Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Фінансовий контроль у вищих навчальних закладах

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
4
Мова: 
Українська
Оцінка: 
На сьогодні вищі навчальні заклади державної форми власності мають широкі можливості в формуванні контингенту студентів, структури підготовки фахівців з окремих напрямків і спеціальностей і наділені самостійністю у сфері своєї фінансової діяльності. Це стосується як шляхів отримання грошових коштів, так напрямів їх використання. У зв’язку з цим підвищується соціальна відповідальність вищого навчального закладу за результатами своєї діяльності, виникає необхідність контролю за рухом бюджетних коштів. На даний час державне регулювання зумовлене зростанням ролі вищої освіти в забезпеченні конкурентоспроможності країни, зростанням видатків на вищу освіту, і як наслідок, стає необхідний жорстокіший контроль за ефективним витрачанням бюджетних коштів, що виділяються державою на потреби вищих навчальних закладів.
Фінансування вищих навчальних закладів здійснюється з огляду на обсяг прийому і необхідності фінансового забезпечення кадрового потенціалу ВНЗ. Тому важлива роль у цьому питанні належить фінансовому контролю. Криницький І. Є. трактує фінансовий контроль як здійснювану з використанням специфічних організаційних форм і методів діяльності державних і недержавних органів, наділених законом відповідними повноваженнями з метою встановлення законності й достовірності фінансових операцій. Значущість фінансового контролю визначається тим, що сьогодні, боротьба з економічною злочинністю буквально захлеснула Україну, вийшла далеко за рамки вузькоспеціальної проблеми і стала актуальною для всього нашого суспільства [3]. Фінансовий контроль охоплює всі сторони діяльності як у середині вищих навчальних закладів, так і у сфері їх відносин з іншими суб’єктами фінансового права. Підвищення ролі фінансового контролю зумовлена тим, що сучасна ситуація в галузі фінансування видатків на освіту вимагає ведення режиму надзвичайної економії бюджетних коштів. Тому у зв’язку з цим під час проведення перевірок і ревізій фінансової діяльності вищих навчальних закладів велика увага має приділятися питанням ефективного та цільового використання бюджетних коштів, адже нецільове використання виділених коштів є на даний час досить актуальним питанням.
Під використанням бюджетних коштів не за цільовим призначенням слід розуміти використання, яке не приводить до результатів, що супроводжується неправомірними діями. Крім цього ним вважається перевитрата і недостача коштів або перерахування коштів з бюджетного рахунку організації на особистий рахунок, в буквальному значені «до своєї кишені».
Фінансова діяльність вищих навчальних закладів має у своєму складі контрольні дії. На даний час провідну роль в їх діяльності відіграє внутрішньогосподарський контроль як вид фінансового контролю. Саме цей контроль, як відзначає Д. Бекерська, – найбільш ефективна форма контролю, яка проводиться у середині навчального закладу силами керівництва цього закладу і головним бухгалтером [2, с. 150]. Бухгалтерський облік є абсолютно необхідною умовою добросовісного ведення фінансової діяльності вищих навчальних закладів. Він забезпечує віддзеркалення всіх операцій, пов’язаних з виконання кошторису вищого навчального закладу використанням позабюджетних коштів. Створення нового господарського механізму в невиробничій сфері, розширення позабюджетної діяльності вищих навчальних закладів вносять новизну в організацію внутрішньогосподарського контролю. Крім того, в сучасних умовах розширення права в галузі фінансової діяльності спричиняє розширення самих освітніх установ, тобто створення нових структурних підрозділів. Можна сказати, що їх створення в рамках вищого навчального закладу вимагає в них організації спеціального бухгалтерського обліку, а навпаки є введенням новизни в їх діяльність.
Отож, можна зробити висновок, що фінансовий контроль повинен бути жорстокіший, щоб не виникали питання про нецільове використання бюджетних коштів або використання їх не за призначенням. Внутрішньогосподарський контроль має стати розширений і охоплювати всі види діяльності освітньої установи, і не тільки виявляти порушення фінансової дисципліни, виявляти приховані кошти але і вчасно усунути можливі втрати і необґрунтовані витрати.
Організована система фінансового контролю діяльності вищих навчальних закладів в свою чергу має бути замкнутим колом, в якому повинні бути збереженні всі її ланки. Пропуск у складі цього кола хоч би однієї контрольної ланки може призвести до серйозних порушень або зловживань у сфері фінансової діяльності вищих навчальних закладів.
 
Список використаних джерел
 
1. Бюджетний кодекс України від 08. 07. 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 50-51.
2. Особливості фінансового контролю / Д. В. Бекерська – К. Атлас – 2009. 345 с.
3. Фінансовий контроль у вищих навчальних закладах / І. Є. Криницький – К. : Паливода – 2008. – 132 с.
Фото Капча