Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Фінансово-господарська діяльність підприємства

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
17
Мова: 
Українська
Оцінка: 
1. ОБЧИСЛЕННЯ ЦІНИ НА ЗАПАСИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ
 
Ціна – це складна економічна категорія, в якій фокусуються практично всі основні економічні відношення в суспільстві. Перед усім це відноситься до виробництва та реалізації продукції, формуванню її вартості, а також до створення, розподілу і використанню грошових коштів. Ціна опосередковує всі товарно-грошові відносини.
Ціни в сільському господарстві мають велике значення для системи ціноутворення загалом. Вони є вихідними для системи цін на споживчі товари, що виробляються із сільськогосподарської сировини. За цими цінами сільськогосподарська продукція реалізується колективними господарствами, фермерськими господарствами, приватним сектором державі, переробним підприємствам усіх форм власності, у торговельну мережу та безпосередньо споживачам. Такі ціни впливають на кінцеві роздрібні ціни, темпи розвитку сільського господарства, промисловості, рівень оплати працівників галузі.
Знаннями про товари та ціни конкурентів фірма здатна скористатися в якості стартового відліку для потреб особистого ціноутворення. Якщо її товар аналогічний товарам основного конкурента, вона вимушена буде встановити ціну, близьку до ціни товару даного конкурента. В іншому випадку вона може втратити збут. Якщо товар нижчий за якістю, фірма не зможе запросити за нього ціну таку ж, як у конкурента. Запросити більше, ніж конкурент, фірма здатна тоді, коли її товар вищий за якістю. Фактично, фірма користується ціною для показу позицій своєї пропозиції відносно пропозицій конкурентів.
Встановлюючи ціну, компанія повинна також враховувати і інші зовнішні фактори маркетингового середовища. Економічні умови здатні мати відчутній вплив на стратегію ціноутворення компанії. Економічні фактори, такі як ріст і спад виробництва, інфляція, ставки відсотку, впливають на формування ціни, оскільки цей вплив поширюється як на витрати виробництва, так і на відношення покупця до ціни та цінності товару. Компанія повинна також проаналізувати, як її ціни вплинуть на інших гравців маркетингового середовища. Як торгівельні посередники відреагують на ту чи іншу ціну? Компанія повинна встановлювати ціну таким чином, щоб посередники мали можливість отримати належний їм прибуток, були зацікавлені у співпраці та сприянню ефективному збуту. 
Для визначення ціни на продукцію в ТОВ беруться поточні або усереднені ринкові ціни. За відсутності таких цін використовують ціни на аналогічну продукцію. При цьому найчастіше використовуються поточні ринкові ціни. Усереднені ринкові ціни застосовуються тоді, коли підприємство не вважають за доцільне витрачати час та кошти на збір поточної цінової інформації. 
На придбання та продаж цінностей складаються договори постачання. В них зазначаються назва постачальника та покупця, їх повна юридична адреса, умови постачання, найменування ТМЦ, умови оплати, термін оплати, загальна сума договору, форс-мажорні обставини. Підписують договори керівники підприємства.
За укладання договорів відповідає комерційний директор Фесюк Павло Дмитрович. Він також відповідає за встановлення цін реалізації.
 
2. ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
 
Функціонування господарства супроводжується непереривним кругообігом засобів, здійснюваних у вигляді затрат ресурсів і отримання доходів їх розподіленням і використання. При цьому визначаються джерела засобів, направлених і форм фінансування, оптимізується структура капіталу, проводяться розрахунки з постачальниками матеріально-технічних ресурсів, отримувачами продукції, державними органами (виплата податків), персоналом підприємства і т.п. Всі відносини складають зміст фінансово-господарської діяльності ТОВ «УкрАгроКом».
Аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності підприємства дає змогу виявити, виміряти та узагальнити рівень впливу організації діяльності, техніко економічних і політичних факторів на кінцеві виробничо-господарські та фінансові результати діяльності ТОВ «УкрАгроКом».
Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність, вступає у відносини з різного роду підприємствами, організаціями, іншими юридичними особами, також з фізичними особами іноземних країн відповідно з метою і предметом діяльності Товариства і діє в межах встановлених законом.
Метою діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності, направленої на отримання прибутку, а також задоволення на основі одержаного прибутку соціально-економічних потреб Учасників і членів трудового колективу Товариства.
Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії членів трудового колективу вирішуються трудовим колективом за участю власників чи уповноваженого ними органу відповідно до законодавчих актів України. Товариство забезпечує для всіх працюючих в Товаристві безпечні та не шкідливі умови праці і несе відповідальність у встановленому законодавством порядку за шкоду, заподіяну їх здоров’ю та працездатності.
Предметом діяльності товариства є:
-Вирощування культур у поєднанні з тваринництвом (змішане сільське господарство);
-Виробництво борошна, олії, круп, макаронних виробів, хліба та ін. ;
-Оптова торгівля зерном та кормами для тварин;
-Спеціалізована оптова торгівля іншими видами продовольчих товарів;
-Інші види оптової торгівлі;
-Надання автотранспортних послуг, послуг елеватора, послуг з оренди сільськогосподарської техніки та інвентарю;
Товариство веде облік результатів діяльності: оперативний; бухгалтерський; статистичний. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладено на головного бухгалтера Товариства, компетенція його визначається чинним законодавством.
Асоційованими є підприємства, в яких керівництво ТОВ «УкрАгроКом» має суттєвий вплив через участь у рішеннях щодо фінансової та операційної політики об’єкту інвестування.
Результати, активи та зобов’язання асоційованих підприємств включено в фінансові звіти з використанням методу участі в капітал, який передбачає облік інвестицій за собівартістю, скоригованої на долю ТОВ «УкрАгроКом» в зміні чистих активів асоційованого підприємства після дати придбання. Будь-яке перевищення (нестача) собівартості придбання над (нижче) справедливої вартості чистих ідентифікованих активів асоційованого підприємства визнається як гудвіл (негативний гудвіл).
Фінансові інвестиції в асоційовані підприємства обліковуються за методом участі
Фото Капча