Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Громадські організації, які піклуються про пенсіонерів: Всеукраїнська громадська організація "Всеукраїнська асоціація пенсіонерів"

Тип роботи: 
Доповідь
К-сть сторінок: 
7
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнська асоціація пенсіонерів»
 
Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнська асоціація пенсіонерів» створена 30 червня 2000 року громадянами України – пенсіонерами, людьми передпенсійного віку; (реєстраційне свідоцтво №1504, видане Міністерством юстиції України 17. 10. 2000). Серед засновників організації є академіки і вчителі, лікарі і робітники, юристи й інженери.
Відповідно до статуту, Асоціація є добровільним, самоврядним, недержавним, неполітичним, неприбутковим громадським об'єднанням, створеним для задоволення та захисту соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших інтересів пенсіонерів. Самі інтереси ми розглядаємо у досить широкому контексті: від планування свого пенсійного майбутнього молоддю до забезпечення матеріальних і духовних потреб людини у літньому віці.
Всеукраїнська асоціація пенсіонерів – це організація, що відстоює незалежність та інтереси своїх членів і всіх жителів України, допомагає їм створити умови для здорового, безпечного і гідного життя. ВАП розробляє і здійснює програми, спрямовані на реальну допомогу кожному члену Асоціації.
Всеукраїнська асоціація пенсіонерів домагається, щоб наболілі для більшості населення проблеми захисту особистих прав, зайнятості, підвищення якості та гарантування доступності медичного обслуговування, пенсійного забезпечення, комунальних послуг, телефонного зв'язку, особливо для літніх людей, стали пріоритетними в українському суспільстві і державі.
В основі нашої діяльності лежить принцип індивідуальної допомоги на рівні особистих контактів, коли люди мають можливість об'єднатися для поліпшення якості свого життя.
 
Основні положення організації:
 
пенсійний вік – соціальний і фізіологічний етап у житті кожної людини, а тому будь-хто, навіть молоді люди, мають бути зацікавлені у створенні майбутніх комфортних умов життя;
кожен пенсіонер в Україні має право на статок: гідні і відповідні трудовому внеску пенсії, збереження своїх заощаджень, соціальні пільги і гарантії, які мають літні люди в усьому цивілізованому світі;
кожен пенсіонер в Україні має право на пільги по охороні здоров'я, на необхідний набір безкоштовних і ефективних медичних послуг;
кожен пенсіонер в Україні має право на належну повагу з боку держави; його законні права повинні суворо дотримуватися. Неприпустиме зневажливе ставлення до пенсіонерів та їх дискримінація.
ВАП є широким соціальним рухом, своєрідною «профспілкою пенсіонерів», об'єднаних у першу чергу економічними, а не політичними інтересами. ВАП відстоює інтереси пенсіонерів. Це передбачає роботу з владою на всіх рівнях, лобіювання відповідних рішень, громадський контроль за їх виконанням; надання допомоги членам Асоціації, освітню роботу (освіта дорослих), боротьбу за гендерну рівність, вивчення специфічних проблем пенсіонерів та інформування суспільства про них, видавничу діяльність, питання охорони здоров'я, освіти, культури.
Організація стверджує, що найважливішим поняттям у житті літньої людини має бути «свобода». Свобода від нестатків, від страху втратити здоров'я, потрапити в залежність від своїх дітей або бездушних чиновників. Літні люди мають жити у власному будинку, мати комфортні умови, можливість спілкуватися з людьми та використовувати свій вільний час на корисні для суспільства справи – на виховання дітей, наставництво молоді, надання допомоги немічним, готовність прийти на допомогу іншим.
Метою діяльності Асоціації є задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів своїх членів.
Для досягнення мети, відповідно до чинного законодавства, Асоціація виконує такі завдання:
сприяє становленню відкритого демократичного суспільства;
сприяє захисту прав і свобод пенсіонерів;
сприяє в розробці законодавчої і нормативної бази пенсійної системи в Україні;
сприяє розвитку, розширенню прав і свобод пенсіонерів, становленню правової демократичної держави;
сприяє духовному і культурному відродженню України;
розвиває активність і самодіяльність пенсіонерів;
сприяє формуванню стійкої громадської думки на підтримку кроків по докорінним перетворенням у пенсійному забезпеченні літніх осіб;
сприяє становленню духовного зв'язку між поколіннями в Україні.
Для здійснення статутних цілей і завдань Асоціація користується правом:
виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;
брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо) ;
ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
створювати установи та організації;
одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
вносити пропозиції до органів влади і управління;
розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;
засновувати засоби масової інформації;
здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством.
Всеукраїнська асоціація пенсіонерів розробила і впровадила ряд програм, які мають на меті поліпшити якість життя членів ВАП, підвищити рівень соціальної захищеності людей похилого віку, зробити доступними для них ті життєво важливі цінності, яких нині позбавлена значна частина нашого суспільства.
Програми ВАП охоплюють такі сфери соціально-побутових і культурно-освітніх інтересів громадян передпенсійного та пенсійного віку, від задоволення яких значною мірою залежить, по-перше, благополуччя кожної літньої людини – члена ВАП, а по-друге, загальний стан соціальної рівноваги в суспільстві.
Серед програм Асоціації найважливішими на сьогоднішній день є:
програма освітньо-виховна «Діалог поколінь»;
культурна програма;
програма «Освіта дорослих»;
програма інформаційного забезпечення;
програма «Швидка юридична допомога»;
програма «За гендерну рівність»;
програма знижок на товари та послуги;
програма «Активне довголіття»;
медична програма;
програма медичного страхування.
Всеукраїнська асоціація пенсіонерів (ВАП), прагнучи прилучити людей похилого віку до активного життя, підвищити їхню соціальну роль у суспільстві, вирішила організувати випуск періодики таким чином, щоб кожен член Асоціації мав змогу їх читати. Спільно з ДП «Видавничий дім «ІНФОЦЕНТР» ВАП видає періодичні та разові видання, які безкоштовно надаються членам Асоціації. Ні в розріб, ні в передплату видання ВАП поки що не надходять.
З квітня 2002 року виходить журнал ВАП «Наше покоління» (свідоцтво про реєстрацію КВ № 5751 від 14. 01. 2002.). Мова видання – українська; обсяг – 64 стор. ; формат 60х90/16. Тираж – 10 тис. примірників. Періодичність – 1 раз на квартал.
З березня 2003 року почала виходити газета ВАП «50 плюс» – газета для тих, кому 50 і більше. Це видання (свідоцтво про реєстрацію КВ № 6981 від 13. 02. 03.) випускається раз на місяць тиражем 3000 примірників, але в найближчій перспективі передбачається збільшити і тираж, і періодичність. Мова – українська; обсяг – 8 сторінок формату 60х84/8; у дві фарби.
В рамках програми ВАП, що передбачає знижки на товари та послуги для членів Асоціації, видаються каталоги підприємств, організацій та установ, які беруть участь у згаданій програмі.
З початку 2003 року такий каталог під назвою «Кроки назустріч» був виданий у спареному номері журналу «Наше покоління». Зараз каталог «Кроки назустріч» видається окремою брошурою як додаток до журналу ВАП. При цьому, в міру необхідності, випускаються як зведений каталог по Україні, так і регіональні каталоги. Так, у 2007 році вийшов каталог по м. Одесі та Одеській області. У планах Ради ВАП на найближчу перспективу – випуск каталогів по Вінницькій, Дніпропетровській, Хмельницькій областях.
Випускаються також спеціальні каталоги, серед яких слід насамперед назвати такі: «Каталог средств передвижения и ухода в домашних условиях за больными и пожилыми людьми»; «Каталог засобів пересування та догляду за хворими, які перенесли інсульт» та інші. Випуск спеціальних каталогів Всеукраїнська асоціація пенсіонерів здійснює у співдружності з іншими громадськими організаціями та об'єднаннями – Радою Організації ветеранів України, Товариством інвалідів України та іншими.
Всеукраїнська асоціація пенсіонерів (ВАП) відкрита для співпраці для всіх громадських організацій, державних органів і окремих громадян як в Україні, так і за кордоном, яким не байдужі проблеми літніх людей.
 
Список використаних джерел:
 
Всеукраїнська асоціація пенсіонерів – крок до добробуту // Наше покоління. – 2007. – № 7.
Партії та громадські організації України: довідник. – К. : Техніка, 2007. – 233 с.
Фото Капча