Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Герасимов Г.Г. Г 37. Проектування автоматизованих насосних станцій підкачки: Навчальний посібник - довідник. – Рівне: НУВГП, 2007.- 552 с., іл.

Предмет: 
Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
552
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
 
Г.Г. Герасимов
ПРОЕКТУВАННЯ
АВТОМАТИЗОВАНИХ
НАСОСНИХ СТАНЦІЙ ПІДКАЧКИ
Навчальний посібник
 
Рівне 2007
 
ЗМІСТ
 
ВСТУП
Методичні засади ігрового проектування
Склад і об’єм курсового проекту
Вимоги до оформлення курсового проекту
 
1. ВИЗНАЧЕННЯ НАПОРУ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ
1.1. Вибір конфігурації закритої зрошувальної мережі (ЗЗМ), призначення витрат, діаметрів і матеріалу труб
1.2. Вибір домінуючого гідранта
1.3. Визначення напору насосної станції
1.4. Побудова поля робочих точок насосної станції
 
2. ВИБІР ГІДРОМЕХАНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ І АНАЛІЗ РЕЖИМІВ ЙОГО РОБОТИ
2.1. Визначення кількості і вибір марки основних насосів
2.2. Обґрунтування принципів автоматизації насосної станції
2.3. Визначення марки допоміжних насосів
2.4. Побудова графіка сумісної роботи насосів і ЗЗМ. Визначення
робочих точок, які відповідають режимам пуску і зупинки насосів
2.4.1. Графік сумісної роботи насосів і ЗЗМ. Обточування робочого колеса насоса
2.4.2. Черговий режим роботи системи НСП – ЗЗМ
2.4.3. Режим підготовки системи НСП – ЗЗМ за допомогою насоса з кавітуючою трубою Вентурі
2.4.4. Режим підготовки системи НСП – ЗЗМ з використанням змінного сопла на напірній лінії насоса
2.4.5. Режим підготовки системи НСП – ЗЗМ з використанням слідкуючого приводу затвора
2.4.6. Режим підготовки системи НСП – ЗЗМ з використанням регульованого насоса
2.5 Попереднє визначення відмітки осі насоса
2.6. Обґрунтування типу будівлі насосної станції і типу водозабору
2.7. Вибір станційних комунікацій і уточнення відмітки осі насоса
 
3. ВИБІР ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ НСП
3.1. Вибір електродвигуна для основного насоса
3.2. Вибір електродвигунів для розмінного і допоміжного насосів
3.3. Вибір обладнання електропостачання НСП
 
4. ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ І ВИБІР ДОПОМІЖНОГО ОБЛАДНАННЯ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ І ЗЗМ
4.1. Системи заповнення насосів водою
4.1.1. Вакуумна система з вакуумними насосами і вакумкотлом
4.1.2. Вакуумна система зі струминним і зануреним насосами
4.1.3. Всмоктувальні трубопроводи за схемою піднятого коліна
4.2. Дренажна система
4.3. Пневматичне обладнання
4.4. Трубопровідна арматура внутришньостанційних комунікацій
4.4.1. Параметри і умови використання трубопровідної арматури на НСП
4.4.2. Умови використання і розміщення трубопровідної арматури на ЗЗМ
4.4.3. Розрахунки параметрів динамічних процесів, визначення параметрів і марок трубопровідної арматури
4.5. Підйомно-транспортне обладнання
4.6. Контрольно-вимірювальна апаратура
 
5. КОМПОНУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ, ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ БУДІВЛІ, КОНСТРУКЦІЇ ЕЛЕМЕНТІВ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ
5.1. Планове компонування основного і допоміжного обладнання
5.2. Визначення основних розмірів будівлі насосної станції
5.3. Конструктивні елементи і способи виконання будівельних операцій при спорудженні насосних станцій
5.4. Архитектурно-планувальні рішення насосних станцій
 
6. ВОДОЗАБІРНІ, СМІТТЄЗАТРИМУВАЛЬНІ І РИБОЗАХИСНІ СПОРУДИ
6.1. Розрахунок водозабірних споруд
6.1.1 Загальні положення
6.1.2. Берегові водозабірні споруди
6.1.3. Руслові (річищні) водозабірні споруди
6.1.4. Водозабірні споруди на водосховищах
6.1.5. Водозабірні споруди на каналах
6.2. Сміттєзатримувальні пристрої і споруди
6.2.1. Ступені очищення води
6.2.2. Водоочисні фільтруючі касети, оголовки і дамби
6.2.3. Сітчасті сміттєзатримувальні фільтри
6.3. Рибозахисні споруди і пристрої
6.3.1. Загальні положення
6.3.2. Рибозагороджуючі споруди і пристрої
6.3.2.1. Рибозахисні споруди типу плоска сітка з рибовідводом
6.3.2.2. Конусні сітки з рибовідводом
6.3.2.3. Конічний багатосекційний рибозагороджувач
6.3.2.4. Рибозахисний оголовок з потокоутворювачем
6.3.2.5. Сітчасті струменевореактивні рибозагороджувачі з потокоутворювачем (ССРП)
6.3.3. Рибивідгороджуючі споруди і пристрої
6.3.4. Концентруючи рибозахисні споруди
6.3.4.1. Характеристика рибозахисних споруд з рибовідведеням
6.3.4.2. Рибозахисні споруди з горизонтальною концентрацією риб
6.3.4.3. Рибозахисні споруди з вертикальною концентрацією риб
 
7. ЕКСПЛУАТАЦІЯ НАСОСНИХ СТАНЦІЙ
7.1. Опис режимів роботи автоматизованих насосних станцій підкачки
7.1.1. Технологічна схема автоматизації НСП
7.1.2. Ступінчасте регулювання подачі насосної станції за тиском
7.1.3. Ступінчасте регулювання подачі насосної станції за витратою
7.1.4. Ступінчасте регулювання подачі насосної станції за струмом електродвигуна насоса
7.1.5. Плавно-ступінчасте регулювання подачі насосної станції дроселюванням напірної лінії одного насоса
7.1.6. Плавно-ступінчасте регулювання подачі насосної станції зміною частоти обертання одного насоса
7.2. Технічна експлуатація насосної станції
 
8. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ
8.1. Капітальні вкладення за об’єктами основного виробничого призначення
8.2. Зведений кошторис за спорудами автоматизованої насосної станції
8.3. Водноенергетичний розрахунок
8.4. Річні експлуатаційні витрати по насосній станції
8.5. Основні техніко-економічні показники проекту
 
9. МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ІНЖЕНЕРНИХ РІШЕНЬ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ НАСОСНИХ СТАНЦІЙ
9.1. Загальні положення
9.2. Техніко-економічні розрахунки методом приведених затрат
9.3. Інженерно-економчні розрахунки в узагальнених змінних при однопараметричних задачах
9.4. Інженерно-економчні розрахунки в узагальнених змінних при багатопараметричних задачах
ДОДАТКИ
ЛІТЕРАТУРА
Фото Капча