Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Франчайзинг

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
16
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Зародження і початкові етапи та розвитку франчайзингу
 2. Сутність і особливості франчайзингу
 3. Характеристика основних типів франчайзингу
 4. Розвиток франчайзингу на Україні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

У сучасних умовах посилення конкуренції на внутрішніх ринках та обмеженості фінансових можливостей для підприємств важливим та ефективним кроком є використання франчайзингових відносин це пояснюється тим, що основою ринкової економіки, з одного боку, є великі підприємства, які надають їй стабільності й керованості, визначають рівень науково-технічного і виробничого потенціалу, з другого - малий бізнес, який формує конкурентне середовище, характеризується високою мобільністю та забезпечує самостійність підприємницької ініціативи. Для економіки України останнім характерна активізація саме малого бізнесу. Але, незважаючи на значні можливості малого бізнесу у процесі становлення і функціонування ринкової економічної системи, він має свої слабкі сторони, пов'язані насамперед із фінансуванням. Тому одним із шляхів вирішення даної проблеми є розвиток франчайзингу в Україні.

Вивченням та дослідженням механізму використання франчайзингу займалися багато вчених-економістів, проте через різноманітність його видів та типів вивчення особливостей франчайзингу залишається неповним. Усе це й зумовлює необхідність та доцільність вивчення даної теми.

Метою даного реферату є вивчення суті франчайзингу як особливої форми організації бізнесу, з врахуванням історичних умов його виникнення та особливостей використання різних типів франчайзингу. Також певна увага приділяється розвитку франчайзингових відносин у вітчизняній практиці.

Тому об’єктом дослідження є сутність франчайзингу його типи та механізм застосування, а предметом - франчайзингові відносини конкретних вітчизняних та зарубіжних підприємств.

Таким чином, в даному рефераті я намагатимусь зосередити увагу на особливостях використання франчайзингу та його необхідності для розвитку економіки України. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 № 436-IV (зі змінами і доповненнями від 09.01.2007) // ВВР. - 2007. - №12.
 2. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV (зі змінами і доповненнями від 31.05.2007) // ВВР. - 2007. - № 44)
 3. Бедринець М. Д. Франчайзинг: світовий досвід і перспективи розвитку в Україні. - Фінанси України. - 2001. - №2. - С. 96- 104.
 4. Гудзь О., Кохановська О. Договір франчайзингу: світовий досвід 1 і перспективи розвитку в Україні // Людина і політика. - 2003. - №1. - С. 129-136.
 5. Корольчук О. П. Франчайзинг (теорія, методологія, практика) / Київський національний торговельно-економічний ун-т. - К., 2006. - 207c.
 6. Манів З.О., Луцький І. М. Економіка підприємства: Навч. посіб. - К.: Знання, 2004. - 580 с.
 7. Сидоров Я. Франчайзинг - нова договірна форма здійснення бізнесової діяльності в Україні. - Підприємництво, господарство і право. - 2003. - №3. - С. 34-36.
5696
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).