Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Геологія та розвідка родовищ

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
110
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
 
Кафедра розробки родовищ корисних копалин
 
Геологія та розвідка родовищ
Конспект лекцій
 
РІВНЕ-2013
Конспект лекцій з дисципліни “Геологія та розвідка родовищ” для студентів напряму підготовки 6.050901 «Гірництво» / З.Р. Маланчук,  В.О. Козяр. – Рівне НУВГП, 2013. – 110 с. 
Упорядники: З.Р. Маланчук, доктор технічних наук, професор; В.О. Козяр, кандидат технічних наук, старший викладач.
Рецензенти: А.Д. Калько, доктор географічних наук, кандидат технічних наук, доцент кафедри розробки родовищ корисних копалин; С.Р. Боблях, кандидат технічних наук, доцент кафедри розробки родовищ корисних копалин.
 
ЗМІСТ
 
Вступ
ТЕМА 1. Лекція №1. Загальні поняття та задачі розвідки родовищ. Наукові основи та етапи проведення геологорозвідувальних робіт
1. Загальні поняття та задачі розвідки родовищ
2. Наукові основи проведення геологічної розвідки
3. Етапи розвідки та вивчення родовища
ТЕМА 2. Лекція №2. Проектування та вибір технічних засобів розвідувальних робіт
1. Проектування розвідувальних робіт
2. Вибір технічних засобів розвідки
3. Поняття мінливості вмісту корисного компоненту та її вплив на вибір засобів розвідки
ТЕМА 3. Лекція №3. Системи детальної розвідки
1. Група систем розвідки гірничими виробками
2. Група систем розвідки буровими свердловинами
3. Група гірничо-бурових систем розвідки
ТЕМА 4. Лекція №4. Принципи розвідки родовищ корис-них копалин
ТЕМА 5. Лекція №5. Розміщення, порядок проходки та вибір відстані між розвідувальними виробками
1. Розміщення розвідувальних виробок
2. Порядок проходки розвідувальних виробок
3. Вибір відстані між розвідувальними виробками
ТЕМА 6. Лекція №6. Головні положення та задачі опро-бування. Відбір проб
1. Поняття та основні види опробувань
2. Особливі вимоги до опробування
3. Способи відбору проб
ТЕМА 7. Лекція №7. Обробка та аналітичні дослідження проб корисних копалин
1. Основні принципи та операції обробки проб
2. Складання схеми обробки проб
3. Аналітичні дослідження проб корисних копалин
ТЕМА 8. Лекція №8. Основи класифікації запасів
1. Поняття класифікації запасів корисних копалин
2. Основні поняття та терміни розподілу запасів згідно постанови «Про затвердження Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр»
3. Ефективність геологорозвідувальних робіт
ТЕМА 9. Підрахунок запасів корисних копалин.
Лекція №9. Загальні положення та параметри підрахунку
1. Загальні положення підрахунку запасів корисних копалин
2. Визначення параметрів підрахунку запасів корисних копалин
Лекція №10. Оконтурювання тіл корисних копалин та основні способи підрахунку запасів
1. Оконтурювання тіл корисних копалин для підрахунку запасів
2. Основні способи підрахунку запасів корисних копалин
3. Інші способи підрахунку запасів
ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОТРОЛЮ ЗНАНЬ
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
СЛОВНИК ТЕРМІНІВ
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Фото Капча