Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Формування навичок виразного читання у початковій школі

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
41
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні основи методики формування вираз-ності читання
1.1. Зміст виразного читання у навчальній діяльності молодших школярів
1.2. Особливості орфоепії, наголосу, логіко-емоційних та пунктуаційних форм в процесі навчання читанню
1.3. Робота над текстом та значення виразного читання у навчальній діяльності молодших школярів
2. Методологічні основи формування і вдосконалення навичок виразного читання в учнів початкової школи
2.1. Методика роботи над компонентами виразного читання
2.2 Розробка і проведення уроку з формування навичок виразності читання в учнів 4-класу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Виразному читанню, як одному з основних видів мовленнєвої діяльності, притаманні всі її функції: виховна, комунікативна, пізнавальна, естетична. Виразне читання є не лише цінним загальноосвітнім умінням, а й важливим засобом виховання і розвитку мовленнєвої та естетичної культури учнів. Уміння виразно читати розглядається як комплексне інтелектуально-емоційне утворення, яке охоплює низку інших умінь. Оволодіння ним є складним і поступовим процесом.

Тепер співіснують різні визначення сутності поняття «виразне читання у школі». Одні автори ототожнюють його з художнім читанням, інші – звужують це поняття до використання інтонаційних засобів виразності. Ці розходження зумовлені різним розумінням співвідношень у читанні логічного, образно-емоційного та естетичного аспектів. Ще К. Д. Ушинський пропонував учителям поєднувати у навчанні виразному читанню логічну та емоційну сторони.

На розвиток навички виразного читання вплинула методика К. Станіславського, у якій вже існуючі підходи доповнювались залученням творчої уяви читача, необхідністю природного звучання мовлення, виявом авторської позиції.

Виразне читання школярів об’єднує такі напрямки – розвиток техніки мовлення, підвищення культури мовлення та оволодіння емоційно-логічними засобами виразності. Вироблення навички виразного читання базується на знаннях теорії виразного читання: техніки мовлення, засобів логіко-емоційної виразності читання, позамовних засобів виразності в процесі читання; на вміннях підготувати твір для читання та аналізу.

Уміння і навичка виразного читання мають загальнонавчальний характер, є засобом вивчення практично всіх навчальних предметів, сприяють саморозвитку і самовираженню особистості дитини.

Актуальність дослідження зумовлена обмеженістю вивчення проблеми формування і розвитку уміння і навички виразного читання в учнів початкової школи в теоретичному і практичному аспектах.

Мета дослідження – вивчення вимог до формування і розвитку читацьких умінь і навичок молодших школярів, спрямованих на вдосконалення виразності читання як основного компоненту навички читання.

Об’єкт дослідження – формування уміння і навички голосного читання.

Предмет дослідження – шляхи формування і вдосконалення уміння і навички виразності голосного читання в учнів початкових класів.

Завдання дослідження:

 • визначити зміст виразного читання у навчальній діяльності молодших школярів;
 • з’ясувати особливості орфоепії, наголосу, логіко-емоційних та пунктуаційних форм в процесі навчання читанню;
 • охарактеризувати роботу над текстом та значення виразного читання у навчальній діяльності молодших школярів;
 • проаналізувати методику роботи над компонентами виразного читання;
 • розробити і провести урок з формування навичок виразності читання в учнів 4-класу.

Методи дослідження: аналіз літературних джерел, метод теоретичного дослідження, спостереження, вивчення шкільної документації, творчих робіт учнів, бесіда, вивчення передового педагогічного досвіду; формуючий етап, педагогічний експеримент, спостереження, методи теоретичного узагальнення.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, загальних висновків і списку використаної літератури, загальний обсяг роботи склав 41 аркуш. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Варзацька Л.О., Шевченко Л.М. Методика розвитку зв’язного мовлення молодших школярів. – К.: РНМК, 1992. – 127 с.
 2. Василевська О.Л. Закріплення читацьких умінь // Розкажіть онуку. – 2005. – №13-14. – С. 30-35.
 3. Вашуленко М.С. Про співвідношення знань і вмінь у мовній освіті молодших школярів // Початк. шк., 1995. – №9.-С. 4-8.
 4. Гапоненко Л.М. Як удосконалити навички читання // Розкажіть онуку. – 2004. – №7-8. – С. – 79-80.
 5. Гац Н.А. Ознайомлення молодших школярів із засобами зв’язності тексту. – Тернопіль, Горлиця: 1995. – 64 с.
 6. Дмитришин К.В. Види роботи над текстом на уроках читання // Початкове навчання та виховання. – 2006. – №31. – С. 3-6.
 7. Довженко Т. Як допомогти дитині навчитися читати. // Початкова школа. – 2006. – №7. – С. 13-16.
 8. Ігнатенко Н. Особливості розуміння навчальних текстів молодшими школярами // Світло. – 2002. – №4.-С. 40-43.
 9. Карнаух Т. Впровадження інтерактивних методів навчання на уроках читання // Початкова школа. – 2005. – №11. – С. 5-8.
 10. Куріпта В.І. Ефективні методи і прийоми удосконалення навички читання // Початкове навчання та виховання. – 2005. – №29-30. – С. 38-48.
 11. Лаптєва Л. Читання – віконце у світ // Початкова школа. – 1997. – №11. – С. 11-13.
 12. Наумчук М.М. Сучасний урок української мови в початковій школі. – Тернопіль: Астон, 2005.-352 с.
 13. Олійник Г.А. Виразне читання. – К.: Вища школа, 1995. - 207 с.
 14. Павленко Л. Як слово мовиться // Початкова школа. – 2003. – №10. – С. 14-15.
 15. Пархоменко Н. Методика роботи над словом, текстом на уроках читання // Початкова школа. – 2000. – №7. – С. 44-48.
 16. Пелешок Е. Робота над засобами виразності на уроках читання // Початкова школа. – 1998. – №12. – С. 12-14.
 17. Савченко О.Я. Методика читання у початкових класах. - К.: Освіта, 2007. – 272 c.
 18. Савченко О.Я. Навчання і виховання учнів 1 класу. – К.: Початкова школа, 2005. – 615 с.
 19. Савченко О.Я. Навчання і виховання учнів 2 класу. – К.: Початкова
 20. Савченко О.Я. Навчання і виховання учнів 3 класу. – К.: Початкова школа, 2005. – 630 с.
 21. Савченко О.Я. Навчання і виховання учнів 4 класу. – К.: Початкова школа, 2005. – 638 с.
 22. Сапун Г.М. Уроки читання в 1 класі. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2000. – 159 с.
 23. Сапун Г.М. Уроки читання в 2 класі. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2001.-175 с.
 24. Сапун Г.М. Уроки читання в 3 класі. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2000,-191 с.
 25. Сапун Г.М. Уроки читання в 4 класі. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2000.-208 с.
 26. Скрипченко Н.Р. Шляхи вдосконалення класного і позакласного читання // Початкова школа. – 1990. – №5. – С. 36-40.
 27. Суржук Т. Формування навички читання молодших школярів у процесі індивідуально-диференційованого навчання // Наукові записки ТНПУ Ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2006. – Вип.3. – С. 117-119.
6533
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).