Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Формула темпераменту (тест Бєлова)

Предмет: 
Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
6
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Формула темпераменту (тест Бєлова)
 
Темперамент - одна з важливіших вроджених характеристик індивіда. Широко відомі 4 основних: 
1)сильний, рухливий, врівноважений (сангвінік); 
2)сильний, рухливий, неврівноважений (холерик); 
3)сильний, інертний, врівноважений (флегматик); 
4)слабкий, неврівноважений , чуйний (меланхолік).
Однак в "чистому вигляді" не зустрічається жоден з цих темпераментів. В кожній людині присутні у певній пропорції усі 4 основних темпераменти (дуже рідко - 3). 
Слово "темперамент" має латинське походження і дослівно означає "співвідношення частин". Якраз установити співвідношення 4 базових темпераментів для конкретної людини має за ціль запропонований нижче тест. 
В його основі - 4 "паспорти": холерика, сангвініка, флегматика, меланхоліка. "Паспорт", являє собою 19-20 характерних якостей даного темпераменту. Темперамент після цього визначається за формулою, запропонованою А. Беловим.
 
Інструкція. Відзначте знаком «+» ті якості в «паспорті» темпераменту, які для вас звичайні, щоденні.
Отже, Ви:
1)непосидющі;
2)невитримані, запальні;
3)нетерплячі;
4)різкі й прямолінійні в відношеннях з людьми;
5)рішучі і ініціативні;
6)дехто вважає вас впертим;
7)винахідливі в суперечці;
8)працюєте ривками;
9)схильні до ризику;
10)незлопам'ятні та необразливі;
11)маєте швидку, палку, із плутаними інтонаціями промову;
12)неврівноважені і схильні до гарячності;
13)агресивний забіяка;
14)нетерпимі до недоліків;
15)маєте виразну міміку;
16)схильні швидко діяти і вирішувати;
17)невпинно прагнете до нового;
18)маєте різкі, рвучкі рухи;
19)наполегливі в досягненні поставленої мети; 
20)схильні до різких змін настрою. 
 
Або ж ви:
1)веселі і життєрадісні; 
2)енергійні і діловиті;
3)часто не доводите почату справу до кінця;
4)схильні переоцінювати себе;
5)здатні швидко охоплювати нове;
6)хитливі в інтересах і схильностях;
7)легко переживаєте невдачі і неприємності;
8)легко пристосовуєтеся до різних обставин;
9)з захопленням беретеся за будь-яку нову справу;
10)швидко остигаєте, якщо вона перестає вас цікавити;
11)швидко включаєтеся в нову роботу і швидко переключаєтеся з однієї роботи на іншу;
12)обтяжуєтеся одноманітністю, буденною, кропіткою роботою;
13)товариські і чуйні, не почуваєте скутості з новими для вас людьми;
14)витривалі і працездатні; 
15)маєте голосне, швидке, виразне мовлення, яке супроводжується живими жестами, виразною мімікою;
16)зберігаєте самовладання в несподіваній, складній обстановці;
17)маєте завжди бадьорий настрій;
18)швидко засинаєте і пробуджуєтеся;
19)часто не зібрані, виявляєте поспішність у рішеннях;
20)схильні іноді сковзати по поверхні, відволікаєтеся. 
 
Якщо Ви:
1)спокійні і холоднокровні; 
2)послідовні і докладні в справах;
3)обережні і розважливі;
4)умієте чекати;
5)не любите даремно говорити;
6)маєте спокійне, рівномірне мовлення з зупинками, без різко виражених емоцій, жестикуляції і міміки;
7)стримані і терплячі;
8)доводите почате діло до кінця;
9)не розтрачуєте даремно сил;
10)чітко додержуєтеся виробленого розпорядку життя, системи в роботі;
11)легко стримуєте пориви;
12)малосприйнятливі до схвалення і осудження;
13)незлісні, виявляєте поблажливе відношення до шпильок на свою адресу;
14)постійні у своїх відносинах і інтересах;
15)повільно включаєтеся в роботу і переключаєтеся з однієї справи на іншу;
16)рівні у відносинах із усіма;
17)любите пунктуальність у всьому;
18)з труднощами пристосовуєтеся до нової обстановки;
19)маєте витримку. 
 
Або Ви
1)соромливі і сором'язливі;
2)ніяковієте в новій обстановці;
3)утрудняєтеся установити контакт із незнайомими людьми;
4)не вірите у свої сили;
5)легко переносите самотність;
6)почуваєте пригніченість і розгубленість при невдачах;
7)схильні уходити в себе;
8)швидко стомлюєтеся;
9)маєте слабке, тихе мовлення, іноді знижене до шепоту;
10)мимоволі пристосовуєтеся до характеру співрозмовника;
11)вразливі до слізливості;
12)надзвичайно сприйнятливі до схвалення і осудження;
13)висуваєте високі вимоги до себе і до навколишніх;
14)схильні до підозрілості, помисливості;
15)болісно чутливі і легко ранимі;
16)надзвичайно уразливі;
17)потайливі і нетовариські, не ділитеся ні з ким своїми думками;
18)малоактивні і боязкі;
19)безмовно покірні;
20)прагнете викликати співчуття і допомогу в навколишніх.
 
Обробка результатів. Якщо кількість позитивних відповідей в «паспорті» темпераменту того або іншого типу становить 16-20, то це значить, що у вас яскраво виражені риси даного типу темпераменту. Якщо ж відповідей налічується 11-15, значить якості даного темпераменту властиві вам у значній мірі. Якщо позитивних відповідей 6-10, то якості даного типу властиві вам зовсім у невеликому ступені.
Тепер можна визначити формулу темпераменту:
 
де:
Фт - формула темпераменту,
X - холеричний темперамент,
С - сангвінічний темперамент,
Ф - флегматичний темперамент,
М - меланхолійний темперамент,
А - загальне число плюсів по всіх типах,
Ах - число плюсів в «паспорті холерика»,
АФ - число плюсів в «паспорті флегматика»,
Ас - число плюсів в «паспорті сангвініка»,
Ам - число плюсів в «паспорті меланхоліка».
У кінцевому виді формула темпераменту набуваэ наступного, наприклад, вигляду:
ФТ = 35% Х + 30% С + 14% Ф + 21% М
Це означаэ, що даний темперамент на 35 % холеричний, на 30 % сангвінічний, на 14 % флегматичний, на 21 % меланхолійний. Якщо відносний результат числа позитивних відповідей за якимось типом становить 40 % і вище, отже, даний тип темпераменту є домінуючим, якщо 30 - 39 % - то якості даного типу виражені досить яскраво, якщо 20 - 29 %, те якості даного типу виражені середньо, якщо 10 - 19 %, те якості даного темпераменту виражені в малому ступені.
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:
 
1.Бодалев А.А., Столин В.В., Аванесов В.С. Общая психодиагностика. - М.: Владос, 2006.
2.Государев Н.А. Практическая психодиагностика. - М. : Ось-89, 2006.
3.Скребец В. О. Психологическая диагностика: уч. пос., 2-е изд. перераб. и доп. - К.: МАУП, 2001.
Фото Капча