Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Фізико-географічна характеристика Польщі

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
78
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Поняття і класифікація природних ресурсів та фізико-географічного районування
1.1. Поняття природних ресурсів
1.2. Класифікація природних ресурсів
1.3. Поняття фізико-географічного районування
2. Особливості природних умов Польщі
2.1. Рельєф
2.2. Кліматичні умови
2.3. Флора і фауна
2.4. Гідрологічна сітка
2.5. Корисні копалини
3. Фізико-географічне районування сучасної Польщі
3.1. Рівнини
3.2. Гори
4. Екологічні проблеми польщі
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Польща розташована в центральній частині європейського континенту. Біля її столиці – Варшави - находится геометричний центр Європи, у якому перетинаються лінії, які сполучають мис Нордкін у Норвегії та мис Матапан на півострові Пелопоннес в Греції, а також мис Рока в Португалії з центральним Уралом в Росії. Через Польщу проходить кордон між континентальними блоками Східної та Західної Європи.

Площа країни становить 322,5 тисяч км2. За розмірами території Польща займає 9-е місце у Європі і 63-є - у світі. Сьогоднішні територіальні кордони Польщі були визначені після II світової війни державами-переможцями. За їх рішенням Польща втратила близько п'ятої частини своєї довоєнної території. Географічні обриси Польщі за формою нагадують коло з однією характерною рисою у вигляді тоненького відростка на півночі - так виглядає на карті Хельський півострів (довжиною 34 км і шириною в середньому близько 500 м).

На заході Польща межує із Німеччиною (довжина кордону 467 км), на півдні - з Чехією (790 км), на сході - з Україною (529 км), Білоруссю (416 км), Литвою (103 км) та Росією (210 км). Загальна довжина сухопутних і водних кордонів Польщі становить 3496 км.

У 1999 році було введено новий адміністративно-територіальний поділ країни на гміни, пов’яти та воєводства, які є територіально-адміністративними одиницями управління на місцях. Найбільші міста: Варшава, Лодзь, Краків, Вроцлав, Познань, Гданьск, Щецин, Бидгощ, Катовіце і Люблін. Основні географічні регіони: Помор'я, Мазури, Велика Польща, Мазовія, Підлясся, Сілезія, Мала Польща та Підкарпаття.

На сьогодні актуальність обраної теми роботи визначається насамперед всезростаючою економічною та культурною інтеграцією між Польщею та Україною, необхідністю встановлення якомога тісніших культурно-економічних зв’язків, що вимагає грунтувного знання особливостей територіального, кліматичного та інших факторів розміщення країни.

Об’єктом дослідження у роботі є Польща як країна Північної Європи.

Предметом дослідження виступає фізоко-географічне районування території сучасної Польщі.

Метою роботи є аналіз та оцінка природно-географічних умов Польщі, визначення сприятливих та негативних приодних факторів, аналіз особливостей її фізико-географічного розміщення.

Відповідно до теми та мети роботи сформульовано наступні її завдання:

 • вивчення природних умов території Польщі;
 • оцінка флори та фауни країни;
 • аналіз кліматичних факторів, рельєфу;
 • аналіз екологічних проблем країни.

Джерельною базою виконання курсової роботи стали такі джерела, як «Офіційний вісник Польщі в Україні», матеріали тематичних наукових конференцій, а також праці таких авторів, як, зокрема, А. Ядговська, В. Вежмінський та ін., роботи В. М. Юрківського та В. А. Стахова.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, який включає 30 найменувань, і додатків. Загальний обсяг роботи складає 69 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Аксёнов И. В. и др. Беловежская Пуща: жемчужина Европы. – М.: Интерпресском, 2004.
 2. Білецький В.Корисні копалини і гірнича промисловість Польщі // Мережа аналiтичних центрiв. - 2005.06.24. – С. 1-6.
 3. Болотин Б. М., Шейнис В. Л. Экономика развивающихся стран в цифрах. - М.: Наука, 1988. - 616 с.
 4. Вершинін Ф. П. Польща як політичний і економічний партнер // Дні Польщі в Україні. К.: Септа, 2005. -  200 с.
 5. Все про світ: енциклопедичний довідник. – Львів: Панорама, 2003.
 6. Вступ до економічної і соціальної географії / А. П. Голіков, Я. Б. Олійник, А. В. Степаненко. - К.: Либідь, 1996. - 320 с
 7. География мирового хозяйства. Часть І / Под ред. Б. Н. Зимина. - М.: Изд-во Рос. открыт, ун-та, 1992. - 160 с.
 8. География Польши / под ред. П. А. Ченкина, И. А. Нестеровой. - в 2-х т., т. 2. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1975. – 410 с.
 9. Губернія: спеціальний екологічний випуск. – Харків, 2004.
 10. Европа: сборник атласных карт. – М.: Наука, 1990.
 11. Еколого-географічний аналіз промислових регіонів Польщі: дис. канд. геогр. наук / Н.В. Бєлоусова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2006.
 12. Економічна та соціальна географія країн світу/за редакцією Святошиної С. Т. - К.: Генеза, 1994 р.
 13. Загиней С. П., Семітько А. А. До геологічних феноменів Судетського кряжу. - Івано-Франківськ.: І-Ф ІНГ, 1998. - 106 с.
 14. Історія Польши / под ред. Замякина В. В. - К.: Наукова думка, 1986.
 15. Країни Європи / Упоряд. Н. Муніч, В. Серебрій. – К.: Генеза, 1994.
 16. Мацюпко Б. В. Промисловий потенціал Нижньої Сілезії // Гірнича справа. – 2004. - № 4. – С.45-49. 
 17. Национальные парки Польши / сб. статей. науч. конф. – пер. Алиутовой А. А. – Люблин, 2000.
 18. Половина І.П. Фізична географія Європи. – К.: АртЕк, 1998. - 272 с.
 19. Польша: увлекательная энциклопедия. – Харьков: АКН, 2000.
 20. Природные условия Балтийского региона / под. общ. ред Навалова А. К. – М.: Геополитиздат, 1988. – 342 с.
 21. Романова Э. П., Кулакова Л. И., Ермаков Ю. Г. Природные ресурсы мира. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1993. - 304 с.
 22. Середа А. К., Середа В. Л. Ресурси Судетського краю (Польща і Чехія). - К.: КНЕУ, 2005. - 177 с.
 23. Скаковський В. П. Гірнича промисловість Польщі. - Тернопіль: Економічна думка, 2004. - 116 с.
 24. Скакун В. О. Живий світ польських Бескидів. – Львів: ЛДПУ, 1998.
 25. Стахов В. А. География Польши\уч. пос. для вузов. – М.: Наука, 1975.
 26. Тайновский П. А., Сеченко А. С. География Польши. – 2-е изд., перераб. і доп. - М.: АСК, 1990.
 27. Шенга Ф. Пьйотрков-Трибунальський. – Пьйотрков-Трибунальський. – 2000. – 87 с.
 28. Юрківський В. М. Країни світу. – К.: Либідь, 2001.
 29. Юрківський В. М. Регіональна економічна і соціальна географія зарубіжних країн. – К.: Либідь, 2001.
11571
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).