Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Генеза та особливості давньослов’янських мов

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
20
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Онтогенез давньослов’янських мов
 2. Глотогенез давньослов’янської мови
 3. Хронологія розвитку прасхіднослов'янських мов
 4. Фонетичні особливості мовлення півдня Русі
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Мова – одне із найбільших культурно-духовних надбань етносу, оскільки в ній акумулюється його знання про навколишній світ і про себе. До того ж вона – найголовніша з визначальних прикмет етнічної спільності, тому з'ясувати походження конкретного народу неможливо без дослідження історії його мови. При цьому мається на увазі мова як сукупність певної звукової, граматичної, лексичної та інших систем у їхніх територіальних виявах, а також наддіалектна (надтериторіальна) літературно-писемна мова.

Літературно-писемна мова, як правило, хронологічно пізніша від розмовної (в її діалектних різновидах). Вона може вирости на ґрунті окремого діалекту, групи говорів чи бути запозиченою прямо або опосередковано від іншого генетично спорідненого або неспорідненого народу. Природно, обличчя етнічної спільності людей визначає мовна система її щоденного розмовного вжитку. Проте дуже важливу роль у житті народу відіграє й літературна мова – засіб спілкування, що охоплює весь етнічний терен або більшу частину його та є чинником, який консолідує етнос в одне ціле, виступає знаряддям творення єдиної духовної культури.

Слід підкреслити, що етнічна мова формує етнічну свідомість, а етнічна свідомість зумовлює усвідомлення конкретних територіальних мовних утворень як однієї мови. Оригінальна структура й етнічна свідомість, пов'язана з нею, роблять будь-яке лінгвальне утворення окремою мовою, а етнічне утворення – окремим народом.

Жодна говірка, говір, діалект, наріччя, мова не виникають раптово чи в якийсь короткий часовий проміжок. Вони є результатами тривалих творчих процесів, зумовлених внутрішніми та зовнішніми чинниками, які нерідко виступають разом.

Список використаних джерел: 
 1. Белин А. Периодизациjа српскохрватског jезика// Jужнословенски филолог. – Белоград, 1978.
 2. Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В. Индоевропейский язык и индоевропейцы: Реконструкция и историко-топологический анализ праязыка и протокультуры. – Тбилиси, 1984.
 3. Журавлев В, К. Славянские языки // Сравнительно-историческое изучение языков разных семей / Современное состояние проблемы. – Москва, 1981.
 4. Мельничук А. С. Основные направления типологических исследований// Историческая типология славянских языков. – К., 1986.
 5. Мейе А. Общеславянский язык. – Москва, 1991.
 6. Німчук Б. Періодизація як напрямок дослідження генези та історії української мови // Мовознавство. – 1997. – № 6.
 7. Німчук В. Аспекти дослідження проблеми етноглотогенезу українців// Пам'ятки писемності східнослов'янськими мовами XI–XVIII століть. – К., 1995.
 8. Німчук В. Дніпро-Славута // Давньоруська ономастична спадщина в східнослов'янських мовах. – К., 1986, с. 10.
 9. Німчук В. Старожитнє ім'я Дніпра // Наука і культура. Україна. – 1990.
 10. Тимченко Є. Слов'янська єдність і становище української мови в слов'янській родині // Україна. – 2004.
 11. Филин Ф. П. Происхождение русского, украинского и белорусского языков / Историко-диалектологический очерк. – Л., 1982.
 12. Шевельов Ю. Чому общерусский язык, а не вібчоруська мова / Дві статті про постання української мови. – К., 1994.
 13. Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова. – К., 1993.
 14. Півторак Г. Міфи й правда про трьох братів зі спільної колиски (про походження українців, росіян та білорусів). – К., 1998.
9787
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).