Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Фінансовий ринок

Предмет: 
Тип роботи: 
Доповідь
К-сть сторінок: 
2
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Фінансовий ринок являє собою сферу функціонування різноманітних цінних паперів, які випускаються державою і підприємствами з метою залучення коштів. Роль фінансової системи при цьому полягає в тому, щоб за допомогою фінансових відносин впливати на темпи і пропорції соціально-економічного розвитку країни.
Такий вплив здійснюється через фінансово-кредитний механізм двома методами:
фінансове забезпечення (державний бюджет) ;
фінансове регулювання (система податків).
Фінансово – кредитний механізм – це сукупність форм і методів, за допомогою яких здійснюється формування і регулювання фінансових ресурсів. Від того, як діє, як налагоджений фінансово-кредитний механізм, залежить рівень економічного розвитку країни, рівень підприємницької діяльності.
В основі фінансово-кредитного механізму лежать дві сфери діяльності: фінансове забезпечення й фінансове регулювання. Фінансове забезпечення визначає, які кошти може вводити в обіг підприємство і звідки їх можна взяти. Джерелами фінансових засобів при цьому може бути самофінансування, банківські кредити, випуск цінних паперів, спонсорство або бюджетне субсидування.
У державному фінансовому регулюванні основою фінансово-кредитного механізму є податкова система як один з найважливіших економічних регуляторів. Від того, наскільки правильно побудовані взаємини між суб'єктами господарювання і державою по стягненню частини доходу через податки, а особливо через механізм податку на прибуток, залежить ефективне функціонування всього народного господарства.
Фінансове регулювання як компонент фінансово-кредитного механізму здійснюється через податки, відрахування, нормативи, відсотки і т. д. Воно замикається на важелях впливу, які підрозділяються на стимули (податкові пільги, податкові кредити, пільгове кредитування, бюджетні субсидії) і санкції (штрафи, пеню, неустойки, зняття із кредитування, відмова в субсидіях, оголошення банкрутом, санація тощо).
Організація фінансово-кредитного регулювання досягається шляхом розробки і реалізації комплексу заходів на макроекономічному рівні і регулювання операцій банків на мікрорівні за допомогою адміністративних (прямих) і економічних (непрямих) методів впливу на діяльність банків. Розширення посередницької діяльності банківської системи шляхом активізації кредитування реального сектора – важливий фактор зростання виробництва, його модернізації, відновлення продукції. Активізація кредитування банками нефінансових підприємств повинна супроводжуватися відповідним підвищенням рівня керування кредитними ризиками.
Фото Капча