Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Формування фондів на випадок безробіття

Тип роботи: 
Доповідь
К-сть сторінок: 
3
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Формування фондів на випадок безробіття
 
Згідно Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» функції по управлінню страхуванням на випадок безробіття, провадження збору та акумуляції страхових внесків, контролю за використанням коштів, виплати забезпечення та наданню соціальних послуг подано на Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.
Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття створився як правонаступник Фонду сприяння зайнятості населення з метою управління страхуванням на випадок безробіття, провадження збору та акумуляції страхових внесків, контролю за використанням коштів, виплати забезпечення та надання соціальних послуг, здійснення інших функцій згідно із Законом і статутом Фонду.
Згідно із Законом «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування України на випадок безробіття» джерелами коштів Фонду є: страхові внески страхувальників (роботодавців, застрахованих осіб) ; асигнування державного бюджету; суми фінансових санкцій, що визначені Законами України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», «Про зайнятість населення»; благодійні внески підприємств, установ, організацій та фізичних осіб; інші надходження відповідно до законодавства України.
Відповідно до чинного законодавства кошти Фонду використовуються на:
допомогу по безробіттю;
матеріальну допомогу у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного;
матеріальну допомогу по безробіттю;
допомогу на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні;
професійну підготовку або перепідготовку;
підвищення кваліфікації та профорієнтацію;
пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні;
інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з працевлаштуванням;
виплату забезпечення та надання соціальних послуг;
відшкодування Пенсійному фонду України витрат, пов'язаних із достроковим виходом на пенсію осіб;
фінансування витрат на утримання та забезпечення діяльності виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів
створення резерву коштів фонду тощо.
Доходи Фонду формуються, головним чином, за рахунок внесків роботодавців – їх питома вага становить 70%, частка коштів, які надходять внаслідок утримань із заробітків працюючого населення є не такою значною – 15%. Надходження у вигляді асигнувань з Держбюджету та інших джерел є незначними (відповідно 3% та 5%). Така мала частка надходжень із бюджету пояснюється тим, що Фонд є самодостатнім.
Якщо аналізувати видаткову частину бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, то помітним є те, що найбільша частка коштів витрачається на фінансування матеріального забезпечення та соціальні послуги – 72%; достатньо значною є питома вага витрат – 10, 7% – на утримання та забезпечення діяльності виконавчої дирекції, її робочих органів, управління Фондом; 6, 7% – на розвиток матеріальної та інформаційної бази Фонду; 5, 6% – на відшкодування Пенсійного фонду.
Кошти Фонду загальнодержавного страхування на випадок безробіття не входять до складу державного бюджету. Для централізованого зарахування коштів до Фонду в управліннях Державного казначейства відкриваються аналітичні рахунки за балансовим рахунком 3717 «Рахунки державних позабюджетних фондів» в розрізі відділень. Щоденно на аналітичні рахунки відділень Державного казначейства надходять кошти до фонду в розрізі видів надходжень. Засобами програмного забезпечення ці кошти акумулюються в обласних управліннях на окремих аналітичних рахунках, з яких відбувається перерахування коштів на центральний рівень.
Для перерахування коштів регіональні відділення Фонду подають до управлінь Державного казначейства платіжні доручення, на підставі яких проводиться відповідне перерахування коштів. На наступний день органи Державного казначейства подають фондам банківські виписки з рахунку, де відслідковується рух коштів за цим рахунком. Далі проводиться звірка на предмет проведення операцій за попередній день. За результатами проведених перерахувань щоденно складається оборотно-сальдова відомість по рахунку 3717 «Рахунки державних позабюджетних фондів», де показуються надходження та використання коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.
Фото Капча