Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Фризька мова

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
20
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
  1. Історія виникнення і поширення фризької мови
  2. Місце фризької мови в германській мовній  групі
  3. Періодизація історії фризької мови
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Вивченню фризької мови досі не приділяється належної уваги. Ця яскрава мова цікава як типовий представник північноморської (інгвеонської) групи західногерманських мов зі складною історією й долею. Її цінність для германістів значна ще й тому, що це найбільш близькоспоріднена англійській мова. З найдавніших часів ці дві мови пов'язувала спільність багатьох рис звукового і граматичного ладу, а також лексики. Значна близькість вихідного матеріалу обох мов - древньогерманських племінних діалектів англів і саксів з - одного боку, і фризів - з іншого обумовила те, що в розвитку англійської і фризької мов відбувалися аналогічні процеси навіть у ті періоди, коли історичні шляхи обох народів, після переселення англів і саксів на Британські острови, розійшлися.

Навіть поверхневе порівняння багатьох сучасних англійських і фризьких слів вказує на значну подібність у їхньому вираженні й змісті, наприклад:

Англійська мова

Фризька мова

 

sack,dell, mesh

sek, del, mesk

sleep, seed, deed, steel sheep, ear, year, mead, street

sliepe, sied, died, stiel skiep, ier, jier, miede strjitte

moon

moanne

five, goose, other, dust

fiif, goes, oar, dúst

brought, thought

brocht, tocht

cheese, chaff, church

tsiis, tsjef, tsjerke

yield, yesterday, yarn, ye, you

jilde, juster, jern, jy, jo

day, way, rain, nail

dei, wei, rein, neil

 

Без врахування даних фризької мови неможливо також зрозуміти багато закономірностей будови і розвитку нідерландської (голандської) мови, яка перебуває з нею у постійній взаємодії.

Список використаних джерел: 
  1. Арсеньева М.Г. Введение в германскую филологию / Арсеньева М.Г. Балашова С.П., Берков В.П., Соловьева Л.Н.  – М.: Высшая школа, 1998. – 320 с.
  2. Берков В.П. Современное положение фризского языка / В.П. Берков // Проблемы ареальных контактов и социолингвистики. - Л., 1978. - С. 62-72.
  3. Германські мови в сучасному вимірі: стан та перспективи: матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 11 - 12 берез. 2011 р., Горлівка / МОНМС України, Горлів. держ. пед. ін-т інозем. мов / Ред.: О. О Юдінцева; В. М Коваленко; Л. І. Морозова. - Горлівка, 2011. - 375 с.
  4. Гонта І.А. Вступ до германської філології / І.А.  Гонта. – К.: КМУ, 2003. – 68 с.
  5. Жлуктенко Ю.О. Вступ до германського мовознавства / Ю.О. Жлуктенко, Т.А. Яворська. – К.: Вища школа, 1986. – 230 с.
  6. Задорожний Б. М. Проблеми загального та германського мовознавства. Збірка праць / Б. М. Задорожний. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2000. – 250 с.
  7. Решина М. И. К истории развития фризского движения в Нидерландах / М. И. Решина // Современные энтонациональные процессы в странах Западной Европы. - М.: Наука, 1981. - С. 76-103.
9073
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).