психології існує цілий ряд підходів до дослідження особистості, однак в останні роки зріс інтерес до прикладного аспекта дослідження професійних і особистісних якостей психологів. Серед відомих дослідників цього напрямку цього психологічного напрямку слід згадати Абрамову Г.С., Амінова Н.А., Овчарова Р.В., Обозова М.І., Молоканова М.В., Моховикова В.Ю., Кочюнаса Р. та ін.. У багатьох дослідницьких роботах відзначається певна залежність між особистісними якостями психолога і ефективністю його професійної діяльності (Сизова І.Г., Юдіна Є.В. та ін.). 

 

Список використаних джерел: 
 1. Абрамова Г.С. Практическая психология. - Екатеринбург: Деловая книга, 1998. - 368 с.
 2. Алешина Ю.Е. Специфика психологического консультирования //Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. Журнал. - 1994. - №1. - С.22-33.
 3. Аминов Н.А., Молоканов М.В. О компонентах специальных способностей будущих школьных психологов// Психологический журнал. – №5. – 1992. - С.104-110. 
 4. Бельская Е.Г. Основы психологического консультирования и психотерапии. Учебное пособие. - Обнинск: ИАТЭ, 1998. - 80 с.
 5. Бубнова С.С. Система профессионально важных качеств и индивидуальные способы деятельности консультанта / Психологическая наука и обществевнная практика. - М.: Наука, 1983. – 250 с.
 6. Васьковская С.В., Горностай П.П. Психологическое консультирование: Ситуационные задачи. - Киев: Вища шк., 1996. - 192 с.
 7. Вахнянская И. Теории личности и личностного роста в современной психологии. – Ижевск, 1998. - 320 с.
 8. Горностай П.П., Васьковская С.В. Теория и практика психологического консультирования: Проблемный подход. - Киев: Наукова думка, 1995. - 128 с.
 9. Елизаров А.Н. Особенности психологического консультирования как самостоятельного метода психологической помощи //Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. Журнал. - 2000. - №3. - С. 11-17.
 10. Кочюнас Р.-А. Б. Основы психологического консультирования /Пер. с лит. - М.: Академический проект, 1999. - 239 с.
 11. Мэй Р. Искусство психологического консультирования. – М.: Независимая фирма «Класс», 1994. – 390 с.
 12. Обозов Н.Н. Психологическое консультирование (методическое пособие). - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет. Ассоциация лекторов. Центр прикладной психологии, 1993. - 49 с.
 13. Практическая психодиагностика. Методики и тесты / ред.-сост. Д.Я.Райгородский. – Самара: Бахрах, 1998. - 672 с.
 14. Юдина Е.В. Соотношение личностных качеств практического психолога и эффективности диагностической деятельности. – М.: МГПУ, 2001. - 138 с.
3691
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).