Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Головне управління Пенсійного фонду України в області

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
10
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
1. Завдання і види діяльності обласного управління Пенсійного фонду
2. Компетенція обласного управління Пенсійного фонду
3. Структура обласного управління Пенсійного фонду, діяльність окремих органів
4. Загальні результати діяльності обласного управління Пенсійного фонду в Рівненській області за 2007 р.
Список використаних джерел
 
1. Завдання і види діяльності обласного управління Пенсійного фонду
 
Обласне управління Пенсійного фонду України у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Положенням про Пенсійний фонд України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24. 10. 2007 № 1261, постановами правління, наказами Фонду, іншими нормативно-правовими актами, а також власним Положенням.
Основними завданнями обласного управління Пенсійного фонду є:
1) забезпечення у регіоні збирання та акумулювання внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інших коштів, призначених для пенсійного забезпечення, ведення їх обліку;
2) забезпечення призначення (перерахунку) пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці та підготовка документів для їх виплати;
3) забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій, допомоги на поховання, інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством;
4) ефективне та цільове використання коштів, удосконалення методів фінансового планування, звітності та системи контролю за витрачанням коштів, призначених для пенсійного забезпечення;
5) забезпечення функціонування системи персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, інформаційних систем та телекомунікаційних мереж Фонду.
Управління відповідно до покладених на нього завдань займається наступними видами діяльності.
1. Забезпечує додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами актів законодавства про пенсійне забезпечення.
2. Планує у регіоні доходи та видатки коштів Фонду, у межах своєї компетенції забезпечує виконання бюджету Фонду.
3. Організовує роботу підвідомчих управлінь Фонду в районах, містах і районах у містах щодо:
- повного і своєчасного обліку платників страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та збору на обов'язкове державне пенсійне страхування;
- забезпечення збирання та акумулювання страхових внесків, інших коштів, що надходять до бюджету Фонду відповідно до законодавства;
- стягнення у передбаченому законодавством порядку своєчасно нена-рахованих та/або несплачених сум страхових внесків та інших платежів;
- проведення перевірок правильності нарахування та сплати страхових внесків та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством;
- призначення (перерахунку) і виплати пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці;
- надання страхувальникам та застрахованим особам інформації, визначеної законодавством.
4. Забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування та виплату пенсій, щомісячного довічного утримання суддям у відставці допомоги на поховання та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством, здійснює з цією метою перерозподіл коштів між районами (містами).
5. Здійснює призначення (перерахунок) пенсій військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу та іншим особам (крім військовослужбовців строкової служби та членів їх сімей), які мають право на пенсію згідно із Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».
6. Здійснює в межах своїх повноважень контроль за цільовим використанням коштів Фонду, інших коштів, призначених для виплати пенсій та щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці.
7. Організовує первинний бухгалтерський облік та звітність у підвідомчих органах, одержує в установленому порядку статистичну й бухгалтерську звітність, складає зведені бухгалтерські звіти та баланси, забезпечує своєчасне їх подання відповідним органам.
8. Надає підвідомчим органам допомогу у вирішенні питань матеріально-технічного забезпечення.
9. Організовує професійну підготовку та підвищення кваліфікації працівників, узагальнює та поширює прогресивні форми і методи роботи.
10. Організовує роботу з ведення персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та автоматизовану обробку інформації у підвідомчих органах.
11. Проводить у межах своїх повноважень інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення.
12. Інформує громадськість про свою діяльність.
13. У межах своєї компетенції розглядає звернення, заяви та скарги підприємств, установ, організацій і громадян з питань діяльності Фонду.
14. Узагальнює та аналізує результати роботи Управління, підвідомчих органів, уносить відповідні пропозиції правлінню Фонду.
15. Забезпечує у межах свої повноважень:
- виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;
- реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в Управлінні.
16. З питань діяльності Фонду взаємодіє з правоохоронними органами, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.
17. Виконує інші функції, передбачені законодавством.
 
2. Компетенція обласного управління Пенсійного фонду
 
Управління має право:
1) отримувати безоплатно від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, від фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності відомості, пов'язані з нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, а також інші відомості, необхідні для здійснення покладених на Управління завдань;
2) проводити планові та в передбачених законодавством випадках
Фото Капча