Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Характеристика процесів ліцензування туристичної діяльності в Україні

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Характеристика процесів ліцензування туристичної діяльності
1. Орган, який здійснює ліцензування
2. Процес видачі ліцензії для туристичного підприємства
2.1. Умови видачі ліцензії
2.2. Відомості які містить ліцензія
3. Процес анулювання і переоформлення ліцензії
3.1. Підстави для анулювання ліцензії
3.2. Підстави для переоформлення ліцензії
3.3. Процес видачі дублікату ліцензії
4. Підстави для відмови у ліцензуванні
5. Загальні положення сертифікації
6. Сертифікація готельних і туристичних послуг
6.1. Правила сертифікації послуг з розміщення
6.2. Правила обов’язкової сертифікації готельних послуг
7. Основні відомості про державну Систему сертифікації України –
УкрСЕПРО
7.1. Процес сертифікації
8. Шляхи вдосконалення процесів ліцензування і сертифікації
ІІ. Дослідницько-розрахункова частина
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ 

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Я обрала тему «Управління процесом ліцензування туристичної діяльності» тому, що на сьогодні в Україні існує достатня кількість туристичних підприємств, які надають туристичні послуги, а будь-яка туристична діяльність підприємств, яка пов’язана з наданням туристичних послуг, підлягає ліцензуванню. Зокрема:

 • організація іноземного туризму;
 • організація внутрішнього туризму;
 • організація зарубіжного туризму;
 • екскурсійна діяльність.

Обрана тема є також важливою для мене особисто, оскільки я, як майбутній фахівець в галузі туризму, планую створити власне туристичне підприємство та надавати туристичні послуги.

У своїй курсовій роботі я хочу дослідити наступні питання: як правильно отримати ліцензію, які документи необхідні для отримання ліцензії, розказати про органи, які здійснюють ліцензування, окреслити підстави для відмови у ліцензуванні.

Отже, мета курсової роботи – показати процес отримання ліцензії, тобто отримання документу, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в документі виду господарської діяльності протягом визначеного Кабінетом Міністрів України строку за умови виконання ліцензійних умов. Найменший термін дії ліцензії становить три роки. Для кожного вилу підприємницької діяльності є свій орган ліцензування. В мету також входить дослідження підстав для анулювання і переоформлення ліцензії, визначення документів, необхідних для оформлення ліцензії. На підставі виявлення недостовірних даних у документах, поданих на ліцензування, у видачі ліцензії може бути відмовлено, і тільки через три місяці суб’єкт господарювання може подати нову заяву про видачу ліцензії.

Крім того, у роботі проведено вивчення процесів здійснення сертифікації, тобто сукупності дій і процедур, які проводять з метою підтвердження того, що продукт або послуги відповідають певним стандартам чи технічним умовам, а також шляхів, які дозволять удосконалити процеси ліцензування і сертифікації.

При написанні курсової роботи я буду використовувати такі підручники, як «Ліцензування в Україні», Кифяк В. Ф. «Організація туристичної діяльності в Україні» і ще декілька підручників і документів, оскільки вони дозволять розкрити тему моєї курсової роботи.

У збірнику «Ліцензування в Україні» зібрані нормативно-правові акти України, які визначають порядок ліцензування, органи, які здійснюють ліцензування і багато іншого матеріалу, який потрібний для розкриття теми. Цей збірник розрахований не тільки на студентів, але й на багатьох інших осіб, які хочуть дізнатися все про ліцензування.

А у «Організації туристичної діяльності в Україні», навчальному посібнику для студентів вищих навчальних закладів, подається така інформація як основні поняття теорії організації туристичної діяльності, він показує можливості розвитку туризму.

Отже, я буду намагатися якомога краще дослідити процес ліцензування та сертифікації туристичних підприємств, і запропонувати власні підходи у здійсненні цих важливих для туристичної діяльності процесів, оскільки це дозволить вивести туристичні послуги на достатній рівень світового туристичного ринку.

 

Список використаних джерел: 
 1. Байлик С. И. Гостинничное хозяство: проблемы, перспективы, сертификация – Київ: Альтерпрес, 2001 р.
 2. Варналій З. С. Основи підприємництва – Київ: Знання прес, 2005 р.
 3. Виноградська А. М. Основи підприємництва – Київ: Кондор, 2005 р.
 4. Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні – Чернівці: Книги-ХХІ, 2003 р.
 5. Ліцензування в Україні – Київ: Юрінком Інтер, 2005 р.
 6. Обов’язкова сертифікація туристичних та готельних послуг в Україні. Довідник – Львів: 1997 р.
 7. Семин В. С. Организация международного туризма – Москва: Финансы и статистика, 2001 р.
 8. Туристична діяльність, нормативна база – Київ: КНТ, 2005 р.
 9. Федорченко В. К. Уніфіковані технології готельних послуг – Київ: Вища школа, 2001 р.
 10. Школа І. М. Менеджмент туристичної індустрії. – Чернівці: Книги ХХІ, 2003.
 11. Школа І. М. Розвиток міжнародного туризму в Україні. – Чернівці, 1997 р.
9558
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).