Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Формування професійних компетенцій педагога шляхом упровадження інноваційних психологічних технологій і методик (фрагмент майстер-класу)

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
7
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Романчук Б. А.
 
Формування професійних компетенцій педагога шляхом упровадження
інноваційних психологічних технологій і методик
(фрагмент майстер-класу)
 
Структура заняття
1. Повідомлення теми, мети, завдань.
Формування професійних компетенцій педагога шляхом упровадження інноваційних психологічних технологій і методик
Мета. Передача авторського досвіду організації методичної роботи з педагогічними працівниками.
Завдання:
– підвищення ефективності методичної роботи шляхом упровадження інноваційних соціально-психологічних технологій і методик;
- створення оптимальних умов для формування конкурентоспроможної особисті педагога шляхом упровадження інноваційних соціально-психологічних технологій і методик;
- сприяння інноваційній діяльності педагогічного працівника;
- підвищення рівня психологічної компетентності педагогів.
2. Представлення автором власної системи роботи психологічної служби у напрямку психологічної просвіти педагогічних працівників «Формування професійних компетенцій педагога шляхом упровадження інноваційних психологічних технологій і методик».
3. Презентація посібника «Соціально-психологічний супровід обдарованих дітей».
У методичному посібнику подано інноваційні авторські технології і методики формування конкурентоспроможної особистості обдарованого учня, розкрито поняття «обдарована дитина», методи діагностики обдарованості, особливості організації навчання та виховання дітей.
Методичний посібник призначений для методистів, практичних психологів, соціальних педагогів шкіл та дошкільних закладів.
4. Коментований показ арт-техніки «Робота з мандалами»
Мандала символізує сферу життя, енергії, це геометричний символ складної структури, який інтерпретується як модель всесвіту, «карта космосу».
Мандали можуть бути плоскі та рельєфні. Їх малюють на тканині, вишивають, виконують із різноманітних матеріалів для творчості.
Відомий психолог, психоаналітик Карл Густав Юнг ідентифікував мандалу як архетипічний символ людського ідеалу. На даний час мандала використовується в психотерапії як досягнення розуміння власного «Я».
Мета: активізація учасників, розвиток їх творчих здібностей та обдарованості, зняття стресу та психофізичної напруги, стимулювання інтелектуальної діяльності, формування позитивного самосприйняття.
Матеріали: 20 мандал, фарби гуаш, суха та жирна пастель, пензлики.
Хід вправи:
Інструкція: «Перед Вами лежать мандали. Мандала – це найдревніший магічний резонатор. Він діє як на психофізіологічному рівні, змінює електричну активність головного мозку, так і на психоенергію. Мандала має захисну, активізуючу та гармонізуючу дію. Сьогодні ви створите свою мандалу, яка буде наповнювати Вас теплом та гармонією, яка розкриває ваш потужний творчий потенціал і допоможе глибше пізнати себе, відчути свою потужну творчу енергію. Виберіть собі свою мандалу, візьміть матеріали для малювання і розфарбуйте так, як ви бажаєте. Намагайтеся відчути себе творчого. Відчути бажання розкрити свої можливості, свою енергію. На це вам дається 15 хвилин. Не поспішайте. Відчувайте себе. Нехай кольори передадуть вашу енергію, розкриють ваш потенціал».
Рефлексія: за годинниковою стрілкою кожен із учасників розказує, що йому сподобалося, які труднощі виникли у виконанні роботи, які емоції викликала дана вправа.
5. Запитання слухачів керівнику майстер-класу з опрацьованої теми заняття.
6. Заключне слово керівника майстер-класу.
Методичний діалог. Шляхи формування професійних компетенцій педагогів до роботи з обдарованими учнями в умовах мережевої моделі.
Учасники секції, методисти Р (М) МК (Ц).
 
Список використаної літератури
 
1. Агаркова Е. И., Загребельная С. В. Реализация технологии тьюторского сопровождения процесса повышения квалификации учителей / Е. И. Агаркова С. В. Загребельная // Методист. – 2009. – № 8. – С. 14 – 18.
2. Антонова И. Г. Одаренные дети и особенности педагогической работы с ними/ И. Г. Антонова // Одаренний ребенок. – 2011. – №1. – С. 46 – 51.
3. Блохина Е. В. Повышение квалификации работника образования на муниципальном уровне/ Е. В. Блохина // Народное образование. – 2010. – №8. – С. 128 – 134.
4. Семенова Р. О. Взаємозв’язок когнітивних та особистісних чинників у розвитку обдарованості: монографія / Р. О. Семенова, Д. К. Корольов [та ін. ]. – К. : Педагогічна думка, 2008. – 144 с.
5. Горгай В. Б., Куракбаев К. С. Рефлексивная педагогика – инновационная стратегия развития профессиональной компетентности учителя (по материалам зарубежного опыта) / В. Б. Горгай, К. С. Куракбаев // Методист. – 2009. – №8. – С. 2 – 10.
6. Гулина А. В., Золотухина Д. Г., Мартынова И. Е. Деятельность ресурсного центра по научно-методическому сопровождению инновационной деятельности учреждений образования / А. В. Гулина, Д. Г. Золотухина, И. Е. Мартынова // Методист. – 2009. – №4. – С. 29 – 35.
7. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: навчальний посібник / І. М. Дичківська. – К. : Академ. видав. 2004. – 162 с.
8. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій. / автор-укладач Н. П. Наволокова. – Х. : Основа, 2010. – 176 с. – (Серія «Золота педагогічна скарбниця»).
9. Інтерактивні вправи та ігри. – Харків: Основа, 2009. – 144 с. – (Серія «Адміністратору школи»).
10. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: метод. посібник / авт. укл. : О. Пометун, Л. Пироженко. – К. : АПН, 2002.
11. Зеленина Е. Б. Педагог для одаренного ученика / Е. Б. Зеленина // Народное образование. – 2011. – №1. – С. 153 – 157.
12. Калінін В. О. Особливості формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови в новій мовній політиці // Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами інноваційних освітніх технологій: зб. наук. праць. – Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2004. – С. 193-196.
13. Коптелов А. В., Новикова Н. В., Юрина З. М. Программа организации муниципального сетевого взаимодействия / А. В. Коптелов, Н. В. Новикова, З. М. Юрина // Методист. – 2009. – №1. – С. 14 – 24.
14. Коптелов А. В., Новикова Н. В., Юрина З. М. Обновление организационной структуры и содержание деятельности ММС / А. В. Коптелов, Н. В. Новикова, З. М. Юрина // Методист. – 2009. – №1. – С. 11 – 14.
15. Киселева Р. А., Кузнецова О. И., Бартева С. А., Власова Н. П., Пинегина С. В. Методический сервисный центр с сетевой организацией как инновационная модель развития муниципальной методической службы / Р. А. Киселева, О. И. Кузнецова, С. А. Бартева, Н. П. Власова, С. В. Пинегина // Методист. – 2010. – №6. – С. 21 – 33.
16. Лозова В. І. Формування педагогічної компетентності викладачів вищих навчальних закладів /В. І. Лозова // Педагогічна підготовка викладачів вищих навчальних закладів: матеріали міжвуз. наук. -практ. конфер. – Харків: ОВС, 2002. – С. 3-8.
17. Німак О. М. Організація роботи з обдарованими дітьми в загальноосвітньому навчальному закладі / О. М. Німак. – Х. : Основа, 2010. – 144 с.
18. Обдаровані діти: Діагностика та супровід / упоряд. Т. Червонна. – К. : Шк. світ, 2008. – 128 с.
19. Пєхота О. М. Освітні технології: навч. -метод. посіб. / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська [та ін. ]. – К. : А. С. К., 2002. – 255 с.
20. Організація науково-методичної роботи в школі: педагогічне проектування; робота шкільних методичних об’єднань; освітній моніторинг. – Х. : Основа, 2009. – 256 с.
21. Овчарук О. Ключові компетентності: Європейське бачення / О. Овчарук // Управління освітою. – 2004. – №2. – С. 6-9.
22. Падалка О. С. Педагогічні технології / О. С. Падалка [та ін. ]. – К. : Укр. енциклопедія, 1995.
23. Первушина О. В. Здібності дитини. Як виявити і розвинути? Книга для розумних батьків / О. В. Первушина. – Х. : Основа, 2009. – 285 с.
24. Пометун О. І. Енциклопедія інтерактивного навчання / О. І. Пометун. – К., 2007. – 144 с.
25. Поташник М. М. Коучинг – вершина профессионализма руководителя в работе с людьми/ М. М. Поташник // Народное образование. – 2010. – №9. – С. 110 – 119.
26. Пигалова Н. А., Захарова И. А. Педагогические компетенции как средство оценки и развития педагогического мастерства / Н. А. Пигалова, И. А. Захарова // Методист. – 2010. – №6. – С. 43 – 46.
27. Рекомендації щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами. Книга методиста: довідково-методичне видання / упоряд. Г. М. Литвиненко, О. М. Вернидуб. – Харків: Торсінг плюс, 2006.
28. Русских Г. А. Методическая работа в школе как основной механизм профессионального роста учителя / Г. А. Русских // Народное образование. – 2011. – №1. – С. 158 – 165.
29. Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук. -метод. посібник / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. – К. : А. С. К., 2006.
30. Скворцова С. О. Професійна компетентність вчителя: зміст поняття / С. О. Скворцова // Наука і освіта. – 2009. – №4. – С. 93-96.
31. Скворцова С. О. Види професійної компетентності вчителя / С. О. Скворцова // Наука і освіта. – 2009. – №10. – С. 153-156.
32. Скворцова С. О. Комунікативний компонент професійної компетентності вчителя / С. О. Скворцова // Нова педагогічна думка: науково-методичний журнал. – 2010. – №2. – С. 99-102.
33. Система педагогічної освіти та педагогічних інновацій: зб. наук. пр. -Київ-Полтава, 2002. -101с.
34. Строкова Т. А. Готова ли школа к реализации компетентносного подхода / Т. А. Строкова // Народное образование. – 2010. – №7. – С. 187 – 191.
35. Туріщева Л. В. Особливості роботи з обдарованими дітьми / Л. В. Туріщева. – Х. : Основа, 2008. – 122 с.
36. Фролова О. В. Модель сетевого взаимодействия в сфере воспитания как фактор развития образовательного пространства района / О. В. Фролова // Методист. – 2009. – №1. – С. 24 – 28.
37. Фоменко Л. Ф. Корпоративное обучение усиливает педагогический колектив / Л. Ф. Фоменко // Народное образование. – 2011. – №1. – С. 166 – 170.
38. Шрагіна Л. І. Технологія розвитку креативності / Л. І. Шрагіна. – К. : Шк. світ, 2010. – 160 с.
39. Шкільний методкабінет: новий ритм роботи / упоряд. Л. Галіцина. – 2-ге вид., стереотип. – К. : Шк. світ, 2008. – 120 с.
40. Ямбург Е. А. Сохранить педагогические позиции управления: медико-психолого-педагогическое сопровождение / Е. А. Ямбург // Народное образование. – 2011. – №2. – С. 114 – 122.
Фото Капча