Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Гірничі виробки, основні положення і класифікація

Предмет: 
Тип роботи: 
Доповідь
К-сть сторінок: 
13
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Гірничі виробки, основні положення і класифікація
 
Роботи, які проводяться для видобутку корисних копалин чи порід, називають гірськими роботами. У результаті ведення гірських робіт у товщині земної кори утворяться порожнечі (штучні порожнини), що називають гірничими виробками. Гірнича виробка – це порожній простір, що утворюється штучно у товщі корисних копалин або пустих порід для розвідки або розробки родовищ корисних копалин.
Гірничі виробки дуже різноманітні за своєю формою, розмірами, призначенням і положенням в просторі. Розрізняють виробки відкриті, розташовані в земній поверхні, які мають незамкнутий контур поперечного перерізу, і підземні – із замкнутим контуром поперечного перерізу, розташовані на деякій глибині від поверхні. Серед підземних виділяють протяжні, очисні вироблення і камери. Протяжні вироблення мають велику довжину і незначні розміри поперечного перерізу. По положенню в просторі вони розділяються на вертикальні, горизонтальні і похилі.
 
Рис. 1. Схема розташування гірничих виробків: 1 і 2 – стовбури відповідно допоміжний і головний (скіповий) ; 3 – околоствольний двір; 4 і 12 – квершлаги відповідно відкаточний і вентиляційний; 5 і 11- штреки відповідно головний відкаточний (польовий) і поверховий вентиляційний; 6 і 8 – ходки відповідно вантажна і людська; 7 – бремсберг; 9 – штрек поверховий транспортний; 10 – розрізна піч; 13 – стовбур вентиляційний; 14 – канал; 15 – камера; 16 – обхідна виробка приемно-відправочної площадки.
 
Вертикальні гірничі виробки (мал. 1)
Шахтні стовбури – виробки, що мають безпосередній вихід на земну поверхню і призначені для обслуговування підземних робіт. У залежності від призначення стовбури можуть бути головними, допоміжними і вентиляційними. Головний стовбур служить для підйому вугілля і породи на поверхню; допоміжний – використовують для спуску і підйому людей, машин, матеріалів, видачі породи; вентиляційний – призначений для подачі в шахту свіжого чи видачі із шахти забрудненого повітря.
Гезенк – виробки, що не мають безпосереднього виходу на земну поверхню і призначені для спуску вугілля з верхнього обрію на нижній під дією власної ваги, для пересування людей, для каналізації, провітрювання й ін.
Сліпий стовбур – виробки, що також не мають виходу на земну поверхню і призначені для обслуговування підземних робіт: підйому корисної копалини, провітрювання, спуску і підйому людей. Сліпі стовбури проходять при розкритті частини родовища корисної копалини, що розташовані нижче обрію, раніше розкритого пройденими з поверхні виробками.
Шурф – виробки невеликого перетину довжиною до 50-60 м, що має безпосередній вихід на земну поверхню і призначена для розвідки корисних копалини для обслуговування підземних робіт: спуску кріпильного лісу, вентиляції, подачі закладного матеріалу й ін. Шурф, на відміну від стовбура, звичайно не обладнаний механічним підйомом, але має спеціальне відділення з полками і сходами, використовується як запасний вихід.
Свердловина – виробки, пройдені вибурюванням гірських порід, мають круглий перетин діаметром до 2 м і більш.
 
Горизонтальні гірські виробки
 
Штольня – виробки, що мають безпосередній вихід на земну поверхню. Призначені вони, так само як і стовбур, для обслуговування підземних робіт. Штольні звичайно проводять у сильно пересіченій чи гористій місцевості. Тому в залежності від рельєфу поверхні вони можуть розташовуватися по простяганню, (тобто під прямим кутом) чи під деяким кутом до простягання шару. Штольня може бути відкаточною, вентиляційною, водовідливною, розвідницькою.
Штрек (див. мал. 1) – виробки, що не мають безпосереднього виходу на земну поверхню і проведені по простяганню чи шару покладу корисних копалин. При горизонтальному заляганні родовища штрек проводять у будь-якому напрямку, тому що горизонтальні шари чи поклади не мають ні простягання, ні падіння. Штрек, проведений по породах чи по шарі неробочої потужності, називають польовим.
У залежності від призначення штреки підрозділяються на відкаточні і вентиляційні. Відкаточні штреки служать для транспортування корисних копалин, пропуску свіжого повітря, пересування людей, стоку води й ін. Вентиляційні – призначені для відводу вихідної струменя повітря, транспортування вантажів (лісових і інших матеріалів, породи) і пересування людей.
Квершлаг – виробки, що не мають безпосереднього виходу на земну поверхню і проведені по порожніх породах навкрест простягання чи під кутом до простягання родовища. Квершлаги розділяють на відкаточні і вентиляційні; вони виконують ті ж функції, що і штреки.
Просік – виробки, проведені паралельно штреку по шару корисних копалин, іноді з невеликою подривкою порід, що вміщають на тонких шарах. Просік використовується при провітрюванні вибою штреку в період його проведення, а також для транспортування вугілля.
Орт – виробки, що не мають безпосереднього виходу на земну поверхню, проведені в товщі корисної копалини накрест його простягання чи під кутом до нього. Орти необхідні при розробці могутніх покладів для з'єднання штреків, проведених у покрівлі і ґрунту.
 
Похилі гірські виробки
 
Похилий шахтний стовбур – виробки, що мають безпосередній вихід на земну поверхню і призначені для обслуговування підземних робіт.
Бремсберг (див. мал. 1) – виробки, що не мають безпосереднього виходу на земну поверхню, розташовані по падінню чи шару порід, призначені для спуску різних вантажів за допомогою механічних пристроїв.
Ухил – виробки, що не мають безпосереднього виходу на земну поверхню, розташовані по падінню чи шару порід і
Фото Капча