Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Газопостачання промислового підприємства

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
19
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
1.Вступ
2.Розрахунок витрат газу підприємством
3.Проектування міжцехових газопроводів
3.1 Вибір та обґрунтування системи та схеми  міжцехових газопроводів
3.2 Визначення розрахункових витрат та гідравлічний розрахунок
4. Проектування внутрішньо-цехових газопроводів
4.1 Вибір системи та схеми  внутрішньо-цехових  та обв’язувальних газопроводів
4.2 Розрахунок і підбір газопальникового пристрою
4.3 Визначення розрахункових витрат  та розрахунок внутрішньоцехових газопроводів
5 Розрахунок та підбір обладнання головного газорегуляторного пункту підприємства
5. Список використаної літератури
 
1. Вступ
 
В курсовому проекті виконується розрахунок системи газопостачання промислового підприємства. Основними пунктами є: вибір схеми прокладання міжцехових газопроводів, розрахунок міжцехових газопроводів, гідравлічний розрахунок, проектування внутрішньоцехових газопроводів, розрахунок внутрішньоцехових газопроводів, гідравлічний розрахунок. Також викреслюємо генплан підприємства і складаємо специфікацію трубопроводів, арматури і обладнання.
 
2. Розрахунок витрат газу
 
Витрата газу підприємством в цілому визначається як сума витрат газу окремими цехами, та котельнею та їдальнею.
В даному проекті джерелом природного газу є вуличний газопровід високого тиску населеного пункту. Значення тиску у точці вводу відгалуження від газопроводу приймаємо рівним 400 кПа.
Котельня споживає газ низького тиску .
Витрата газу котельною установкою становить: 6600 м3/год (витрата газу котлом ДЕ-16-14ГМ становить 1248 м3/год, n=2 шт., а витрата газу котлом КВ-ГМ-11.63-150 становить 1368 м3/год, n=3 шт. [2]
Результати розрахунку наводять у табличній формі (таблиця 1).
Таблиця 1. Розрахунок витрат газу підприємством
Поз.
НайменуванняВитрата газу,м3 /год
Низького тискуСереднього тискуЗагальна
1Їдальня21-21
2Виробничий цех №1-365365
3Виробничий цех №2150-150
4Виробничий цех №3-510510
5Виробничий цех №4250-250
6Котельня6600-6600
Разом по підприємству70218757896
 
Розділ 2. ПРОЕКТУВАННЯ МІЖЦЕХОВИХ ГАЗОПРОВОДІВ.
 
2.1. Вибір та обґрунтування системи та схеми міжцехових газопроводів.
 
Приймаємо одноступеневу систему міжцехових газопроводів середнього тиску, яка потребує менших капітальних вкладень на її влаштування в зв’язку з тим , що прокладається лише один газопровід. А для споживачів які використовують також газ низького тиску безпосередньо в приміщенні встановлюємо ГРУ.
На вводі на підприємство від вуличного газопроводу високого тиску проектуємо  головний газорегуляторний пункт стаціонарного типу. В приміщенні ГРП передбачено установку лічильника для обліку споживання природного газу. За 2 м до території підприємства на трубопровідному вводі встановлюють запірну арматуру. Її розміщують в підземному колодязі. Газорозподільні трубопроводи влаштовуються з сталевих електрозварних прямошовних труб: (ГОСТ 10705), вимикальні пристрої встановлюємо перед вводом міжцехових газопроводів у кожний цех чи споруду, де  встановлено газовикористовуюче обладнання, влаштовуючи їх на стінах.
На території підприємства газопроводи прокладені надземним способом (на окремих залізобетонних та металевих опорах, та на кронштейнах по стінах будівель). Висота прокладання газопроводів приймається вище рівня землі на 1,5 м. В місцях перетину газопроводів з автодорогами висота прокладання газопроводів становить 5 м. Також в систему газопостачання підприємства входять продувні газопроводи призначені для видалення повітря і газоповітряної суміші та заповнення системи газопостачання підприємства чистим газом під час першого і наступних (після ремонту міжцехових газопроводів чи тривалого відключення системи) пусків. Для визначення якості продувки на продувному газопроводі встановлюємо штуцер з краном для відбору проб, склад яких може бути визначений за допомогою газоаналізатора.
Міжцехові газопроводи проектуються за тупиковою схемою. При трасуванні газопроводу дотримуємося мінімальних відстаней до підземних та надземних 
інженерних комунікацій та будівель і споруд. зокрема з мережами водопостачання , каналізації ,електропостачання.
 
2.2. Визначення розрахункових витрат та гідравлічний розрахунок
 
Складаємо аксонометричну схему в масштабі генплану.
Максимальний тиск на виході з ГРП приймаємо рівним  =400кПа, згідно норм ДБН для газопроводів середнього тиску.[1]
Максимальний перепад тиску визначаємо за формулою:
 
Тиск перед ГРУ становить:
 
З врахуванням стабільної роботи пальників газовикористовуючого обладнання втрати тиску в міжцехових газопроводах не повинні перевищувати 25% номінального тиску перед пальниками (50 100 кПа – надлишковий тиск, 150 200 кПа – абсолютний тиск).
Фактичний перепад тиску в міжцехових газопроводах 50кПа. Тоді фактичний початковий тиск має становити
 
Розрахунок газопроводів здійснюємо за методом питомих втрат тиску, які приймаємо рівномірними по довжині. Середні питомі втрати тиску по головній магістралі визначаємо за формулою:
 
 - геометрична сума довжин ділянок головної магістралі, м.
Середні питомі втрати тиску на відгалуженнях визначаємо за наступними формулами:
З врахуванням питомих втрат тиску визначаємо тиск газу в розрахункових точках.
Середнє значення тиску визначаємо для кожної ділянки за формулою:
  , кПа
Для відгалуження:
   , кПа
де РJ- тиск газу в точці підключення відгалуження до головної магістралі.
Діаметр ділянки трубопроводу визначаємо за формулою:
d=0,036238  , см
t – температура газу, приймаємо t=+10º С; 
W – швидкість руху газу, приймаємо W=15 м/с; .[5]
V – витрата газу, м3/год;
Р – втрати тиску на ділянці трубопроводу, МПа.
 
Таблиця 2. Попереднє визначення діаметрів ділянок системи міжцехових газопроводів.
№ ділян-киLг, мR, кПа/мV,м3/годPп, кПаPк, кПаP, кПаd, смd×S, мм
123456789
Головна магістраль
1-21620,1047896290273,2281,626,8273×7
2-3877875273,2264,2268,727,4273×7
Фото Капча