Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Грибан В. Г., Негодченко О. В. Охорона праці: навч. посібник. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Г. Грибан, О. В. Негодченко — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 280 с.

Предмет: 
Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
267
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ
 
В. Г. Грибан, О. В. Негодченко
ОХОРОНА ПРАЦІ
 
Навчальний посібник
 
Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України
як навчальний посібник для студентів
вищих навчальних закладів
 
Київ
«Центр учбової літератури»
2009
 
ЗМІСТ
 
Від авторів
Розділ 1. ВСТУП ДО ОХОРОНИ ПРАЦІ ЯК НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛНИ
1.1. Охорона праці, її предмет, об’єкт, методологічні основи
1.2. Економічне та соціальне значення охорони праці 
1.3. Основні етапи розвитку вчення про охорону праці. Роль вітчизняної науки. Зв’язок охорони праці з іншими дисциплінами
1.4. Стан охорони праці, виробничого травматизму і професійної захворюваності в Україні та інших державах. Невиробничий травматизм
1.5. Основні принципи державної політики України в галузі охорони праці
1.7. Основні поняття в галузі охорони праці
Питання до розділу 1
 
Розділ 2. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ
2.1. Гарантії прав на охорону праці
2.2. Організаційні питання з охорони праці
Питання до розділу 2
 
Розділ 3. ОСНОВИ ФІЗІОЛОГІЇ, ГІГІЄНИ ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇ
3.1. Фізіологічні основи праці
3.2. Поняття та основні завдання гігієни праці та виробничої санітарії
Питання до розділу 3
 
Розділ 4. ОСНОВИ ТЕХНІЧРОЇ БЕЗПЕКИ
4.1. Поняття та об’єкт аналізу технічної безпеки
4.2. Безпека виробничого устаткування
4.3. Безпека виробничих процесів
4.4. Технічні засоби безпеки
4.5. Безпека при експлуатації посудин і систем, що працюють під тиском
4.6. Безпека при вантажно-розвантажувальних роботах
4.7. Безпека на транспорті
4.8. Електробезпека 
4.9. Захист від статичної та атмосферної електрики
4.10. Безпека при роботі з електронно-обчислювальними машинами (ЕОМ)
Питання до розділу 4
 
Розділ 5. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА
5.1. Поняття про пожежу. Основні причини пожеж та їх негативні наслідки
5.2. Горіння, його характеристика та різновиди
5.3. Здатність речовин і матеріалів до загорання
5.4. Розвиток пожежі. Класи пожеж
5.5. Небезпечні та шкідливі фактори пожежі
5.6. Дії працівників на випадок пожежі та надання першої допомоги потерпілим
5.7. Категорії виробництв та приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою
5.8. Вибухонебезпечні та пожежонебезпечні зони, їх класи
5.9. Протипожежні вимоги до улаштування та експлуатації електроустановок
5.10. Забезпечення пожежної безпеки на виробничих об’єктах
5.11. Вогнестійкість будівель, споруд та шляхи її підвищення
5.12. Евакуація людей з приміщень при пожежах
5.13. Обов’язки підприємств, установ, організацій, громадян щодо забезпечення пожежної безпеки
5.14. Забезпечення пожежної безпеки підприємств з наявністю піротехнічних виробів
Питання до розділу 5
 
Основні терміни і визначення в галузі охорони праці
ДОДАТОК “Перелік основних законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, рекомендованих при вивченні дисципліни
ЛІТЕРАТУРА
Фото Капча