Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Галузеві застосування комп’ютерної техніки

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
4
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Мікро ЕОМ – четверте покоління електронних обчислювальних машин – з’явилися завдяки змінам у виробництві, які відбулися на рубежі 70-х років, і впровадженню інтегральних мікросхем. Апаратна частина мікро ЕОМ базується на великих інтегральних схемах (ВІС), які дозволяють об’єднувати різні компоненти усіх машин при невеликій протяжності внутрішніх і зовнішніх електронних зв’язків.
Серед сімей мікро ЕОМ особливе місце займають персональні ЕОМ (ПЕОМ). Чіткого визначення ПЕОМ не існує. Тепер прийнято вважати, що ПЕОМ – це машини, що мають такі характеристики:
- вартість – мінімальна, доступна для користувача;
- апаратне забезпечення, системний блок, дисплей, периферійна пам’ять у вигляді касетних накопичувачів на магнітних дисках;
- операційна система – ядро програмного забезпечення, дружня по відношенню до користувача (не вимагає спеціальної підготовки) ;
- мова програмування – високого рівня;
- орієнтація програмного забезпечення на масове застосування;
- простота конструкції та надійність, не великі габарити та маса.
На персональну обчислювальну техніку існує великий попит у не професіональних користувачів, вона застосовується для вирішення великого кола задач.
Залежно від сфери застосування ПЕОМ можна умовно поділити на чотири класи:
1. Професійні
2. Учбові
3. Побутові
4. Кишенькові
Кишеньковими називають мініатюрний ЕОМ, призначений для вирішення складних розрахункових і простих інформаційних задач. Призначення побутових ПЕОМ – вирішення побутових розрахункових задач середньої складності.
Професійні ПЕОМ розраховані на вирішення професійними користувачами складних обчислювальних та інформаційних задач. На основі професійних ПЕОМ створюються автоматизовані робочі місця (АРМ). Для наукових та керівних працівників, проектувальників, конструкторів, економістів.
За оцінкою японських та амерекнських спеціалістів, використання мікро ЕОМ різко підвищує продуктивність праці у різних сферах управлінської діяльності. Така тенденція існує і в нашій країні.
В управлінській та діловій сферах користовачі не завжди мають недостатню кваліфікацію для роботи нп комп’ютерах тому необхідна необхідна підготовка спеціалістів народного господарства, і зокрема житлово-комунального.
До установ житлово-комунального господарства, де автоматизація з використанням обчислювальної техніки (інформаційно-безпаперових технологій) може дати значний ефект, належать житлово-експлуатаційні контори, районі, міські, обласні управління житлового господарства, установи готельного, газового, ремонтно-будівельного господарства.
В інформаційні-безпаперові технології можна виділити ряд операцій з використанням мікро ЕОМ:
- Рутинні одно типові;
- Комунікаційні та професійні операції;
- Обробка документів.
Рутинними є операції з великими обсягом інформації, яка піддається не значній обробці при цьому працівникові не потрібна спеціальна підготовка. До таких операцій належить підготовка різної довідкової інформації, ділової кореспонденції, платіжних відомостей та доручень.
Застосування для цього мікро ЕОМ дозволяє обмежити зростання управлінського персоналу і перейти на без паперову технологію з використанням магнітних носів інформації.
Комунікаційні операції – новий напрям комп’ютерних технологій. Вони можуть використовуватись у житлово-комунальному господарстві тільки у перспективі через ряд технічних причин. Одним із їх різновиду є мовна пошта: телефонні повідомлення накопичує мікро ЕОМ. Основна перевага мовної пошти в тому, що усне телефонне повідомлення набуває статусу юридичного документа. Іншим різновидом комунікаційних операцій є комунікативний зв’язок, який забезпечує не тільки відео і звуковий зв’язок між різними установами, але й перевагу графічної та текстової інформації.
Для вирішення проблеми обробки великого обсягу документів використовується різні текстові та табличні процесори. Мікро ЕОМ забезпечує тиражування, копіювання, відновлення різних документів і ряд інших сервісних послуг.
Одним з цікавих вирішень проблеми документообігу є електронна пошта, яка дозволяє організовувати без паперову пересилку інформації за допомогою мереж мікро ЕОМ. Абонентами мережі міської електронної пошти можуть бути різні підприємства та організації житлово-комунального господарства. В умовах міст з інфраструктурою електронна пошта підвищує ефективність їх роботи.
Для виконання професійних операцій, що вимагають нестандартних рішень, з успіхом можуть застосовані експериментні елементи, які беруть участь у прийманні рішень.
Формалізація професійних знань дозволяє організовувати перенесення їх з предметних галузей діяльності у сферу програмного забезпечення мікро ЕОМ для створення персональних баз даних у різних галузях житлово-комунального господарства.
В сучасному розумінні, комп’ютер – це універсальний електронний пристрій, призначений для автоматизації накопичення, збереження, опрацювання, передачі та відтворення даних.
Однак було б хибним вважати, що комп’ютер проводить лише обчислення. Враховуючи розширення сфери застосування засобів обчислювальної техніки в практичній діяльності людини, необхідність опрацювання великих об’ємів інформації за досить нетривалий час, збільшення потужностей комп’ютерів та розвиток телекомунікацій, комп’ютери все частіше використовуються як засоби накопичення інформації. Основними завданнями, що вирішуються при цьому, є впорядкування інформації, пошук та фільтрація даних.
Склад обчислювальної системи називається конфігурацією. Апаратні та програмні засоби обчислювальної системи розглядаються окремо. Тому розрізняють апаратну на програмну конфігурацію. Такий поділ для інформатики є істотним, тому що часто розв’язання одних і тих же завдань може забезпечуватись як апаратними, так і програмними засобами. Критерієм вибору того чи іншого засобу є його ефективність та продуктивність.
Пристрої вводу призначені для вводу (накопичення) інформації та управління роботою комп’ютера користувачем. До цих пристроїв відносяться: клавіатура, маніпулятор миша, сканер, джойстик.
Пристрої виводу призначені для виводу інформації з метою візуального спостереження за роботою комп’ютера та створення твердих копій документів. До них належать монітор, принтер (друкуючий пристрій), плоттер.
Персональний комп’ютер (ПК) – універсальна технічна система. Термін “персональний” підкреслює ту його особливість, що він орієнтований на обслуговування одного робочого місця. Разом з тим, існує поняття базової конфігурації ПК, яку вважають типовою. Це поняття може змінюватись з часом.
На даний час базова конфігурація включає такі пристрої:
- клавіатуру;
- маніпулятор миша;
- монітор;
- системний блок.
Фото Капча