Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Функціональна асиметрія мозку людини (ФАМ)

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
15
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Дослідження функцій півкуль мозку. Функції правої півкулі. Функції лівої півкулі. Особливості функціонування мозку у лівшів. Причини функціональної асиметрії мозку. Дві півкулі – спільне мислення.
Функціональна спеціалізація півкуль великого мозку є фундаментальною основою психофізіологічної індивідуальності людини.
Систематичні дослідження функціональних особливостей мозку показали, що домінуюча ліва півкуля мозку у праворуких осіб бере участь у здійсненні абстрактно-логічного, а права – чуттєво-образного мислення.
Поряд з «горизонтальним» діє «вертикальний» принцип функцій головного мозку. Йдеться про явище функціональної асиметрії (від гр. – невідповідність) – спеціалізованої активності півкуль. Вона має широкий спектр проявів: починається з рухової і закінчується психічною асиметрією – розподілом психічних (психофізіологічних) функцій між правою і лівою півкулями. Так, ліва півкуля здебільшого оперує інформацією, яка існує у словесній або знаковій формі, та забезпечує читання і лічбу, права – наочною інформацією та забезпечує орієнтацію людини у просторі, розрізнення музичних тонів, мелодій, розпізнавання складних об'єктів, продукування сновидінь, емоційне ставлення до оточення.
Проте головні відмінності між півкулями полягають у характері переробки інформації. Ліва півкуля здійснює аналіз даних сприймання та словесно-логічної пам'яті і формує образ світу, ознаки якого можна передати словом. Права півкуля забезпечує миттєве та цілісне оперування інформацією різного, не завжди усвідомлюваного, змісту, що робить образ багатим, різноплановим і різнорівневим явищем.
Психічна асиметрія тісно пов'язана з руховою. При цьому складніші психічні процеси потребують більшої участі лівої півкулі, а простіші – правої. Наприклад, у разі довільного оперування словами збуджуються рухові центри у лівій півкулі мозку, а при їх автоматичному використанні – у правій. Вертикальний принцип роботи мозку діє на рівні вторинних і третинних зон кори. Саме тому їх будова у правій і лівій півкулях відрізняється, а їх ушкодження викликає різні симптоми. Загалом обидві півкулі діють як єдине ціле, що дає підставу говорити про білатеральну (від лат. bis – двічі і lateralis – бічний) регуляцію як цілісний механізм функціонування мозку.
Психічна асиметрія притаманна лише людині, а передумови її становлення передаються генетично. Проте характер цієї асиметрії (домінування лівої чи правої півкулі при функціонуванні психічних процесів) формується впродовж раннього онтогенезу.
Дослідження функцій півкуль мозку.
Характерною рисою людського мозку є чіткий розподіл функцій між півкулями. Ця функціональна асиметрія мозку певною мірою пов'язана з його анатомічною асиметрією. Так, задня частина вискової пластинки, яка входить до складу зони Верніке, звичайно більша в лівій півкулі, причому ця асиметрія помітна уже у людського ембріона, тобто можна припустити, що «лінгвістична зверхність» лівої півкулі є в людини природженою. Крім того, ліва вискова пластинка вирізняється і за клітинною організацією, а не лише за своєю величиною.
За допомогою методу комп'ютерної томографії та тесту Векслера встановлено, що у людей об'єм лівої півкулі більший, ніж правої, і вона має велике значення у вербальному інтелекті. Цитоархітектонічні дослідження свідчать, що у сучасної людини в лівій півкулі мозку маса сірої речовини (тіл нейронів) більша, ніж у правій, особливо в лобній і прецентральній зонах кори. Тому вважається, що організація лівої півкулі складніша і там знаходиться більше нейронів, ніж у правій, що відображає посилену переробку та передачу сигналів у відповідних зонах мозку [63].
Вивчення пізнавальних здібностей і асиметрії мозку в чоловіків і жінок показало перевагу жінок над чоловіками у вербальних тестах і чоловіків над жінками в тестах, пов'язаних з розв'язанням просторових завдань. Сама асиметрія мозку неоднаково виявлена в чоловіків і жінок – у жінок у лівій півкулі краще розвинуті центри мови [80].
Функціональну асиметрію мозку вивчали на людях з мозковими травмами та у хворих з перерізкою мозолистого тіла, де проходить основна маса волокон, що з'єднують обидві півкулі. Систематичні дослідження функціональних особливостей півкуль у людей з «розщепленим» мозком, виконані Р. Сперрі, свідчать, що ліва півкуля мозку у правшів бере участь у здійсненні переважно логічної діяльності, а права – емоційної [93].
Одним із способів визначення функціональної асиметрії мозку людини є також метод однобічного електрошоку, який застосовується під час лікування психічних хворих. Такий шок на 30-40 хв пригнічує діяльність лише тієї півкулі, над якою розташовані електроди, а друга півкуля (судячи з характеру ЕЕГ) залишається активною. За допомогою цього методу можна спостерігати ефекти виключення однієї з півкуль у тієї самої людини та порівнювати її поведінку в «однопівкульному» стані з поведінкою, під час якої функціонують обидві півкулі.
Функції правої півкулі.
Виключення лівої півкулі чітко виявляє функціональне значення центру мови Брока. Одразу ж після такого заходу хворі неспроможні говорити. Пізніше, через 5-10 хв хворий, намагаючись відповісти на запитання, виголошує лише нерозбірливі звуки. Такий стан «оглушеності» спостерігається до 20-30 хв, після чого хворі починають відгукуватися на своє ім'я, розуміти звертання до них, називати спочатку прості, а. потім і складніші предмети.
«Правопівкульна» людина втрачає цікавість до живої людської мови, вона часто не реагує на звертання. Спілкуючись з такою людиною, необхідно безперервно привертати її увагу, постійно повторювати запитання, хоча багато слів вона пізнає й відповідає на запитання повільно, поступово збираючись з думками.
Проте, не завжди розуміючи сенс слів, хворий намагається за інтонацією визначити, чи це було запитання, інструкція чи якесь побажання. Він безпомилково розрізняє голоси знайомих людей, відрізняє чоловічий голос
Фото Капча