Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Фінанси підприємств»

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
118
Мова: 
Українська
Оцінка: 
 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
Інститут економіки,  менеджменту та права
 
Кафедра фінансів і економіки природокористування
 
Навчально-методичний комплекс 
з дисципліни
«ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ» 
 
напрям підготовки  6.070101 
«Транспортні технології (автомобільний транспорт)» 
 
УКЛАДАЧ:
Скаковська С.С. ст.., викладач
 
Рівне – 2013
 
ЗМІСТ КОМПЛЕКСУ
 
1.Анотація навчальної дисципліни
2.Витяг з ОКХ
3.Витяг з ОПП
4.Структурно-логічна схема дисципліни „ ФІНАНСИ   ПІДПРИЄМСТВ”  з іншими дисциплінами  (міжпредметні зв'язки)
5.Робоча програма навчальної дисципліни.
6.Програма нормативної навчальної дисципліни.
7.Навчально-методичні матеріали (НММ) для лекцій:
-конспект лекцій у паперовій та електронній формі;
-питання, тести і завдання за окремими темами лекцій;
-роздатковий матеріал;
-глосарій (тлумачний словник термінів)
8.Методичні рекомендації для студентів, щодо самостійного вивчення навчальної дисципліни „ФІНАНСИ  ПІДПРИЄМСТВ ”
9.Методичні вказівки для виконання практичних  занять.
10.Методичні вказівки (рекомендації) для виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання
11.НММ для поточного і проміжного й підсумкового контролю: 
-завдання для модульного контролю;
-перелік тем та зразки рефератів;
-завдання для залишкового контролю навчальних досягнень студентів (ККР) Комплексна Контрольна Робота
12.Картка забезпеченості літературою 
13.Навчально-методичне та матеріально технічне забезпечення навчальної дисципліни
-матеріали для мультимедійного супроводу;
-комп'ютерні практикуми.
Фото Капча