Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Формування життєвих компетентностей учнів шляхом упровадження педагогічного досвіду, нових освітніх технологій у навчально-виховний процес з фізичної культури

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
10
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Ошурко М. В.
 
Формування життєвих компетентностей учнів шляхом упровадження педагогічного досвіду, нових освітніх технологій у навчально-виховний процес з фізичної культури
 
Школа в усі часи була і залишається своєрідною моделлю, дзеркалом, яке відбиває життя і проблеми всього суспільства, тому освіта сьогодні – важливий чинник управління змінами суспільства. Вона має стати засобом підвищення добробуту громадян, чинником економічної стабільності і гарантом безпеки регіону, країни. Проте для цього система освіти повинна забезпечити учням якісну освіту з урахуванням індивідуальних особливостей і здібностей, батькам – упевненість за долю їхніх дітей, а працівникам освіти – гідні умови праці та життя, професійного росту, самореалізації. Із цією метою модернізується зміст освіти, створюються досконалі моделі управління, впроваджуються в навчально – виховний процес новітні технології, а насамперед – створюються сприятливі умови для збереження та зміцнення здоров’я дітей, їхнього розвитку, адже головне завдання освітньої галузі – сформувати високодуховну, фізично здорову особистість випускника та творчого вчителя.
Ефективність вирішення стратегічних завдань, визначених у Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», у першу чергу, залежить від якості управління, що здійснюється у навчальних закладах, та якості фахової і методичної підготовки педагогічних працівників. Такий підхід вимагає від методиста узгодження своїх дій із реальними і потенційними можливостями педагогів. Важливо не тільки визнавати в людині особистість, а взаємодіяти з нею, враховуючи її можливості. Саме тому методична робота з учителями фізичної культури базується на діагностичній основі. Мета, зміст і форми методичної роботи спрямовані на підвищення фахового рівня учителів, формування нестандартного мислення, розвиток індивідуальних здібностей учителів, створення умов для їх творчої самореалізації. Педагогічний колектив учителів фізичної культури району складається з 77 педагогів: із них 70учителів з вищою освітою, 7 педагогів із базовою вищою освітою, 4 з них – навчаються. За результатами проведеного діагностування виявлено зони утруднень учителів фізичної культури. Встановлено, що в основному вчителі фізичної культури володіють питаннями підготовки та проведення уроку, проте:
‒32, 6% учителів мають труднощі у використанні нових освітніх технологій, педагогічного досвіду;
‒28, 3% – у використанні сучасних методів навчання;
‒28% – у використанні сучасних досягнень науки, що вивчається;
‒17, 4 – не володіють методикою роботи з обдарованими учнями;
‒14, 1% – мають проблеми у виборі та підготовці наочності та ТЗН.
При цьому у попередній період учителі фізкультури опрацювали проблемне питання «Використання нових освітніх технологій при викладанні фізичної культури». Пройдено усі етапи реалізації проблемної теми.
Створена система методичної роботи спрямована:
‒на формування творчо працюючого вчителя;
‒підвищення кваліфікаційного рівня;
‒удосконалення та відпрацювання ефективних методик і прогресивних технологій навчання;
‒створення умов для розвитку творчого потенціалу вчителів;
‒створення комфортного психологічного мікроклімату для всіх суб’єктів навчально-виховного процесу;
‒формування команди однодумців;
‒створення умов для самореалізації особистості вчителя в сучасному суспільстві.
Виконання поставлених завдань досягається завдяки ефективній взаємодії всіх структурних підрозділів методичної служби. У 2010-2011навчальному році вчителі фізичної культури району працювали над проблемною темою «Формування ціннісних орієнтацій щодо культури здоров’я і здорового способу життя шляхом використання нових освітніх технологій, педагогічного досвіду при викладанні фізичної культури та «Захисту Вітчизни».
Зростання творчої особистості вчителя відбувається шляхом індивідуальної науково-методичної роботи, тобто усвідомленої, цілеспрямованої, планомірної та безперервної діяльності вчителів, вдосконалення їх теоретичної та практичної підготовки. Методична робота проводиться на діагностичній основі. Зважаючи на результати моніторингу професійної компетентності вчителів, планувалися відповідні форми методичної роботи та висвітлювалися проблемні питання, вказані у діагностичних анкетах. Саме для цього сплановані індивідуальні форми роботи з учителями фізичної культури: методичні консультації, співбесіди, самоосвіта, міжкурсова робота, атестація, впровадження педагогічного досвіду, творчі звіти вчителів, що атестуються.
Введення в дію спільного наказу МОНУ та МОЗУ від 20. 07. 2011 року №518/674 «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» призвело до потреби розглянути та практично відпрацювати на засіданнях районного семінару-практикуму районного методичного об’єднання усі етапи проведення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням. Насамперед розглянуто усі питання даного документа, які стосуються загальноосвітнього навчального закладу, на іструктивно-методичній нараді з учителями фізичної культури, на нараді керівників загальноосвітніх навчальних закладів, надано необхідні методичні рекомендації. Упродовж навчального року проведено моніторинг рівня здоров’я школярів медичними працівниками. За результатами моніторингу встановлено, що значна частина учнів віднесена до підготовчої (32%) та спеціальної (19%) медичних груп. За результатами цього у березні 2011 року проведено спільну нараду-семінар із головним районним педіатром щодо здійснення медичного огляду школярів у 2011 році в цілому та проведення моніторингу рівня здоров’я учнів за індексом Руфьє зокрема.
Крім того, протягом року втілені в діяльність такі форми роботи з учителями фізичної культури, предмета «Захист Вітчизни»:
‒міжокружний семінар – практикум для вчителів фізичної культури (Рафалівський, Собіщицький, Більськовільський округи), керівник – учитель Рафалівської школи-інтернат Чугай Галина Володимирівна;
‒школа молодого вчителя на базі навчальних закладів: Каноницької ЗОШ, ЗОШ №1 смт. Володимирець, Володимирецького районного колегіуму – керівник Ошурко Марія Володимирівна, методист КНМУ «Володимирецький РМК»;
‒районний семінар-практикум для вчителів фізичної культури, на якому розглядалися та практично використовувалися на методичних засіданнях освітні технології: комп’ютерні, здоров’язберігаючі, інтерактивні, особистісно орієнтовані, керівник Ошурко Марія Володимирівна, методист КНМУ «Володимирецький РМК»;
‒районний
Фото Капча