Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Формування математичних уявлень у дітей підготовчої до школи групи

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
1. Заняття на вивчення кількості і рахунку
2.  Лічба груп предметів, розподіл цілого на частини, перехід до вимірювання
3. Складання числа з одиниць
4. Закріплення знань про взаємозворотні відносини між числами
5. Навчання дітей вирішенню задач
6. Навчання дітей формулюванню арифметичних дій
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Протягом навчання у підготовчій до школи групі дитячого садка діти повинні засвоїти широке коло взаємозалежних знань про множину і число, форму і величину, навчитися орієнтуватися в просторі і у часі. Проблеми першокласників пов'язані, як правило, з необхідністю засвоювати абстрактні знання, переходити від дій з конкретними предметами, їх образами до дій з числами та іншими абстрактними поняттями. Такий перехід вимагає розвиненої розумової діяльності дитини, тому в підготовчій до школи групі особливу увагу приділяють розвитку у дітей вміння орієнтуватися у прихованих істотних математичних зв'язках, відносинах, залежностях: «дорівнює», «більше», «менше», «ціле і частина», залежностях між величинами, залежності результату вимірювання від величини міри та ін.

Діти опановують способами встановлення різних математичних зв'язків, відносин, наприклад способом встановлення відповідності між елементами множин (практичного порівняння елементів множин, використання прийомів накладання для з'ясування відносин величин). Вони починають розуміти, що найбільш точними способами встановлення кількісних відносин є рахунок предметів і вимірювання величин. Навички рахунку і вимірювання стають у них досить міцними і усвідомленими.

Здібності до рахунку і вимірювання дозволяють підняти наочно-образне мислення дошкільників на новий рівень і створюють передумови для розвитку розумової діяльності в цілому. Діти привчаються рахувати подумки, у них розвиваються окомір, швидкість реакції на форму. Не менш важливим є розвиток розумових здібностей, самостійності мислення, розумових операцій аналізу, синтезу, порівняння, здатності до абстрагування і узагальнення, просторової уяви. У дітей повинен бути вихований стійкий інтерес до математичних знань, вміння користуватися ними і прагнення самостійно їх здобувати.

Робота з розвитку математичних уявлень в основному здійснюється на заняттях. У підготовчій до школи групі по математиці проводяться 2 заняття в тиждень, протягом року - 72 заняття. Тривалість занять: першого - 30-35 хв, другого - 20-25 хв. Структура кожного заняття визначається його змістом: присвячується воно вивченню нового, повторенню і закріпленню пройденого чи перевірці засвоєння знань дітьми.

Перше заняття по новій темі майже цілком присвячується роботі над новим матеріалом. Знайомство з ним організують, коли діти найбільш працездатні, тобто на 3-5-й хв. від початку заняття, і закінчують на 15-18-й хв. Повторенню пройденого приділяють 3-4 хв. на початку і 4-8 хв. наприкінці заняття, оскільки вивчення нового стомлює дітей, а включення повторного матеріалу дає їм певну розрядку, тому там, де це можливо, корисно повторювати пройдений матеріал по ходу роботи над новим, важливо ввести нові знання в систему раніше засвоєних. На другому і третьому заняттях по даній темі вивченню нового відводять приблизно 50% часу, а в другій частині заняття повторюють (або продовжують вивчати) безпосередньо попередній матеріал, у третій частині повторюють те, що діти вже засвоїли.

Проводячи заняття, важливо органічно пов'язати його окремі частини, забезпечити правильний розподіл розумового навантаження, чергування видів і форм організації навчальної діяльності.

 

Список використаних джерел: 
  1. Баглаєва Н. І. Індивідуально-диференційований підхід до формування математичних уявлень у дітей шостого року життя / Інститут проблем виховання АПН України. - К., 1997.
  2. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошкільне виховання – 1999.– № 1.
  3. Білоусько Л. Використання дидактичного матеріалу та дидактичних ігор у розвитку логіко-математичних уявлень дошкільників / Рідна школа - №8.
  4. Брежнева Е. Г. Формирование познавательной активности старших дошкольников в процессе обучения элементам математики / Бердянский гос. педагогический ин-т им. П.Д.Осипенко. - Бердянск, 1997.
  5. Данилова В.В., Рихтерман Т.Д., Михайлова З.А. Обучение математике в детском саду. – М.: Эксмо, 1997.
  6. Ізотова Л. В. Формування математичних уявлень у дошкільників: курс лекцій. – Херсон: ХДПІ, 2006.
  7. Українське дошкілля: Програма виховання дітей у дитячому садку. – Львів: Світ, 1991.
  8. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников / под ред. А.А. Столяра. – М.: Педагогика, 1981.
  9. Щербанова К.Й.Методика формування елементарних математичних уявлень у дошкільників. – Тернопіль: навчальна література “Богдан”, 1996.
6446
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).