Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Фразеологізми в сучасній українській мові

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
17
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
1. Поняття, значення та особливості фразеологізмів як мовної одиниці
2. Аналіз джерел української фразеології
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Одиниці фразеологічної системи в більшій мірі, ніж одиниці будь-якого іншого рівня мови, наділені національним колоритом. У значеннях фразеологіз-мів відображається історія народу, історія країни. Етимологічна сторона вивчення фразеологізмів багато в чому допомагає зрозуміти культуру та побут народів, у яких запозичено той чи інший фразеологічний вислів. За допомогою фразеологічних одиниць, які не перекладаються дослівно, а сприймаються переосмислено, підсилюється естетичний аспект мови.

Фразеологізм не є тотожним слову і не еквівалентний йому повністю. Від слова фразеологізм відрізняється своєю структурою: слово складається з морфем, а будь-який фразеологізм – це, перш за все, поєднання слів, об'єднаних за законами граматики тої чи іншої мови. Компоненти фразеологічного звороту не вільні у своїх зв'язках, коло їх поєднання з іншими словами замкнуте. Фразеологізми характеризуються лексичною стійкістю і в основному зберігають постійний склад. Фразеологізм не є тотожним слову і не еквівалентний йому повністю. Фразеологізми, на відміну від лексичних одиниць, мають ряд характерних особливостей.

Фразеологічні одиниці як особлива група лексики характеризуються цікавою структурною та семантичною побудовою. Вони займають особливе місце в будь-якій мові а в англійській – тим більше, оскільки дані стійкі конструкції з огляду на їх стилістичний характер різко змінюють зміст контексту. 

Фразеологія як підсистема лексичного складу, як ніяке інше мовотворче явище характеризує процес розвитку літературної мови. Завдяки властивостям фразеологізмів, а саме: образності експресивності та злитості значення мова стає яскравішою, емоційнішою, образною й виразнішою. Саме тому наше дослідження є цілком актуальним.

Проблему фразеологізмів досліджували такі вчені, як Амосова Н.М, Ахманова О.С., Гамзюк М.В., Коваленко К.Г., Кунин А.В., Ляховецький М.В., Сафоно-ва В.В. та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.

 

Список використаних джерел: 
 1. Авксентьєв Л.Г. Сучасна українська мова. Фразеологія. – Харків: Вища школа, 1983. – 137 с.
 2. Алефіренко М.Ф. Теоретичні питання фразеології. – К.: Вища шк., 1987. – 133 с.
 3. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови. – Львів, 2003.
 4. Батюк Н.О. Фразеологічний словник: На допомогу вчителеві. – К.: Рад. шк., 1996. – 235 с.
 5. Білоножко В., Гнатюк І. Українська народна фразеологія: ономасіологія, ареали, етимологія. – Х.: ФОЛІО, 1999. – 218 с.
 6. Етимологія української мови: Навч. посібник для вищих навч. закладів / О.І. Потапенко, Л.П. Кожуховська, Л.Е. Довбня та ін. – 2-е вид. доп. і випр. – К.: Міленіум, 2003. – 204 с.
 7. Москаленко Н.А. З історії дослідження української фразеології // Українська мова і література в школі.  –  1967.  –  №10.  –  С. 22-26.
 8. Назаренко О.В. Українська фразеологія як вираження національного менталітету. – Донецьк, 2001.  – 20 с.
 9. Рогач О. Етнос. Мова. Фразеологізм // Дивослово. –1998. – № 9. – С. 14-15.
 10. Скрипник Л.Г. Фразеологія української мови. – К.: Наукова думка, 1973. – 279 с.
 11. Сучасна українська літературна мова / за ред. М. Я Плющ.– К.: Вища школа, 1994.– 414 с.  
 12. Сучасна українська літературна мова. Підручник для студентів ф-тів журналістики ун-тів/ О.Д. Пономарів, В.В. Різун, Л.Ю. Шевченко та ін.– К.: Либідь, 1991. – 312 с.
 13. Сучасна українська літературна мова: Лексика і фразеологія / за заг.ред.акад. І.К.Білодіда. – К.: Наукова думка, 1973. – 440 с.
 14. Ужченко В.Д. Народження і життя фразеологізму. – К.: Радянська школа, 1988. – 278 с.
 15. Фразеологічний словник української мови: В 2-х кн. / За ред. Л.С. Паламарчука. – К.: Наук. думка, 1993. – Кн. 1. – 528 с.; Кн. 2. – 980 с.
10343
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).