Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

ГІС в суспільному житті. Історія розвитку.

Предмет: 
Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
22
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Тема. ГІС в суспільному житті. Історія розвитку.
 
1. Сфери застосування ГІС
- Обмін, управління природними ресурсами ;
- Використання службами швидкого реагування ;
- Використання у військовій сфері ;
- Опанування зон покриття мобільного зв‘язку ;
- Муніцепальне планування перспективного розвитку території ;
- Бізнес, маркетинг ;
- Оптимізація транспортних мереж та маршрутів ;
- Охорона правопорядку ;
- Наукові досліди в геограіфї, геології, біології, екології ;
- Інші застосування.
2. Визначення ГІС та міждународні синоніми.
В найбільш загальному змсісті геоінфсистеми – це інструменти для обробки просторової інформації, як правило чітко пов‘язаний до певної частіни земного простору і призначення для управління цією інформацією. Більш чіткими науково є наступні визначення. ГІС – це сукупність програмно-аппаратних засобів та алгоритмічних процедур, призначених для збору, введеня, моделювання та аналізу просторово розподіленої інформації.
В кожній країні відбувався свій розвиток ГІС і тому виникли різні назви по-суті однієї системи:
Міжнародні синоніми ГІС:
Geografic Information System (USA)
Географічна інформаційна система (США)
Geografical Information System (Europe)
Геграфічна Інформаційна система (Європа)
Geomatigue (Сanada)
Геоматика (Канада)
Sapital Data Analysis System
Сиитема аналізу просторових даних
Тема. Історія розвитку ГІС
 
В історії розвитку ГІС в закордонних джерелах виділяють чотири етапи :
1) Піонерний період (закінчення 50-их початок 70-их)
1. Дослідження принципових можливостей, областей знань і технологій, які можуть використовуватись в ГІС
2. Відпрацювання емпіричного досвіду
3. Початок великих проектів та теоретичних робіт.
2) Період державних ініціатив (початок 70-их початок 80-их)
1. Розвиток великих геоінформаційних проектів, що підтримуються державою.
2. Формування дежравних інституцій в сфері ГІС.
3. Зниження ролі і впливу окремих дослідників та певних груп розробників.
3) Період коммерційного розвитку (початок 80-их – наш час)
1. Винекнення широкого ринку різноманітних програмних засобів.
2. Виникнення настільних ГІС.
3. Поширення сфери їх застосування за рахунок ітерації з базами непросторових даних.
4. Поява мережевих продуктів.
5. Створення систем, які підтримують корпоративні і розподілені бази геоданих.
4) Користувацький період (закінчення 80-их – наш час)
1. Програмні засоби стають доступнішими і відкритішими ,що дозволяє користувачам самостійно адаптувати, використовувати і модифікувати програми.
2. З‘являються користувацькі об‘єднання за певними математиками і використання певних програмних продуктів.
3. Формуються світові геоінформаційні структури.
4. Відбувається значне здешевлення програмних продуктів.
В процесі розвитку інформаційних систем можна виділити наступні види ,які працюють із просторово розподіленою інформацією.
1) Системи автоматизованого проектування.
2) Системи автоматизованого картографування.
3) Системи управління мережами.
4) Геоінформаційні системи.
САПР – базуються на використанні машинної графіки. Прикладом є програма Автокад ,який призначений для автомашинних креслярських робіт.
В САПР як правило відсутні засоби роботи з базами даних.
САК – призначені для профессійного виготовлення карт. В такіх системах добро розвинутими є засоби оформлення карт (бібліотеки умовних знаків ,шаблони позарамкового оформлення, редактори умовних знаків), але в них відсутні засоби аналізу даних.
СУМ – використовується для управління телефонними, газопровідними електричними та іншими мережами. Для цих систем не є важливою точність розміщення тих чи інших елементів, а важливим є взаємне розташування цих елементів та їх зв‘язків.
Вище вказані три системи, а також СКБД ,при поєднанні дали початок новому виду інформаційних систем, а саме ГІС.
ГІС перейняли всі позитивні характеристики від своїх попередників. Вони містять всі засоби статестичного та просторового аналізу даних, а також використовують засоби математичного моделювання. За допомогою ГІС можна реалізувати виконання всіх завдань, які ставляться перед першими трьома системами.
 
Тема. Склад, класифікації та основні вимоги до сучасних повнофункціональних ГІС.
 
1. Підсистеми ГІС.
У відповідності з визначенням яке ми дали для ГІС можна виділити чотири підсистеми.
1) Підсистема збору даних, яка відповідає за збір попереднього опрацювання даних з різноманітних джерел.
Традиційна картографія і ГІС: порівняння функцій підсистеми вводу.
Карта
ГІС
Введення: запис на папері
- точки
- лінії
- області
Введення: запис (кодування ), в память компьютера:
- точки
- лінії
- області
Джерела:
- аерофотознімання
- цифрове дист. зондування
- геодезичні роботи
- статистичні дані
Джерела:
ті ж що і для карти:
- готові цифрові карти
- цифрові моделі рельєфу
- цифрові ортофотознімки
- цифрові бази даних
2) Підсистема зберігання і вибірки даних, яка служить для певної організації даних, а також забеспечує можливість відбору даних.
Традиційна картографія і ГІС: порівняння функцій підсистеми зберігання і вибірки.
Карта
ГІС
Точки, лінії і області на ділянці папаперу за допомогою символів
Точки, лінії і області збережені як растри, або координати в пам‘яті компьютера. Таблиці атрибутиів пов‘язвні з координатами.
Вибірка – це просто читання карти.
Вибірки вимагають ефективних методів комьютерного пошуку.
Фото Капча