Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Глобальна комп'ютерна мережа Internet

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
48
Мова: 
Українська
Ціна: 
240 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Основні поняття і принципи глобальної мережі Internet
1.1. Влаштування Internet
1.2. Системи оплати за користування послугами Internet
2. Аналіз найпоширеніших послуг глобальної мережі
2.1. Електронна пошта і система телеконференцій в Internet
2.2. FTP-послуги
2.3. www-сервіс
2.4. Пошук інформації у www-системі
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Internet – всесвітня комп’ютерна мережа, яка на сьогодні об’єднує мільйони комп’ютерів по всій земній кулі, котрі таким чином мають змогу обмінюватися різного роду інформацією. Мережа Internet дозволяє взаємодіяти різним локальним мережа між собою за допомогою певних стандартів та домовленостей, які були прийняті при створенні глобальної мережі.

Сучасний Інтернет має також дуже багато соціальних та культурних граней. Він є універсальним середовищем для спілкування, розваг та навчання. За допомогою Інтернету стало можливо робити покупки та оплачувати послуги. Для багатьох людей Інтернет - це спосіб заробітку. А в цілому Інтернет - це віддзеркалення сучасного суспільства та світосприйняття.

Інтернет пропонує широкі можливості для спілкування; в ньому легко знайти людей зі спільними інтересами, хобі та світоглядом. Окрім того, в мережі психологічно значно простіше спілкуватись, аніж при особистій зустрічі. Ці причини обумовлюють створення та активний розвиток інтернет-товариств - груп людей зі спільними інтересами, котрі спілкуються переважно через Інтернет. Такі товариства поступово грають все важливішу роль у житті всього сучасного суспільства.

1 грудня 2015 року виповнилося 23 роки з часу офіційного делегування Україні домену .UA. За 23 роки у публічних доменах зареєстровано понад 10 млн. доменних імен, а в домені .UA - понад 5 млн приватних доменних імен. Станом на кінець червня 2015 року київський регіон як і раніше домінує серед користувачів - 61,2 %. Сумарна частка активних регіонів, серед яких Крим, Одеська, Львівська, Дніпропетровська, Донецька, Харківська та Запорізька області, становить 27,6 % користувачів. А в інших регіонах - всього 11,2 % користувачів інтернету. За даними авторитетного міжнародного агентства «Miniwatts Marketing Group - InternetWorldStats» кількість користувачів Інтернету в Україні - 5,2 млн. чоловік, а регіональний розподіл найактивніших відвідувачів всесвітньої мережі виглядає так: лідером є Київ із 30-35 %, Харків - 15 %, Дніпропетровськ, Донецьк, Львів, Запоріжжя та Одеса - по 7 %, найменше - 0,25 % у Рівне та Житомирі.

Об’єкт дослідження – всесвітня комп’ютерна мережа Інтернет.

Предмет дослідження – особливості побудови і функціонування Інтернет, його можливості і способи використання.

Мета роботи – з’ясувати поняття, основні принципи роботи в мережі Інтернет, проаналізувати найпоширеніші послуги.

На основі об’єкта, предмета і мети дослідження сформульовані наступні його завдання:

 • з’ясувати принципи влаштування Internet і системи оплати за користування послугами;
 • охарактеризувати послугу електронної пошти і систем телеконференцій в Internet;
 • дати аналіз можливостей роботи з FTP;
 • проаналізувати www-сервіс, способи пошуку інформації в www-системі.

Методи дослідження. У процесі виконання поставлених у роботі завдань були використані методи аналізу літературних джерел, практична робота з мережею Інтернет для перевірки і засвоєння набутих знань і навичок.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаних джерел.

 

Список використаних джерел: 
 1. Вовчак І. С. Інформаційні системи та комп’ютерні технології в менеджменті. Навчальний посібник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2001. - 354 с.
 2. Енгель П.С.,Макарова М.В.,Єлізаров Є.Я. та ін.. Інформатика та комп’ютерна техніка.Навчальний посібник.- – К.: НМЦ «Укоопосвіта», 2000.-334 с.
 3. Жуков І. А., Гуменюк В. О., Альтман І. Є. Комп’ютерні мережі  та   технології:  Навч.  посібник  - К.:  НАУ,  2004.- 276 c.
 4. Зеленко В. П. Інформатика та інформаційні технології. - Х.: Компанія СМІТ, 2003.- 352 c.
 5. Козир О.О.,Комп’ютерні мережі і системи.Навчальний комплекс дисципліни “ Комп’ютерні мережі і системи. ”.- Полтава.РВВ ПУСКУ,2003.-59 с.
 6. Макарова М .В., Інформатика та комп’ютерна техніка. Навчальний практикум для лабораторних занять і самостійної роботи студентів з теми “Раціональні навички роботи з сервісами Internet.Створення гіпертекстових документів засобами  HTML ,текстового і Web–редакторів”. - Полтава. РВВ ПУСКУ, 2000. – 146 с.
 7. Макарова М .В.,Карнаухова Г.В.,Запара С.В..Інформатика та комп’ютерна техніка. Навчальний посібник. - Суми: Університетська книга, 2003. - 641 с.
 8. Макарова М .В.,Наливайко Н.Я. Інформатика та комп’ютерна техніка. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2002. - 89 с.
 9. Рзаєв Д.О., Шарапов О.Д., Ігнатенко В.М., Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни.- К.КНЕУ, 2004.- 485 с.
 10. Экономическая информатика / под ред. П. В. Конюховского и Д. Н. Колесова. - СПб.: Питер, 2001. - 560 с.
 11. sita.uccu.biz – навчально-тренінгова система Sita.
 12. http://uccu.org.ua/liber/2002/6/Elezarov/026merEv/index.htm
10984
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.