Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Гігієнічна оцінка режиму дня та навчально-виховного процесу учнів різного віку

Предмет: 
Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
34
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ТЕМА: ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА РЕЖИМУ ДНЯ ТА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ УЧНІВ РІЗНОГО ВІКУ
 
МЕТА РОБОТИ: Оволодіти методикою складання та гігієнічної оцінки режиму дня і розкладу занять для школярів різного віку. Вивчити основні принципи гігієнічної оцінки шкільних підручників та навчальних посібників. Ознайомитися з методикою гігієнічної оцінки організації позашкільної діяльності та вільного часу учнів.
 
ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ:
 
1. Гігієна дітей та підлітків як наука та її місце у структурі сучасних гігієнічних досліджень.
2. Гігієнічні вимоги до організації навчально-виховної роботи у загальноосвітніх школах.
3. Гігієнічні принципи складання режиму дня учнів. Особливості гігієнічного нормування добової діяльності учнів.
4. Гігієнічні вимоги до підручників та навчальних посібників для дітей шкільного віку.
5. Гігієнічні вимоги до розкладу занять у школі та методика його оцінки.
6. Порушення у стані здоров'я і захворювання, зумовлені нераціональною організацією навчально-виховного процесу у сучасних загально-освітних закладах.
7. Особливості навчально-виховного процесу в інноваційних закладах освіти, спеціалізованих школах, дитячих санаторіях та оздоровчих установах.
8. Гігієнічні вимоги до організації позашкільної діяльності та вільного часу учнів.
 
ЗАВДАННЯ:
 
1. Скласти режим дня для школярів різного віку за даними ситуаційної задачі.
2. Дати гігієнічну оцінку розкладу занять у школі (за ситуаційною задачею).
Оволодіти методикою гігієнічної оцінки шкільних підручників.
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
 
  1. Загальна гігієна. Пропедевтика гігієни: / За ред. Є. Г. Гончарука. – К. : Вища школа, 1995. – С. 492-493.
  2. Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. – Вінниця: Нова Книга, 2006. – С. 432-456.
  3. Габович Р. Д., Шахбазян Г. Х., Познанский С. С. Гигиена. – К. : Вища школа. 1983. – С. 248-252.
  4. Общая гигиена // Румянцев Г. И., Воронцов М. П., Гончарук Е. Г. и др. – М. : Медицина, 1990. – С. 325-342.
  5. В. Сергета Практичні навички з загальної гігієни. – Вінниця, 1997. 96 с.
  6. Даценко І. І., Габович Р. Д. Основи загальної і тропічної гігієни. К. : Здоров’я, 1995. – С. 53-54.
  7. Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології. – К. : Здоров’я, 2004. – С. 534-543.
 
МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 
В ході практичного заняття студенти оволодівають методикою складання та гігієнічної оцінки режиму дня і розкладу занять для школярів різного віку, методикою гігієнічної оцінки шкільних підручників.
 
1. Гігієнічна оцінка розкладу занять
 
Гігієнічна оцінка організації навчального процесу у школі передбачає вивчення навчального розпорядку, розкладу занять та організації уроку.
Контроль за навчальним розпорядком пов’язаний з визначенням часу занять у школі, тривалості уроків, перерв між ними та змінами, відповідності кількості уроків протягом року та тижня навчальному плану.
Навчальний рік у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності має розпочинатися 1 вересня і закінчуватися не пізніше 1 липня наступного року. Тривалість навчального року для учнів школи І ступеня (початкова школа) не може бути меншою 175 робочих днів, для учнів загальноосвітніх навчальних закладах П-Ш ступенів – меншою 190 робочих днів.
 
Таблиця 1
Допустима сумарна кількість годин (уроків) тижневого навантаження учнів
 
Протягом навчального року для учнів проводяться канікули: осінні, зимові і весняні загальним обсягом не менше 30 днів.
Тривалість уроків у загальноосвітніх навчальних закладах становить: в 1 класах -35 хвилин, у 2-4 класах – 40 хвилин, в 5-12 класах – 45 хвилин.
Розклад уроків повинен враховувати оптимальне співвідношення навчального навантаження впродовж тижня, а також правильне чергування протягом дня і тижня предметів природничо-математичного і гуманітарного циклів з уроками музики, образотворчого мистецтва, трудового навчання та основ здоров'я і фізичної культури.
У початковій школі спарювати уроки не дозволено. Для учнів 5-9-х класів проведення спарених уроків допускається лише у разі проведення лабораторних і контрольних робіт, уроків трудового навчання та написання творів. В 10-12 класах допускається проведення спарених уроків як з основних, так і з ряду профільних навчальних дисциплін.
Робочий тиждень для учнів 1 класу протягом навчального року має передбачати встановлення додаткового розвантажувального дня (четвер), до розкладу якого не вводяться предмети, які потребують значного розумового напруження (математика, мовні предмети тощо).
Тривалість перерв між уроками для учнів 1 класу повинна бути не меншою 15 хвилин, для всіх інших класів – не менше 10 хвилин. Тривалість великої перерви (після 2-го уроку) має складати 30 хвилин. Замість однієї великої перерви після 2-го і 3-го уроків можна влаштовувати перерви впродовж 20 хвилин. Під час перерв необхідно організовувати перебування учнів на. відкритому повітрі та їх харчування.
Для профілактики виникнення втоми, порушень постави та появи розладів з боку органу зору серед учнів початкових класів на уроках письма, мови, читання та математики через кожні 15 хвилин уроку потрібно проводити фізкультурні хвилинки та спеціальну гімнастику для очей.
В ході визначення доцільності, характеру, змісту та обсягу домашніх завдань слід ураховувати індивідуальні особливості учнів та цілу низку педагогічних вимог. Так, у 1 класі домашні завдання не задаються. Надалі обсяг домашніх завдань має бути таким, щоб
Фото Капча